American Success – Bước đệm vào các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ


AMERICAN SUCCESS


 


Dành cho sinh viên quốc tế, những người cần hỗ trợ học tập hoặc bổ sung về tiếng Anh, chương trình American Success cung cấp sự chuẩn bị cần thiết để đảm bảo chuyển tiếp thành công vào các trường đại học Mỹ.


 


American Success là chương trình cao đẳng cộng đồng hai năm, nơi mà sinh viên có được tấm bằng Cử nhân Cao đẳng và chuẩn bị chuyển tiếp lên trường đại học Mỹ cho năm hai và năm ba để lấy được bằng Cử nhân Đại học.


 


Chương trình có tại tại các trường Cao đẳng Cộng đồng 2 năm như sau: Cao đẳng Cộng đồng Spokane, Cao đẳng Union và Cao đẳng Cộng đồng Philadelphia.


  


Ưu điểm của American Success


 


Hỗ trợ chuyển tiếp


 


 • Cố vấn hỗ trợ 1-1 để xác định và chọn ra trường đại học phù hợp chuyển tiếp

 • Hỗ trợ khi nộp hồ sơ chuyển tiếp, bao gồm giúp đánh giá bài luận cá nhân


 


Chương trình học thành công


 


 • Giúp đỡ sinh viên thích nghi với lớp học và văn hóa Mỹ

 • Lớp học kỹ năng để xây dựng các kỹ năng cốt lõi

 • Thúc đẩy tham gia vào chương trình học và phát triển kỹ năng lãnh đạo


 


Tư vấn riêng


 


 • Các buổi tư vấn 1-1 thường xuyên với cố vấn riêng

 • Sự hỗ trợ từ đội ngũ tình nguyện viên, giáo sư và cựu sinh viên


 


Phát triển kỹ năng lãnh đạo: Hội đồng sinh viên, hội thảo các nhà lãnh đạo, tư vấn đồng đẳng


 


Cộng đồng


 


 • Các sự kiện xã hội chọn lọc và các hoạt động sinh viên

 • Một số sự kiện tích hợp với chương trình Honors và sinh viên nội địa


  


HONORS


 


Là chương trình dành cho học sinh giỏi với điểm học thuật cao và kỹ năng tiếng Anh tốt. Chương trình cung cấp những hỗ trợ và trải nghiệm thử thách giáo dục tương tự như đại học truyền thống.


 


Honors là chương trình Cao đẳng Cộng đồng chuyên, trong vòng 2 năm sinh viên sẽ đạt được bằng Cao đẳng Cộng đồng chuyên và được trang bị để chuyển tiếp vào trường đại học phù hợp nhất cho năm 3 và năm 4 để hoàn tất bằng Cử nhân đại học.


 


Chương trình có tại tại các trường Cao đẳng Cộng đồng 2 năm như sau: Cao đẳng Cộng đồng Spokane, Cao đẳng Union và Cao đẳng Cộng đồng Philadelphia.


 


Ưu điểm của chương trình Honors


 


Chương trình học ở cấp độ chuyên Honors


 


 • Chương trình học nâng cao Honors

 • Lớp học nhỏ theo kiểu thảo luận bài học

 • Hòa nhập vào lớp học cùng sinh viên nội địa Mỹ


 


Hỗ trợ chuyển tiếp toàn quốc


 


 • Tư vấn chuyển tiếp, tham quan trường đại học

 • Các buổi hội thảo hướng dẫn

 • Mạng lưới chuyển tiếp lên đại học khắp nước Mỹ


 


Hỗ trợ từ tư vấn Success


 • Tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu tại Mỹ

 • Hỗ trợ 1-1 với từng sinh viên

 • Giúp đỡ với hồ sơ chuyển tiếp, bài luận


 


Kỹ năng lãnh đạo và phát triển chuyên môn


 


Cộng đồng Honors


 


 • Giảng viên Honors với các văn bằng nâng cao

 • Hòa nhập với sinh viên nội địa Mỹ học Honors

 • Phòng sinh hoạt riêng cho sinh viên Honors, hoạt động sinh viên, hoạt động theo nhóm


  


Yêu cầu đầu vào & Kỳ nhập học


 


Chương trình / Yêu cầu


Community College of Philadelphia


Community Colleges of Spokane


Union County College


American Success


GPA 2.0+


TOEFL iBT >77


IELTS <6.0


TOEFL iBT >71


IELTS <6.0


TOEFL iBT >31+


IELTS <3.5+


Hoàn thành THPT American Success


GPA 3.0+


 


TOEFL iBT >71


IELTS <6.0


 


American Honors


GPA 3.25+


TOEFL iBT 77+ (20+ Writing)


IELTS 6.0+ (6.0+ Writing)


TOEFL iBT 71+


IELTS 6.0+


TOEFL iBT 71+


IELTS 6.0+


Hoàn thành THPT American Honors


GPA 3.25+


 


TOEFL iBT 71+


IELTS 6.0+


 


Kỳ nhập học


Tháng 9,1,6


Tháng 9,1,4,6


Tháng 8,1


 


Học phí và chi phí ước tính


 


Chi phí


Community College of Philadelphia


Community Colleges of Spokane


Union County College


American Success


Honors


American Success


Honors


American Success


Honors


Học phí


$11,448


$11,448


$9,345 – $11,505


$9,345


$14,000


$14,000


Phí trường học


$1,296


$1,296


$325


$325


 


 


Chương trình học


 


$1,500


$3,000


$3,000


$1,000


$1,000


Bảo hiểm


$1,000


$1,000


$777


$777


$800


$800


Sách vở


$1,200


$1,200


$465


$465


$800


$800


Homestay


$8,775


$8,775


$6,000


$6,000


$12,000


$12,000


Chi phí khác


$1,425


$1,425


$921


$921


$1,400


$1,400


Tổng


$25,144


$26,644


$20,833 – $22,993


$20,833


$30,000


$30,000


 


Lưu ý: Mức giá ước tính là mức học phí trung bình và có thể thay đổi tùy từng trường

0978974277
LIÊN HỆ