KHÁC BIỆT GIỮA TRƯỜNG CÔNG VÀ TRƯỜNG TƯ?

 

Hỏi: KHÁC BIỆT GIỮA TRƯỜNG CÔNG VÀ TRƯỜNG TƯ?

Trả lời: Trường công là trường nhận được kinh phí từ chính phủ để hoạt động; Trường tư là trường phải tự lo các chi phí để duy trì hoạt động của trường, thường từ các nguồn đầu tư, tài trợ… của các tổ chức, tập đoàn và học phí của học sinh. ​Tại các nước phát triển, trường tư được đánh giá cao hơn về chất lượng giảng dạy, đội ngũ giáo viên, kết quả học tập của học sinh do trường tư có những ưu thế nổi bật. 

  • Ở trường trung học tư:  mô hình lớp học nhỏ, đội ngũ giáo viên luôn kèm cặp sát sao, kết quả học tập luôn được theo sát và điều chỉnh học sinh kịp thời, tỷ lệ học sinh đạt điểm số tốt rất cao, phù hợp cho học sinh có mục tiêu và các trường đại học danh tiếng. 
  • Ở trường đại học tư: Hiện nay các trường đại học hàng đầu thế giới đa phần đều là trường tư. Do phải tự lo kinh phí hoạt động nên các trường tư không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thu hút nhiều sinh viên nộp đơn vào trường, liên kết với các công ty, tập đoàn lớn để kết nối tạo điều kiện cho sinh viên nắm bắt cơ hội, có việc ngay sau khi tốt nghiệp

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường công đang đứng thứ hạng cao  trong bảng xếp hạng chung. Lựa chọn công hay tư còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố,  chủ yếu là yêu cầu và điều kiện, khả năng đáp ứng của từng người. ​

0978974277
LIÊN HỆ