Du học Úc chương trình TAFE, môi trường thực hành nhiều hơn lí thuyết


Du học Úc với chương trình TAFE tức là bạn đã chọn môi trường học thực hành nhiều hơn lí thuyết. Đây là chương trình dành cho tất cả mọi người, không quy định tuổi và tuyệt nhất là có thể học từ xa, học bán thời gian, học full time. Vậy TAFE là gì?


 


TAFE là gì?


 


TAFE là chữ viết tắt của Technical and Further Education (Giáo Dục Kỹ Thuật và Lên Cao). Ở quê hương của mình, bạn có thể biết tới trường này như một Trường Kỹ Thuật, Trường Cộng Đồng hay Trường Bách Khoa.


 


Ở Úc, lãnh vực TAFE là lãnh vực giáo dục và đào tạo lớn nhất. Mỗi năm, hàng ngàn du học sinh tới Úc để theo học vô số các khóa học chuyên cung cấp những kỹ năng thiết thực và đào tạo hướng nghiệp cho đủ loại ngành nghề. Việc tất cả các trường TAFE đều do chính phủ sở hữu có nghĩa là các du học sinh có thể tự tin rằng trường TAFE cung cấp một kinh nghiệm giáo dục vững chắc và có chất lượng cao nhất.


  


TAFE giảng dạy những gì?


 


Các trường TAFE ở Úc có một quá trình lịch sử lâu đời về việc giúp đỡ du học sinh đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của họ. Các du học sinh theo học tại trường TAFE để hoàn tất các khóa học thuộc cả lãnh vực giáo dục hướng nghiệp lẫn giáo dục đại học, từ trình độ chứng chỉ tới trình độ hậu đại học.
Các trường TAFE còn giảng dạy các khóa Anh ngữ với thời lượng khác nhau từ khoảng 4 tới 48 tuần lễ. Muốn biết thêm thông tin, xin xem trang mạng English language studies page.


 


Do chính phủ sở hữu và nhiệm chứng


 


Vì các trường TAFE được các chính phủ tiểu bang và lãnh thổ sở hữu, điều hành và tài trợ, các du học sinh có thể an tâm rằng họ đang chọn một cơ sở giáo dục danh tiếng và ổn định. Các khóa học của TAFE được nhiệm chứng trên toàn quốc và được quốc tế chính thức công nhận trong đó mỗi khóa học được đánh giá thường xuyên để duy trì các tiêu chuẩn giáo dục cao nhất.


 


Các du học sinh thường chọn ghi danh vào các khóa học của TAFE ở Úc để:


 


•    Gia tăng cơ hội được nhận vào trường đại học

•    Thu thập những kỹ năng thực tiễn dựa trên công việc làm để gia tăng triển vọng tìm được việc làm của họ

•    Theo học nhiều khóa học được giảng dạy

•    Được quan tâm cá nhân mà chỉ những lớp học với sĩ số học sinh ít mới có.


  


Các loại bằng cấp có thể được lấy qua hệ thống trường TAFE bao gồm:


 
Chứng chỉ từ I – IV


Thời gian: 0,5 – 2 năm


Các khóa học này cung cấp những kỹ năng và đào tạo khởi đầu. Chúng cung cấp kiến thức cụ thể về ngành nghề và các kỹ năng đọc, viết và làm toán, giao tiếp, tham gia và làm việc tập thể.


Văn bằng cán sự


Thời gian: 1 – 2 năm


Khóa học lấy văn bằng cán sự chuẩn bị cho sinh viên bước vào ngành kỹ nghệ, kinh doanh và những nghề nghiệp bán chuyên môn. Một số khóa học lấy văn bằng cán sự có thể được hoàn tất tại các học viện đại học và cả tại các trường TAFE.


Văn bằng cán sự cấp cao


Thời gian: 1,5 – 2 năm


Văn bằng cán sự cấp cao cung cấp một mức kỹ năng thực tiễn chuyên môn cao để ra làm việc trong những lãnh vực cụ thể chẳng hạn như kế toán, thiết kế xây dựng hoặc kỹ thuật. Một số khóa học lấy văn bằng cán sự cấp cao cũng có thể được hoàn tất ở cấp đại học.


Chứng chỉ/văn bằng cán sự tốt nghiệp hướng nghiệp


Thời gian: 0,5 – 2 năm


Chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp hướng nghiệp tương đương với chứng chỉ hoặc văn bằng tốt nghiệp đại học. Các văn bằng này cung cấp những kỹ năng và kiến thức liên quan tới công việc với trình độ cao.


 


Các đường hướng vào đại học


 


Các khóa học của trường TAFE cung cấp một số đường hướng để vào các cơ sở giáo dục đại học Úc bằng cách giúp đỡ sinh viên về những đòi hỏi nhập học, và cũng có thể được tính điểm cho những môn đã học từ trước để xin vào một số khóa học của chương trình giáo dục đại học. Thí dụ, những sinh viên tốt nghiệp một văn bằng cán sự từ trường TAFE có thể được nhận tới hai hoặc ba học kỳ điểm của những môn đã học từ trước để tính vào một văn bằng đại học liên quan.


 


Số điểm chính xác của những môn đã học từ trước được tính vào một văn bằng nào đó tùy thuộc vào trường đại học, khóa học lấy văn bằng cử nhân và văn bằng của trường TAFE đã được hoàn tất. Điều quan trọng là bạn nên kiểm tra với cơ sở giáo dục đại học mà mình dự định theo học để biết chắc chắn về việc chuyển nhận điểm khả thi. Bạn có thể sử dụng phần Institution Search tại đầu trang để tìm kiếm và liên lạc với từng cơ sở giáo dục để biết các thông tin cụ thể.


 


Các đường hướng bước vào thị trường lao động


 


Một văn bằng của trường TAFE cũng có thể làm gia tăng triển vọng của bạn trong thị trường lao động. Vì tầm quan trọng thực tiễn của hầu hết các khóa học trong lãnh vực này, một văn bằng của trường TAFE có thể là một thành tích bổ sung giá trị đối với bản Sơ Yếu Lý Lịch của bạn.


 


Các mức học phí trung bình


 


Từ 5.500 tới 18.000 AUD/năm
Xin lưu ý rằng lệ phí các khóa học có thể khác nhau nhiều tùy thuộc vào khóa học, trường học và địa điểm đã chọn và bạn nên luôn kiểm tra trực tiếp với trường TAFE liên hệ.


 


Những đòi hỏi tổng quát về việc xin nhập học


 


Việc ghi danh theo học với hệ thống trường TAFE thường đòi hỏi các sinh viên phải có trình độ học tập tương đương với Lớp 10, 11 hoặc 12 của Úc. Một số khóa học có thể có những đòi hỏi về môn học hay kinh nghiệm làm việc như một điều kiện tiên quyết. Việc ghi danh vào một số khóa học – chẳng hạn như mỹ thuật và thiết kế – có thể còn đòi hỏi các sinh viên phải đệ trình một bộ hồ sơ học tập. Các sinh viên nên kiểm tra với từng trường để biết về những đòi hỏi phụ trội cho việc nhập học, những đòi hỏi về Anh ngữ, thông tin về lệ phí và phí tổn, và các ngày tháng bắt đầu khóa học.


Theo SSDH

0978974277
LIÊN HỆ