TỔNG HỢP HỌC BỔNG 50% TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ÚC – KỲ THÁNG 2.2024

TỔNG HỢP HỌC BỔNG 50% TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ÚC – KỲ THÁNG 2.2024

Danh sách các trường Đại học ở Úc đang tìm ứng viên phù hợp cho các cơ hội HỌC BỔNG 50% dành cho khoá học kỳ tháng 2 năm 2024 như sau: 

1.       UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA – ADELAIDE (BANG NAM ÚC) 

Học bổng Vice Chancellor’s International Excellence 

 • Giá trị học bổng: 50% học phí (cấp tới tối đa 4 năm học)
 • Đang mở nhận hồ sơ
 • Bậc học áp dụng: Đại học và Thạc sỹ (coursework)
 • Điều kiện: đáp ứng yêu cầu nhập học của khoá học đăng ký; có điểm học tập xuất sắc.
 • Có danh sách ngành học áp dụng loại học bổng này. 

Học bổng International Merit: 15% học phí sẽ được xét duyệt tiếp theo nếu ứng viên không đủ điều kiện học bổng trên. 

2.  DEAKIN UNIVERSITY – MELBOURNE (BANG VICTORIA)

Học bổng Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

 • Giá trị học bổng: 50% học phí (cấp cho toàn bộ khoá học)
 • Số lượng: 2 suất/kỳ học
 • Hạn nhận hồ sơ học bổng: 15/11/2023 (cho kỳ tháng 2/2024)
 • Bậc học áp dụng: Đại học và Thạc sỹ (coursework)
 • Điều kiện: đáp ứng yêu cầu nhập học của khoá học đăng ký; có điểm học tập từ 85% trở lên
 • Viết một bài luận giới thiệu bản thân (300 từ), nội dung bao gồm: 
  • an outline of why you want to study at Deakin University
  • an overview of any extracurricular activities and work experience (paid or voluntary) you have undertaken
  • why you think you would make an outstanding ambassador for Deakin University
  • any other information that will assist your application.

  – 02 thư giới thiệu, ưu tiên đề cập tới hoạt động cộng đồng/vai trò lãnh đạo mà ứng viên từng tham gia 

  – Phỏng vấn với đại diện trường

3.       LA TROBE UNIVERSITY – MELBOURNE (BANG VICTORIA) 

Học bổng La Trobe Vietnam Student Ambassador 

 • Giá trị học bổng: 50% học phí (cấp cho toàn bộ khoá học)
 • Hạn nhận hồ sơ học bổng: 24/11/2023 (kỳ tháng 2/2024); 23/4/2024 (cho kỳ tháng 7/2024)
 • Bậc học áp dụng: Đại học và Thạc sỹ (coursework)
 • Danh sách khoá học áp dụng học bổng
 • Học sinh, sinh viên quốc tịch Việt Nam hiện đang sinh sống và học tập/công tác tại Việt Nam
 • Đăng ký nhập học khoá cử nhân hoặc thạc sỹ khai giảng trong năm 2024
 • Đạt điều kiện nhập học trực tiếp vào khóa học chính (bao gồm yêu cầu về IELTS và đủ 18 tuổi khi nhập học)
 • Điểm trung bình học tập từ 85% đối với học sinh trung học hoặc 75% đối với sinh viên đại học
 • IELTS 7.0 (đạt 7.0 cho tất cả các kỹ năng)
 • Sinh viên nhận học bổng phải thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ sinh viên Việt Nam tại Đại học La Trobe trong suốt khoá học.

4.       AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY (ACU) – BANG NEW SOUTH WALES

Học bổng International Student

 • Giá trị học bổng: 50% học phí (cấp cho toàn bộ khoá học)
 • Hạn nhận hồ sơ học bổng: 30/11/2023 
 • Bậc học áp dụng: Đại học và Thạc sỹ (coursework)
 • Yêu cầu về hồ sơ: điểm trung bình từ 8,0 trở lên
 • Được chấp thuận vào khoá học đăng ký

5.       THE UNIVERSITY OF ADELAIDE (GO8) – BANG ADELAIDE (NAM ÚC) 

Học bổng Global Academic Excellence 

 • Giá trị học bổng: 50% học phí (cấp cho toàn bộ khoá học)
 • Hạn nhận hồ sơ học bổng: 30/11/2023 (cho kỳ tháng 2/2024); 28/02/2024 (cho kỳ tháng 5/2024); 30/04/2024 (cho kỳ tháng 7/2024) và 31/05/2024 (cho kỳ tháng 9/2024) 
 • Bậc học áp dụng: Đại học và Thạc sỹ (coursework)
 • Yêu cầu về hồ sơ: điểm trung bình bậc trung học/đại học tương đương 6,9/thang 7
 • Được chấp thuận thẳng vào khoá học đăng ký hoặc cả trường hợp thông qua khoá học tiếng Anh bổ trợ (PEP) trước khi vào khoá chính

6.       CHARLES DARWIN UNIVERSITY – THỦ PHỦ DARWIN (LÃNH THỔ PHÍA BẮC NƯỚC ÚC) 

Học bổng International Student 

 • Giá trị học bổng: 50% học phí (cấp cho toàn bộ khoá học)
 • Hạn nhận hồ sơ học bổng: 13/01/2024 (cho kỳ tháng 2/2024); 13/06/2024 (cho kỳ tháng 7/2024); 
 • Bậc học áp dụng: Đại học và Thạc sỹ (coursework)
 • Yêu cầu về hồ sơ: điểm trung bình bậc trung học/đại học đạt từ 95%; bài luận (tối đa 600 từ) “why you should be awarded a scholarship”

Hãy liên lạc với du học Sunmoon số 0978 974277 để được tư vấn miễn phí về các cơ hội học bổng

0978974277
LIÊN HỆ