Trường hoạt động từ năm 1985. Trải qua hơn 25 năm, số lượng chương trình và chất lượng giảng dạy của trường ngày càng tăng.

Đặc biệt, CSVPA có liên kết với University of the Arts London, Kingston University và Royal Academy of Dramatic Art – các trường đại học vô cùng danh tiếng trong lĩnh vực Nghệ thuật sáng tạo và trình diễn.

 

 

 

 

Chương trình Yêu cầu đầu vào Khai giảng Học phí
Pre – FoundationArt & Design Từ 16 tuổi trở lên IELTS 4.5 trở lên, không yêu cầu portfolio Tháng 1, 3, 9 £9,450/ kỳ
Chương trình dự bị đại học ( Foundation)+ Drama+ Music Từ 17 tuổi trở lên, hoàn thành A Level, yêu cầu portfolio+ IELTS 5.5 với Drama và 4.5 với Music Tháng 9 £9,450/ kỳ
Chương trình cao đẳng( Art & Design Foundation Diploma) Từ 17 tuổi trở lên, học xong THPT và có điểm A Level, yêu cầu portfolio, IELTS 4.5 Tháng 9 £9,450/ kỳ
Access to Higher Education ( lên năm 1 đại học Kingston) Từ 17 tuổi trở lên, học xong THPT và có điểm A Level, yêu cầu portfolio, IELTS 5.0 Tháng 1, 9 + £9,450/ kỳ ( 2 kỳ)+ £8,300/ kỳ (3 kỳ)
Chương trình đại học( Fashion Design/ Graphics & Illustration – cấp bởi đại học Kingston) Từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành A Level/ Foundation…, yêu cầu portfolio, IELTS 5.5 ( Fashio Design) và IELTS 6.0 (Graphics & Illustration) Tháng 9 £9,000/ kỳ
Chương trình Top Up( Fashion Design/ Graphics & Illustration, chuyển tiếp vào năm 3, bằng do đại học Kingston cấp) Tuổi từ 20 trở lên, hoàn thành A level + 3 năm Diploma/ Higher Nation Diploma…, yêu cầu portfolio và kinh nghiệm, IELTS 6.5 ( Fashion Design) và IELTS 6.0 (Graphics & Illustration) Tháng 9 £9,000/ kỳ
Chương trình dự bị thạc sĩ( Art & Design Pre – master) Từ 18 tuổi trở lên, bằng cấp quốc tế về Art & Design, IELTS 5.5 ( 2 kỳ) và IELTS 6.0 ( 1 kỳ), yêu cầu portfolio Tháng 1, 10 £8,685/ kỳ