Học bổng lên đến 33% học phí tại trường Amity Singapore

 

A. ĐIỂM MỚI CỦA TRƯỜNG

1/ Foundation Diploma: thời gian học rút ngắn từ 8 tháng xuống còn 6 tháng

2/ Diploma in Business Administration: Học phí rẻ hơn khoá Diploma hiện tại và thời gian học rút ngắn từ 12 tháng xuống còn 8 tháng

3/ Advanced Diplima in Business Administration và Advanced Diploma in Computing: Học phí rẻ hơn khoá Advanced Dip hiện tại và thời gian học rút ngắn từ 12 tháng xuống còn 8 tháng

Như vậy với lộ trình mới này, trường hợp học sinh đi từ thời điểm Hết lớp 10 tại VN (đủ 16 tuổi):

 • Sẽ hoàn thành chương trình Cử nhân trong 34 tháng thay vì 44 tháng như trước kia

 • Học phí sau học bổng tiếp tục rẻ hơn được khoảng 73tr VNĐ

 

Cụ thể:

^/ Lộ trình cũ:

Hết lớp 10 -> Dự bị 8 tháng -> Cử nhân 3 năm hoặc

Hết lớp 10 -> Dự bị 8 tháng -> Diploma 1 năm -> Advanced Dip 1 năm -> Cử nhân năm cuối 1 năm

 

^/ Lộ trình mới:

Hết lớp 10 -> Dự bị 6 tháng -> Cử nhân 3 năm hoặc

Hết lớp 10 -> Dự bị 8 tháng -> Diploma 8 tháng -> Advanced Dip 8 tháng -> Cử nhân năm cuối 1 năm

 

Lưu ý: Amity chưa dừng các chương trình Foundation, Diploma, Advanced Diploma cũ mà vẫn dạy song song để SV có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên những sinh viên muốn theo học khối ngành Business, Management, Accounting, Economics, Banking, Finance…có nhiều lợi thế hơn khi lựa chọn Lộ trình mới này.

 

Ngoài ra, Amity đã dừng một số chuyên ngành:

 • Cử nhân và Thạc sỹ Luật

 • Fashion marketing

 

Về khoá học Du lịch khách sạn: Amity có 2 chương trình đào tạo Diploma

 • Chương trình học 1 năm lý thuyết

 • Chương trình học 6 tháng lý thuyết + 6 tháng thực tập; Do quy định mới của MOM S’Pore, SV chỉ được thực tập 01 lần duy nhất và việc thực tập cũng không dễ dàng như trước. Theo đó SV sẽ trực tiếp phỏng vấn với 2 Tập đoàn cung cấp thực phẩm và chuỗi nhà hàng lớn tại Sing có liên kết với Amity. Những SV không được lựa chọn thực tập sẽ làm project trong 6 tháng trước khi Tốt nghiệp.

 

B. CÁC KHOÁ HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TẠI AMITY

CHƯƠNG TRÌNH

HỌC PHÍ BAN ĐẦU

MỨC HỌC BỔNG

HỌC PHÍ SAU HỌC BỔNG 

(Đã gồm 7% Thuế)

THỜI GIAN HỌC

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

KỲ NHẬP HỌC

TIẾNG ANH

Beginner/Elementary/Pre-intermediate (Level 1/2/3)

S$ 3,210/cấp độ

(~ 55 triệu đồng)

 

33,3%

S$ 2,247/cấp độ

(~ 39 triệu đồng)

2 tháng/cấp độ

Dành cho hs chưa đáp ứng được y/c TA đầu vào

06 May, 17 Jun, 29 Jul, 09 Sep, 18 Nov

Intermediate/Upper-intermediate (Level 4/5)

S$ 2,765/cấp độ

(~ 47 triệu đồng)

28%

S$ 2,033/cấp độ

(~ 35 tiệu đồng)

DỰ BỊ

 

Foundation Diploma (NEW)

S$ 2500

(~43 triệu đồng)

0%

S$ 2,675

(~ 46 triệu đồng)

6 tháng

Hoàn thành chương trình Lớp 10

IELTS 5.5 hoặc tương đương

2019: 23 Sep, 30 Dec

2020: 06 Apr, 13 Jul

CAO ĐẲNG

Diploma in Business Administration (NEW)

S$ 6000

(~ 102 triệu đồng)

