Học tiếng Tây Ban Nha tại trung tâm Hà Nội

 

Bạn muốn học tiếng Tây Ban Nha?

Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng như tiếng mẹ đẻ của khoảng 414 triệu người, chỉ đứng sau tiếng Trung về số lượng người bản xứ trên toàn thế giới.

Hơn 500 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ nhất và thứ hai, và 20 triệu sinh viên theo học tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ. Tiếng Tây Ban Nha là một trong sáu ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc, Khối liên minh Châu Âu, MERCOSUR, và Khối liên minh Thái Bình Dương. Tiếng Tây Ban Nha được nói trôi chảy bởi 15% người dân Châu Âu.

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ phổ biến thứ hai được học bởi người bản ngữ tiếng Anh. Từ những thập niên cuối của thế kỷ XX, việc học tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ đã gia tăng đáng kể, một phần do sự phát triển về dân số và kinh tế của nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và sự phát triển của du lịch quốc tế ở nhiều đất nước. Nó đã vượt qua tiếng Pháp để trở thành ngôn ngữ được học nhiều thứ hai, sau tiếng Anh, và ngôn ngữ thứ hai sử dụng trong giao tiếp quốc tế.

Chương trình giảng dạy của Phòng Cervantes Hà Nội phù hợp với các trình độ ngôn ngữ liên quan được quy định theo kế hoạch giảng dạy của Viện Cervantes tại trung tâm thành phố Hà Nội. Các trình độ của tiếng Tây Ban Nha gồm: A, B và C, lần lượt được chia với mức độ thấp hơn như: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

 

Các cấp độ, thời lượng học, lịch học và học phí   :

 

Cấp độ

Thời lượng

Lịch học

Học phí

A1.1

45 giờ

Thứ 7

09.00 – 12.00

3.000.000 VNĐ

A1.1

45 giờ

Thứ 3 / Thứ 5

18.30 – 20.00

3.000.000 VNĐ

A1.2

45 giờ

Thứ 2 / Thứ 4

18.30-20.00

3.000.000 VNĐ

B1.1

45 giờ

Thứ 3 / Thứ 5

18.30-20.00

4.000.000 VNĐ

B1.2

45 giờ

Thứ 2 / Thứ 4

18.30-20.00

5.500.000 VNĐ

0978974277
LIÊN HỆ