Canada: IRCC thay đổi quy tắc về giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWP) dành cho sinh viên quốc tế vào mùa thu này


Canada đang thực hiện một thay đổi lớn đối với các quy tắc Giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWP) dành cho du học sinh muốn học tập tại Canada bắt đầu vào mùa thu này.


 


ssdh-sinh-vien


 


PGWP cho phép du học sinh có được kinh nghiệm làm việc tại Canada sau khi hoàn thành chương trình giáo dục của họ tại một tổ chức giáo dục được chỉ định của Canada (DLI).


Du học sinh phải hoàn thành chương trình toàn thời gian ít nhất 08 tháng tại DLI để đủ điều kiện tham gia PGWP.  Chương trình học của họ phải có bằng tốt nghiệp, bằng cấp hoặc chứng chỉ.  Thời hạn của PGWP phụ thuộc vào độ dài của chương trình học của học sinh tại Canada.


Học sinh có thể bắt đầu chương trình học bằng cách học trực tuyến và vẫn đủ điều kiện nhận PGWP 3 năm sau khi đến Canada


Thông thường, các khóa học trực tuyến không được tính là điều kiện học tập cho đơn đăng ký PGWP. Tuy nhiên, do lệnh hạn chế đi lại liên quan đến coronavirus trên toàn thế giới, Bộ Di dân, Tỵ nạn và Công Dân Vụ (IRCC) hiện đang cho phép du học sinh học trực tuyến trong khi ở nước ngoài và vẫn đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.


IRCC đã công bố cải cách vào tối ngày 14 tháng 5 năm 2020.


Các du học sinh mới sẽ có thể bắt đầu các chương trình học của họ tại DLI bằng hình thức trực tuyến vào mùa thu năm 2020 và hoàn thành tới 50% chương trình khi ở nước ngoài, và sau đó vẫn có thể có được PGWP để làm việc tại Canada sau khi hoàn thành việc học.


IRCC cũng lưu ý rằng du học sinh sẽ không bị trừ thời gian trong thời hạn PGWP của họ trong khoảng thời gian họ ở bên ngoài Canada, cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.


Ví dụ, một du học sinh mới có thể bắt đầu chương trình học của mình tại DLI Canada thông qua phương pháp học trực tuyến vào mùa thu tới, và vẫn đủ điều kiện nhận PGWP trong tối đa ba năm miễn là họ đến Canada vào cuối năm 2020 và hoàn thành chương trình sát hạch giáo dục tại DLI kéo dài ít nhất 2 năm.


( Theo SSDH)

0978974277
LIÊN HỆ