OPT – Chương trình thực tập không bắt buộc tại Mỹ


Optional_Training-670x300


 


1/ Giới thiệu chung về chương trình Optional Practical Training- OPT


Cũng giống như những nước khác, Mỹ luôn đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục nhằm thu hút sinh viên và du học sinh quốc tế. Trong chiến dịch phát triển này, Mỹ hiện mới công bố mở rộng danh sách các ngành học trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), các chương trình học này sẽ giúp sinh viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia các chương trình thực tập sau tốt nghiệp cũng như “các tùy chọn đào tạo thực tế” (hay còn gọi là Optional Practical Training- OPT)


Chương trình OPT giúp các du học sinh quốc tế tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng của Mỹ có thể ở lại tham gia làm việc thực tế tại Mỹ trong thời gian khoảng 12 tháng.


Chương trình cho phép du học sinh diện F-1 làm việc ngoài khuôn viên của trường để lấy kinh nghiệm thực hành trong ngành học của mình. Khác với chương trình thực tập trong chương trình (gọi là Curricular Practical Training hay CPT), OPT không nằm trong chương trình học .


 


look


 


Du học sinh có thể bắt đầu chương trình OPT trước hoặc sau khi tốt nghiệp. Du học sinh làm việc trong chương trình OPT trước khi tốt nghiệp có thể làm việc tối đa 20 tiếng một tuần trong niên học. Trong thời gian nghỉ lễ hay nghỉ hè, họ có thể làm việc toàn thời gian.


OPT không liên hệ tới chương trình học và có thể kéo dài một năm toàn thời gian (hoặc hai năm bán thời gian) trong hay ngoài khuôn viên của trường.


Một công việc từ 20 tiếng một tuần trở xuống là công việc bán thời gian. Một công việc trên 20 tiếng một tuần là công việc toàn thời gian


Chỉ những du học sinh bậc đại học mới có thể xin làm việc trong chương trình OPT. Du học sinh học ngoại ngữ, hay du học sinh bậc tiểu học hay trung học không thể xin làm việc trong chương trình OPT.


Quy định mới cho phép một du học sinh được xin thêm một năm chương trình OPT cứ mỗi lần học lên cao. Thí dụ, một du học sinh học xong bằng cử có thể làm việc một năm trong chương trình OPT. Nếu người du học sinh đó học tiếp lên cao học (hay phó tiến sĩ) thì được thêm một năm chương trình OPT. Nếu người đó lại học tiếp lên tiến sĩ thì lại được thêm một năm chương trình OPT.


OPT là một quyền lợi được Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) cấp cho sinh viên quốc tế. Chương trình này cho phép sinh viên quốc tế làm thêm tại các công ty Hoa Kỳ để được đào tạo thực hành trong lĩnh vực đã học.


Sinh viên không cần phải có việc làm rồi mới được nộp đơn xin OPT, tuy nhiên công việc sinh viên muốn làm phải liên quan trực tiếp đến ngành học chính. Sinh viên vẫn có thể xin OPT trong khoảng thời gian nghỉ hàng năm như nghỉ hè hoặc làm bán thời gian trong khi đang học.


 


1-intro


 


2/ Yêu cầu chương trình Optional Practical Training (OPT)


  • Nộp đơn cho viên chức nhà trường có trách nhiệm.

  • Đơn xin gồm có mẫu I-538 và mẫu I-20.

  • Sau đó, đương đơn nộp cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) mẫu I-765 xin giấy phép đi làm cùng với bản sao của I-94 và I-20.

  • Du học sinh chỉ có thể bắt đầu làm việc sau khi nhận được giấy phép đi làm. Giấy phép đi làm là một thẻ nhỏ giống như thẻ xanh hay bằng lái xe.

  • Không được nộp đơn trong thời gian gia hạn (grace period) sau khi tốt nghiệp.

  • Có thể nộp đơn 120 ngày trước ngày dự tính làm việc. Theo quy định, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) phải hoàn tất việc xét đơn xin giấy phép đi làm trong vòng 90 ngày.

  • Nếu đương đơn đã được cấp giấy phép đi làm thì đương đơn có thể đi du lịch ngoài nước Mỹ nếu viên chức nhà trường có trách nhiệm đã ký trên mẫu I-20 cho phép đương đơn du lịch trong vòng 6 tháng trước.


( Nguồn: scholarshiplanet)

0978974277
LIÊN HỆ