Trung học Nội trú Christian-von-Bomhard-Schule


Dạy học lấy học sinh làm trung tâm được ưu tiên hơn phương pháp lấy giáo viên làm trung tâm. Vì vậy, cá nhân học sinh có thể tập trung, tích lũy kiến thức trong lớp học. Hoạt động giảng dạy trên lớp dựa trên các hoạt động, học sinh luôn luôn được khuyến khích tham gia một cách tích cực. Ví dụ về loại phương pháp giảng dạy này là học tập dựa trên yêu cầu, lớp học mở, công việc miễn phí, công việc dự án, hội thảo trong tương lai, trò chơi mô phỏng và học tập bằng cách giảng dạy. Trong cả hai trường hợp, học sinh được hướng dẫn xây dựng và trải nghiệm kiến ​​thức mới cùng một lúc.


  


Thông tin chung


 


Tổng số học sinh: 900


Số học sinh nội trú: 65


Sĩ số trung bình một lớp: 18 – 30


Số lượng trong 1 nhóm của trường nội trú: 10 – 15


 


Chương trình  đào tạo


 


– Trung học (5-12)


– Chứng chỉ tốt nghiệp: Abitur (tương đương A-levels)


 


Ngành đào tạo:


– Khoa học tự nhiên


– Ngoại ngữ


 


Chương trình giảng dạy ngoại ngữ


 


  • Tiếng Anh (lớp 5)

  • Tiếng Pháp / Latin (Lớp 6)

  • Tây Ban Nha (Lớp 8)

  • Tiếng Trung (Lớp 10)


 


Hỗ trợ học tập cho học sinh quốc tế


 


Chương trình trao đổi sinh: Pháp, Anh, Hungary


 


Câu lạc bộ thể thao học đường, âm nhạc, piano, organ, bộ gõ


  


Chi phí học tập


Học phí: EUR 23,640


Chi phí khác: EUR 2,000

0978974277
LIÊN HỆ