Du học ngành công tác xã hội tại Canada – Support Worker/ Social Service

??̂̉?? ???? ??̂̀ ???̀?? ??̣?? ??̣ ??̃ ??̣̂? ??̀ ??̣̂?? đ?̂̀?? ??̣? ?????? (????????? ??? ?????? ??????? ????????)
???̀?? ??̣?? ??̣ ??̃ ??̣̂? ??̀ ??̣̂?? đ?̂̀?? ??̣? ?????? nói riêng và các nước phát triển khác nói chung đang được chú trọng và đòi hỏi một nguồn cung lao động mới để đáp ứng nhu cầu cần được hỗ trợ ngày càng nhiều đối với các vấn đề xã hội như mẹ trẻ vị thành niên, người vô gia cư, trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt và những vấn đề xã hội khác mà xã hội đang phải đối mặt.
Nhu cầu này cũng được dự đoán sẽ ngày càng gia tăng trong khu vực sinh sống của người First Nation (Dân tộc bản địa Canada) việc tái hoà nhập cộng đồng và việc phát triển cộng đồng, đặc biệt dành cho thanh thiếu niên và các đối tượng đặc biệt khác.
Cơ hội việc làm phong phú trong ngành này cũng sẽ rất tốt cho những bạn sinh viên  có trình độ học vấn và chuyên môn sau trung học phù hợp với ngành này.
??̛ ??̣̂? ???̣̂? ??̀? ????? ??̛?̛?? ???
Cơ hội việc dành cho các Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng mở ra tại các dịch vụ xã hội của Chính phủ hoặc các tổ chức Phi Chính phủ, các Mái Ấm và các tổ chức cộng đồng khác. Các Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng cũng có thể làm việc trong các trường học với tư cách là người bán chuyên để hỗ trợ các trẻ em có nhu cầu đặc biệt cùng với các bác sĩ trị liệu hoặc cung cấp các dịch vụ tại gia cho các gia đình có trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
??̂?? ???̣̂? ??̉? ??́? ???̂? ???̂? ??̣?? ??̣ ??̃ ??̣̂? ??̀ ??̣̂?? đ?̂̀?? (????????? ??????? ???????) ???̛ ???̂́ ??̀??
??́? ???̂? ???̂? ??̣?? ??̣ ??̃ ??̣̂? ??̀ ??̣̂?? đ?̂̀?? có vai trò quản lí cũng như thực hiện nhiều chương trình trợ giúp xã hội và dịch vụ cộng đồng khác nhau bao gồm: tổ chức hội thảo kỹ năng sống, các dự án điều trị việc lạm dụng chất kích thích, các dịch vụ cộng đồng và xã hội khác như hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt, mẹ trẻ vị thành niên, dịch vụ chăm sóc tại gia, hỗ trợ người mới đến hoà nhập cộng đồng … Họ hỗ trợ các thân chủ trong việc đối mặt với các vấn đề cá nhân và xã hội khác nhau.
Cụ thể, các nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng có công việc trò chuyện và phỏng vấn than chủ của họ để nắm được câu chuyện họ gặp phải và các thông tin cơ bản khác. Họ có thể chuẩn bị các báo cáo tiếp nhận trường hợp, đánh giá tình trạng thân chủ của họ và điều tra để xác nhận thân chủ của họ đủ điều kiện để nhận trợ cấp xã hội. Nếu cần thiết, họ cũng có thể giới thiệu than chủ của họ đến các dịch vụ xã hội khác. Sau đó họ sẽ gặp lại thân chủ của mình để đánh giá sự tiến bộ của thân chủ, cung cấp cho thân chủ những hỗ trợ và thảo luận về bất kỳ khó khăn hoặc vấn đề nào cần giải quyết.
Các nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng có trách nhiệm duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan/ Tổ chức dịch vụ xã hội khác liên quan đến thân chủ của họ để cung cấp thông tin và thu thập phản hồi về sự tiến bộ của thân chủ. Họ cũng có thể hỗ trợ đánh giá hiệu quả của các chương trình điều trị này bằng cách theo dõi sự thay đổi của khách hàng cũng như tiếp nhận của họ đối với các biện pháp được áp dụng.
Các công việc này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Các Nhân viên xã hội có chuyên môn (Social Workers) hoặc các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
???̛?̛?? ???̀?? ??????? ????????? ??????? ?????? – ?????? ???????? ??̣? ?????? ???? ???????
???̛̀? ??̛?̛̣?? ???̛?̛?? ???̀??: 49 tuần (bao gồm 100 – 200 giờ Practicum)
??̂? ??̂̀? đ?̂̀? ??̀?:
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc từ 19 tuổi trở lên
IELTS: 5.5 | TOELFL iBT 70 | Hoặc vượt qua bài test đầu vào của trường
??̣? ???́: ??,??? ???
??̣? ??̂̉?? đ?̂̀? ??̀? ??̛̀ ??? – ???? ???
Nhập học hàng tháng tại ?? ?????? trên toàn lãnh thổ Tỉnh Bang B.C.
Cơ hội chuyển tiếp trực tiếp lên Đại học CityU in Canada (vào trực tiếp năm 3 và năm 4) với số tín chỉ được chuyển đổi lên đến 80 tín chỉ.

Cơ hội nhận PGPW lên đến 3 năm sau khi hoàn thành chương trình chuyển tiếp tại CityU.

0978974277
LIÊN HỆ