GMAT là gì?

GMAT là một bài đánh giá tiêu chuẩn mà giúp cho các trường dạy về kinh doanh có thể đánh giá khả năng của các sinh viên nộp đơn muốn xin học tại các trường của họ, bài kiểm tra này được sử dụng như một bài kiểm tra dự đoán đầu vào cho các chương trình học MBA hay các chương trình quản trị khác trên đại học. Đạt được điểm cao là điều cần thiết để được học các chương trình hàng đầu, các nhà tuyển sinh cho chúng ta biết rằng sự xuất sắc của mỗi người dự tuyển thì đồng thời cũng phụ thuộc vào các tiêu chuẩn khác như kinh nghiệm nghề nghiệp và hạng điểm trung bình (Grade Point Average) bằng đại học của sinh viên chưa tốt nghiệp.

Một bài thi GMAT gồm những gì? 

Như đã nói ở trên, bài thi GMAT sẽ gồm có 3 phần chính: đánh giá viết luận phân tích (AWA – Analytical Writing Assesment), toán định lượng (Quantitative) và ngôn ngữ (Verbal). Bài thi thích ứng trên máy vi tính có thời gian 3,5 giờ (tương đương 210′, không tính 10′ nghỉ giữa các phần):

a. Viết luận:

– Phần thi viết luận là phần thi đầu tiên và thí sinh được yêu cầu viết liên tục 2 bài luận với 2 dạng khác nhau: phân tích vấn đề (Analysis of an issue) và phân tích phê bình ( Analysis of an argument). Thời gian quy định cho mỗi bài luận là 30 phút.

b. Toán định lượng:

– Phần thi toán có 2 dạng: tính toán con số (Data sufficiency) và giải quyết vấn đề (Problem solving). Phần này bao gồm 37 câu hỏi và thời gian quy định là 75 phút.

c. Ngôn ngữ:

– Đây có lẽ là phần thi hóc búa nhất của GMAT, bao gồm 3 dạng: đọc hiểu (Reading comprehension), suy luận (Critical reasoning) và sửa lỗi câu (Sentence correction). Phần thi này bao gồm 41 câu hỏi trong vòng 75 phút.

Tổng thang điểm của phần ngôn ngữ và toán định lượng sẽ có sẵn ở cuối bài thi (tổng so. Điểm chính thức bao gồm điểm AWA sẽ được đưa ra trong 2 tuần sau ngày thi, và sẽ có giá trị trong 5 năm.

AWA được cho điểm dựa trên thang điểm từ 0 – 6. Hai phần còn lại là ngôn ngữ và toán định lượng, mỗi phần được cho hơn 400 điểm. Tổng số điểm được cho là 800 điểm.GMAT không phải là bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh như TOEFL, IELTS hay bài thi kiểm tra trí thông minh mà GMAT là bài kiểm tra khả năng phân tích đọc suy luận trong các chủ đề về định lượng và vấn đáp.

Để đạt được điểm cao trong kỳ thi, các học viên phải nắm rõ được cấu trúc, chỉ dẫn và hiểu được ý của người ra đề thi là điều cấp bách! Và vì GMAT là bài kiểm tra có áp lực về thời gian làm bài (thí sinh có thời gian ít hơn 2 phút cho mỗi câu hỏi), vì thế thí sinh phải sử dụng những chiến lược giải quyết các câu hỏi không phải theo khuôn khổ mà phải làm những câu hỏi theo một cách linh hoạt để tiết kiệm thời gian và sức lực là cách duy nhất để có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi GMAT.

 

0978974277
LIÊN HỆ