0%

S$ 6,420

(~ 109 triệu đồng)

8 tháng

Tốt nghiệp THPT
IELTS 6.0 hoặc tương đương

2019: 21 Oct
2020: 24 Feb, 29 Jun

Diploma in Business Management, Accounting & Finance, Banking & Finance, Entrepreneurship, International Logistics and Supply Chain Management, Computing

S$ 11,235

(~191 triệu đồng)

33,3%

S$ 7,490

(~ 128 triệu đồng)

1 năm

Tốt nghiệp THPT
IELTS 5.5 hoặc tương đương

2019: 23 Sep
2020: 24 Feb

Diploma in International Hospitality and Tourism Management

1 năm lý thuyết

Diploma in Hospitality Operations and Management

6 tháng lý thuyết + 6 tháng thực tập

CAO ĐẲNG NÂNG CAO

Advanced Diploma in Business Administration, Computing (NEW)

S$ 6500

(~111 triệu đồng)

0%

S$ 6,955

(~ 118 triệu đồng)

8 tháng

Hoàn thành chương trình Diploma
IELTS 6.0 hoặc tương đương

2019:21 Oct
2020:24 Feb, 29 Jun

Advcanced Diploma in Business Management

S$ 11,770

(~ 200 triệu đồng)

32%

S$ 8,025

(~ 137 triệu đồng)

1 năm

Hoàn thành chương trình Diploma
IELTS 5.5 hoặc tương đương

2019: 23 Sep
2020: 24 Feb

 

 

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC

Post Graduate Diploma in Management

S$ 10,700

(~182 triệu đồng)

10%

S$ 9,630

(~164 triệu đồng)

1 năm

Hoàn thành Cao đẳng/Đại học hoặc năm 3 Đại học
IELTS 5.5 hoặc tương đương

2019:23 Sep
2020: 24 Feb

CỬ NHÂN VÀ THẠC SỸ CẤP BẰNG BỞI UNIVERSITY OF NORTHAMPTON

Master of Business Administration (MBA)

S$ 23,540

(~400 triệu đồng)

31,8%

S$ 16,050

(~273 triệu đồng)

1 năm

TN Đại học chuyên ngành bất kỳ
IELTS 6.5

2019: 23 Sep
2020: 24 Feb

Bachelor of Arts (Honours) Business Studies

S$ 9630

(~164 triệu đồng)

33,3%

S$ 6420/năm

(~109 triệu đồng)

3 năm

Tốt nghiệp THPT
IELTS 6.0

2019: 23 Sep
2020: 24 Feb

Bachelor of Science (Honours) Computing

CỬ NHÂN VÀ THẠC SỸ CẤP BẰNG BỞI UNIVERSITY OF STIRLING

Master of Business Administration (MBA)

S$ 26,750

(~454 triệu đồng)

40%

S$ 16,050

(~273 triệu đồng)

1 năm

TN Đại học chuyên ngành bất kỳ
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lv
IELTS 6.5

2019: 23 Sep
2020: 24 Feb

Master of Science Banking and Finance

S$ 21,400

(~363 triệu đồng)

15%

S$ 18,190

(~ 309 triệu đồng)

1 năm

TN Đại học chuyên ngành bất kỳ
IELTS 6.0

Master of Science Data Science for Business

Bachelor of Arts (Honours) Accounting and Finance

S$ 9,630

(~164 triệu đồng)

33,3%

S$ 6,420/năm

(~109 triệu đồng)

3 năm

Tốt nghiệp THPT
IELTS 6.0

Bachelor of Science (Honours) Management

CHƯƠNG TRÌNH CẤP BẰNG BỞI UNIVERSITY OF LONDON

Master of Business Administration (MBA)

S$ 19,260 + £9,958

(~613 triệu đồng)

30,5%

S$13,375(nộp cho Amity) + £9,958 (nộp cho ĐH London)

(~ 513 triệu đồng)

1 năm

TN Đại học chuyên ngành bất kỳ
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lv. Ứng viên chưa đủ kinh nghiệm lv sẽ được review sau khi hoàn thành 6 môn đầu tiên để hoàn thiện 4 môn còn lại
IELTS 6.5

2019: 07 Oct
2020: 06 Jan, 13 Apr, 13 Jul, 05 Oct

Master of Science in Supply Chain Management and Global Logistics (NEW)

