CƠ HỘI HỌC BỔNG VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG?

 

Hỏi: ​CƠ HỘI HỌC BỔNG VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG?

Trả lời: 

Cơ hội học bổng: Có rất nhiều các cơ hội học bổng từ bậc trung học tới đại học và thạc sỹ dành cho sinh viên Quốc Tế. Mức học bổng tuỳ thuộc vào ngân quỹ của từng trường hay các tổ chức và được công bố hàng năm. Học bổng dao động từ 10% cho tới 100% học phí, được cấp cho 1 năm hoặc cho toàn khoá học (có thể lên tới 4 năm) kèm theo điều kiện về điếm số đạt được của năm liền kề. Học bổng toàn phần 100% cả ăn ở và học phí thường chỉ cấp cho bậc học từ thạc sỹ trở lên thông qua các chương trình học bổng của chính phủ như: Chevening, Fulbright, Ausaid….

Điều kiện xét học bổng:Thường căn cứ vào các yếu tố sau:

– Điểm trung bình cả năm của tối thiểu 2 năm học trước đó

– Điểm chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOEFL…)

– Điểm SAT hoặc GMAT/GRE với học bổng tại Mỹ.

– Các thành tích đã đạt được: đoạt giải trong kỳ thi một lĩnh vực yêu thích, tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng.

– Bài luận học bổng.

– Phỏng vấn với đại diện trường.

0978974277
LIÊN HỆ