Trung học Gymnasium Weierhof 


Thông tin chung


 


Tổng số học sinh: 900


Số học sinh nội trú: 60 – 90


Sĩ số trung bình một lớp: 25


Số lượng trong 1 nhóm của trường nội trú: 4 – 12


Chương trình trao đổi: Pháp, Trung Quốc, Canada, Tây Ban Nha


 


Chương trình  đào tạo


 


– Trung học (5-12)


– Abitur (tương đương A-levels)


 


Ngành đào tạo:


 


– Khoa học Tự nhiên


– Ngoại ngữ


– Mỹ thuật


 


Chương trình giảng dạy ngoại ngữ


 


  • Tiếng Anh (Lớp 5)

  • Tiếng Pháp / Latin (Lớp 6)

  • Tiếng Nhật / Latin / Tây Ban Nha (Lớp 8)


 


Hoạt động ngoài giờ:


 


Hơn 50 hoạt động ngoại khóa: Jugend forscht (Nhà nghiên cứu trẻ), cưỡi ngựa, thể thao, nhóm kịch, ban nhạc lớn, v.v.


 


Chi phí học tập


 


Học phí: EUR 30,975


Chi phí khác: EUR 6,650

0978974277
LIÊN HỆ