Korea Maritime and Ocean University

Trường được thành lập vào tháng 11 năm 1945 sau khi Hàn Quốc được giải phóng từ Nhật (chiến tranh thế giới thứ  II). Sau khi chiến tranh Triều Tiên nó được sáp nhập với các tổ chức tương tự khác và chuyển đến Busan. Năm 1992, trường được đổi thành “Đại học hàng hải Hàn Quốc”. Nhà trường là một trong những cơ sở giáo dục sau trung học quốc gia sớm nhất và có uy tín tại Hàn Quốc, và là tổ chức duy nhất đào tạo chuyên ngành khoa học hàng hải và kỹ thuật. Tên trường đại học được đổi từ “Đại học Hàng hải Hàn Quốc” đến “Hàn Quốc Hàng hải và Đại Dương” vào ngày 01 tháng 9 năm 2013. 

Đối với nửa thế kỷ qua, trường đã đào tạo thành công rất nhiều các chuyên gia hàng hải , những người là động lực đằng sau sự tăng trưởng của Hàn Quốc trong giao thông vận tải biển và đã giúp Hàn Quốc trở  xếp hạng thứ 10 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực này. Với những đóng góp đó, trường được công nhận như một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực vận tải biển. 

 

 

Chương trình học tại trường và học phí:

– Chương trình tiếng Hàn: $2,100/ năm

– Chương trình Engineering Affiliation: $5,900/ năm

– Chương trình Humanities Society Affiliation: $5,740/ năm

– Chương trình Natural Sciences Affiliation: $7,000/ năm

– Chương trình Physical Fitness Affiliation: $7,000/ năm

 

Các trường thành viên:

► Đại học Khoa học Hàng hải, cảnh sát biển

► Đại học Khoa học hải dương  và Công nghệ, bao gồm:

✦ Trường kiến trúc Naval hệ thống công nghệ đại dương

✦ Khoa Kỹ thuật đại dương

✦ KHoa công nghệ năng lượng

✦ Khoa  Môi trường biển (Hải dương học)

 

Đào tạo sau Đại học

Nhận thức được vai trò hàng hải quốc gia biển và nền tảng truyền thống giáo dục của Hàn Quốc, mục tiêu của nhà trường là đóng góp cho sự tiến bộ của quốc gia bằng cách giảng dạy lý thuyết học thuật và phương pháp luận, đào tạo các chuyên gia được trang bị phong cách làm việc quốc tế .

✓ Ngành kỹ thuật , bao gồm Khoa Thông tin giao thônng hàng hải, Hệ thống công nghệ hàng hải, Luật Hàng hải, khoa học cảnh sát biển (khóa học thạc sĩ), Cơ khí,  Hệ thống kỹ thuật đại dương, Kỹ thuật điện tử truyền thông, Bộ môn kỹ thuật biển, Khoa năng lượng đai dương và tài nguyên biển, môi trường biển, kỹ thuật kiến trúc biển,…

✓ Khoa học tự nhiên, bao gồm: Khoa Khoa học Ứng dụng, Khoa học môi trường biển, công nghệ sinh học biển

✓ Khoa học Xã hội và nhân văn: khoa Quản lý vận tải biển, Luật Hàng hải, Thương mại, Văn học Anh (khóa học thạc sĩ),  Nghiên cứu Đông Á (khóa học thạc sĩ)

 

0978974277
LIÊN HỆ