ELTIS là gì?

Bài kiểm tra ELTiS – English Language Test for International Student bao gồm 2 phần thi, đánh giá kĩ năng nghe và đọc tiếng Anh của học sinh. Phần thi kĩ năng nghe gồm 24 câu hỏi và phần thi kĩ năng đọc là 26 câu.

Đăng ký thi miễn phí ELTIS tại Sunmoon Education tại: LINK

 

Phần thi      Cấu trúc bài thi Số câu hỏi  Thời gian làm bài  
           Kĩ năng nghe                                            
       Làm theo hướng dẫn trong lớp học

       Nghe hiểu ngôn ngữ Toán học

       Nghe hiểu hội thoại trong lớp
       Nghe và trả lời
24 25 phút
           Kĩ năng đọc                         
        Giải thích vốn từ vựng

        Đọc hiểu đoạn văn ngắn

        Đọc và trả lời các bài kiểm tra mang tính học thuật
 

26 45 phút
 

 

  •  Phần thi nghe đánh giá khả năng hiểu ngôn ngữ tiếng Anh được dùng trong trường lớp, bài kiểm tra có sử dụng CD bao gồm phần hướng dẫn, những đoạn hội thoại và các câu hỏi. Tất cả các bài nghe chỉ được nghe duy nhất một lần, ngoại trừ phần nghe hiểu ngôn ngữ Toán học sẽ được nghe 2 lần.
  • Phần đọc đánh giá sự hiểu biết của bạn về lượng từ vựng học thuật và văn viết trong tiếng Anh. Bạn sẽ gặp các đoạn văn ngắn, bài đọc  của các môn học như Toán, Khoa học…Các câu hỏi phần này bao gồm tìm ý chính, các tiểu tiết và từ vựng có trong bài.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC BÀI KIỂM TRA:
 

  ELTiS TOEFL Jr.Standard SLEP IELTS General Training Cambridge Michigan ECCE
Đánh giá các kĩ năng Kĩ năng nghe và đọc hiểu ngôn ngữ tại trường học Nghe và đọc hiểu Nghe và đọc hiểu Nghe- Nói-Đọc – Viết Nghe – Nói- Đọc- Viết
Thời gian làm bài 70 phút 115 phút 75 phút 2 tiếng 45 phút 2 tiếng 45 phút
Nơi tổ chức thi Địa phương Địa phương và những trung tâm tổ chức kiểm tra Địa phương Chỉ những trung tâm chuyên tổ chức kiểm tra Chỉ những trung tâm chuyên tổ chức kiểm tra
Độ tuổi 14-19 tuổi (lớp 9-12) 11-15 tuổi Học sinh trung học Học sinh trung học và người trưởng thành Học sinh trung học và người trưởng thành
Thời gian báo điểm thi Có ngay   Có ngay 2 tuần 2 tháng
 

( Nguồn: Sưu tầm)


 

0978974277
LIÊN HỆ