NÊN NỘP HỒ SƠ BAO LÂU TRƯỚC KHÓA HỌC?

 

Hỏi: ​NÊN NỘP HỒ SƠ BAO LÂU TRƯỚC KHÓA HỌC?

Trả lời: 

– Thời điểm lý tưởng để nộp hồ sơ sẽ phù thuộc vào từng nước do thời gian xét duyệt visa của mỗi nước là khác nhau. Mức tối thiểu là 3 tháng trước khi khoá học bắt đầu. 

– Đối với hồ sơ xin học bổng cần nộp trước từ rất sớm, khoảng 6-8 tháng trước khi khoá học bắt đầu. 

0978974277
LIÊN HỆ