YÊU CẦU XÉT TUYỂN NHẬN HỌC? PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH KHI XIN HỌC LÀ YẾU TỐ BẮT BUỘC?

 

Hỏi: YÊU CẦU XÉT TUYỂN NHẬN HỌC? PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH KHI XIN HỌC LÀ YẾU TỐ BẮT BUỘC?

Trả lời:Điều kiện về chứng chỉ tiếng Anh cho từng bậc học học cụ thể dưới đây:

Nước du học

Trung học

Đại học

Thạc sỹ

 

 

Anh/

Singapore

 

-Hoàn thành lớp 8/9/10/11

– IELTS UKVI 4.5-5.5

– Tốt nghiệp PTTH

– IELTS UKVI 6.0

– Tốt nghiệp đại học

– IELTS UKVI 6.0/6.5

Nếu chưa có chứng chỉ IELTS: học sinh có thể làm bài kiểm tra tiếng Anh thay thế tại văn phòng tư vấn ở Việt Nam. Khoá tiếng ngắn hạn từ 6 tới tối đa 11 tháng tại Anh.

 

 

Mỹ/

Canada

-Hoàn thành lớp 8/9/10/11

– Slep từ 47 điểm

– Tốt nghiệp PTTH

– TOEFL từ 71/IELTS 6.0

 

–   Tốt nghiệp đại học

– TOEFL từ 79/IELTS 6.5

 

Nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh: học sinh sẽ được kiểm tra trình độ khi sang trường và học khoá bổ trợ tiếng trước khi vào khoá chính.

 

Úc/

New Zealand

-Hoàn thành lớp 8/9/10/11

– IELTS 4.5-5.5

– Tốt nghiệp PTTH

– IELTS 6.0

– Tốt nghiệp đại học

– IELTS 6.5

Nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh: học sinh có thể làm bài kiểm tra tiếng Anh thay thế tại văn phòng tư vấn ở Việt Nam. Thời gian khoá bổ trợ tiếng từ 10 tuần tới 40 tuần.

 

0978974277
LIÊN HỆ