Tìm hiểu chung ngành Kinh doanh cho du học sinh Úc và New Zealand


Úc và New Zealand đều là những quốc gia có nền kinh tế phát triển trên thế giới. Do vậy hai quốc gia này cũng tập trung trọng điểm vào các khóa học liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế hoặc quản lý để góp phần đào tạo nhân sự cho tương lai.


Các ngành học này được đào tạo ở cả chương trình Đại học và Sau đại học. Mỗi chương trình đều có những cách tiếp cận khác nhau nhưng đều cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất giúp sinh viên có những định hướng vững chắc cho công việc trong tương lai.


Đại học


Ở bậc đại học các môn này thường được giảng dạy theo chương trình Cử nhân Thương mại hoặc Cử nhân Kinh doanh. Ở các trường đại học Úc và New Zealand, các văn bằng nói chung, nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc trong nhiều nguyên tắc kinh doanh đồng thời xây dựng kiến thức và kỹ năng của họ trong một khu vực cụ thể.Cách tiếp cận rộng rãi này có nghĩa là sinh viên Thương mại sẽ được yêu cầu học các khóa học trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như kế toán và tài chính, quản lý nguồn nhân lực, tiếp thị, hệ thống thông tin và quản lý, đặc biệt là trong năm đầu tiên, khu vực môn học.


Các môn học chính bao gồm kế toán; kinh tế học; luật kinh doanh; chiến lược kinh doanh và quản lý kinh tế; tài chính; kinh tế tài chính; Quản trị nhân sự; hệ thống thông tin và công nghệ thông tin; kinh doanh quốc tế; sự quản lý; tiếp thị; thuế; quản lý chuỗi cung ứng; du lịch; kinh tế lượng; ngân hàng và tính bền vững.


 


Không phải tất cả các đối tượng được nghiên cứu theo cách rộng rãi này. Các bằng cấp chuyên môn cũng luôn có sẵn để các sinh viên lựa chọn. Ví dụ về các khóa học chuyên sâu phổ biến bao gồm Cử nhân Nghiên cứu Thống kê, Cử nhân Tài chính Ứng dụng và Cử nhân Kinh tế. Những trọng tâm này tập trung vào việc nghiên cứu sâu hơn về một chủ đề, và các sinh viên ít có cơ hội được lựa chọn những môn học bên ngoài chủ đề đó.


Sau đại học


Chuyên ngành thương mại và kinh doanh sau đại học có thể được nghiên cứu theo những cách khác nhau, tùy thuộc vào nền tảng học tập và chuyên môn của học sinh.Các khoá học Thạc sỹ Thương mại là chương trình sau đại học tương đương với cách tiếp cận rộng rãi được nêu ra ở trên, sinh viên sẽ được yêu cầu học các khóa học từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau để đạt được một nền tảng vững chắc cho toàn bộ môn học. Để đăng ký học Thạc sỹ Thương mại không phải lúc nào cũng đòi hỏi phải có bằng đại học về kinh doanh, vì vậy đây là những lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên tốt nghiệp các ngành học khác muốn thêm vào một bộ kiến thức và kỹ năng mới cho CV của họ.


Các ứng viên có bằng đại học về kinh doanh có thể đăng ký bằng thạc sỹ chuyên ngành, như Thạc sỹ Marketing, Thạc sỹ Tài chính, Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sỹ Kinh tế hoặc Thạc sỹ Quản trị. Bằng cấp sau khi đã có kinh nghiệm làm việc, bao gồm Thạc sỹ Quản trị và Quản trị Kinh doanh, cũng được phổ biến rộng rãi.


 


Các khóa học sau đại học trong các khóa học kinh doanh và thương mại có thể theo các môn học, theo nghiên cứu (MPhil và PhD) hoặc bằng sự kết hợp của hai (các môn học và luận văn).


Theo SSDH

0978974277
LIÊN HỆ