S$ 20,000

(~340 triệu đồng)

0%

S$ 21,400

(~363 triệu đồng)

1 năm

TN ĐH chuyên ngành bất kỳ
IELTS 6.5, trong đó điểm Viết phải đạt tối thiểu 6.0

Post Graduate Certificate in Strategic Supply Chain Management (NEW)

S$ 22,400

(~380 triệu đồng)

0%

S$ 23,968

(~407 triệu đồng)

1 năm

TN ĐH
IELTS 6.5, trong đó điểm Viết đạt tối thiểu 6.0

Post Graduate Certificate in Supply Chain Analytics (NEW)

Post Graduate Diploma in Supply Chain Management and Global Logistics (NEW)

 

LIÊN HỆ HOTLINE SUNMOON ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT: 0983267677

 

Lưu ý về khoá Tiếng Anh: Amtiy đã đăng ký và được chấp thuận của CPE về trình độ tương đương cho mỗi cấp độ như sau:

Level 3: tương đương IELTS 5.5

Level 4: tương đương IELTS 6.0

Level 5: tương đương IELTS 6.5

Như vậy, các khoá học như Foundation, Diploma, Advanced Diploma, học sinh chỉ cần hoàn thành tối đa 3 Cấp độ trong 6 Tháng

Học sinh chưa có IELTS muốn vào học chương trình Cử nhân 3 năm chỉ cần hoàn thành tối đa 4 cấp độ trong 8 Tháng

Học sinh chưa có IELTS muốn vào học chương trình Thạc sỹ QTKD chỉ cần hoàn thành tối đa 5 cấp độ trong 10 Tháng

Các chi phí khác:

Phí ghi danh: S$ 214 nộp 1 lần và không hoàn lại (~3.7 triệu đồng)

Amity KHÔNG thu Phí quản lý Sinh viên Quốc tế. Ngoài ra Phí ghi danh đã bao gồm:

 • S$ 30 phí nộp xin Student’s pass online

 • S$ 90 phí phát hành thẻ (khi đưa SV đi lấy thẻ SV tại ICA, Amity sẽ chi trả khoản này)

 • S$ 45 – 60 phí khám sức khoẻ (tuỳ phòng khám)

Như vậy ngoài Học phí đã có học bổng, thuế, giáo trình học, bảo hiểm…SV theo học tại Amity không phải chi trả thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào khác

 

C. THÔNG TIN TRƯỜNG:

Học viện quốc tế Amity Singapore là thành viên của hệ thống các trường kinh doanh thuộc tập đoàn kinh doanh quốc tế Amity đứng đầu Châu Á có mặt trên thế giới như Mỹ, Anh, Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc, Mauritius… Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, trường có hơn 170.000 sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ trên 20 quốc gia, hơn 4.000 giáo viên và nhân viên cùng 240 chương trình học tập. Được tập hợp bởi rất nhiều chuyên gia dày kinh nghiệm trên Thế Giới trong lĩnh vực giáo dục, Học viện quốc tế Amity cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết lẫn thực tế để đạt hiệu quả cao nhất.

Tại sao lựa chọn theo học tại Amity?

 • Top 10 học viện tư thục năm 2012 bởi Edupoll Rating – Singapore

 • Chương trình MBA nằm trong Top 07 các chương trình MBA tốt nhất Singapore, theo đánh giá của Singapore Business Review (SBR)

 • Học phí thấp, học bổng cao (lên đến 40%)

 • Trường có 02 Campus lớn, trong đó Campus chính với diện tích 3,2 ha toạ lạc ngay trung tâm của S’Pore với đầy đủ tiện ích dành cho Sinh viên

 • Trường có mặt trong danh sách những trường đạt chuẩn Edutrust 4 năm của Hội đồng giáo dục tư nhânSingapore (CPE)

 • Cáctrường Đại học đối tác đều nằm trong Top 120 đến 250 các trường Đại học hàng đầu Thế giới (ĐH London UK, ĐH Stirling UK, ĐH Northampton UK)

 • Trung tâm tuyển dụng hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp

 • Giảng viên là những người có vị trí cấp cao và dày dặn kinh nghiệm thực tế

 

LIÊN HỆ HOTLINE SUNMOON ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT: 0983267677

0978974277
LIÊN HỆ