Các chương trình học mới tại Niagara College, Canada

Các ngành học mới tại Niagara College:

Social Media Management– Quản lý Truyền thông Xã hội học phí 17,456.90 CAD/ năm

Thời gian học: 1 năm  – Chương trình Sau đại học

Kỳ nhập học: Mùa Thu (Tháng 9)

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Đại sứ thương hiệu
 • Quản lý cộng đồng
 • Chuyên viên chiến lược nội dung
 • Chuyên viên quan hệ khách hàng
 • Quản lý nội dung kỹ thuật số, truyền thông và tiếp thị
 • Điều phối viên quảng cáo, tiếp thị
 • Quản lý phân tích xã hội
 • Chuyên viên phân tích truyền thông xã hội; Chiến lược gia; Điều phối viên hoặc Người có ảnh hưởng

Business Analytics – Phân tích kinh doanh học phí 17,456.90 CAD/ năm

Thời gian học: 1 năm  – Chương trình Sau đại học
Kỳ nhập học: Mùa Xuân (Tháng 5) / Mùa Thu (Tháng 9)

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
 • Tư vấn kinh doanh
 • Chuyên viên phân tích dữ liệu
 • Chiến lược gia kỹ thuật số
 • Cộng tác viên phân tích, quyết định
 • Chuyên gia phân tích thành quả
 • Cộng tác viên nghiên cứu
 • Chuyên viên bán hàng và dự báo mức tiêu thụ
 • Cộng tác viên phân tích trang Web

 

Supply Chain Management – Quản lý Chuỗi cung ứng – học phí 17,456.90 CAD/ năm

Thời gian học: 1 năm  – Chương trình Sau đại học

Kỳ nhập học: Mùa Đông (Tháng 1) / Mùa Xuân (Tháng 5)

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Quản lý hoàn tất đơn hàng cho khách

 • Lập kế hoạch phân phối

 • Quản lý hàng tồn kho

 • Điều phối viên hậu cần

 • Lập kế hoạch sản xuất

 • Quản lý chất lượng sản phẩm

 • Chuyên viên phân tích chuỗi cung ứng

 • Giám sát / Quản lý chuỗi cung ứng

 • Quản lý hoạt động kho bãi

 

0978974277
LIÊN HỆ