Học bổng THPT lên đến $28,000 cho kỳ nhập học 2022

1/ Rancho Solano Preparatory School, Arizona

 • Chi phí kỳ mùa Thu 2022: $51,500 + $1,450 phụ phí của trường (đã bao gồm chi phí ăn ở)
 • Học bổng: $17,000
 • Chi phí sau học bổng: $34,500 + $4,000 phụ phí của trường
 • Chi phí đăng ký: $200

2/ Archbishop Riordan High School, California

 • Chi phí kỳ mùa Thu 2022: $63,000 + $800 phụ phí của trường (đã bao gồm chi phí ăn ở)
 • Học bổng: $28,000
 • Chi phí sau học bổng: $35,000 + $800 phụ phí của trường
 • Chi phí đăng ký: $100

3/ Lee Academy, Maine

 • Chi phí kỳ mùa Thu 2022: $42,500 + $5,825 phụ phí của trường (đã bao gồm chi phí ăn ở)
 • Học bổng: $7,500
 • Chi phí sau học bổng: $35,000 + $0 phụ phí của trường
 • Chi phí đăng ký: $0

4/ Maine Central Institute, Maine

 • Chi phí kỳ mùa Thu 2022: $47,100 + $7,395 phụ phí của trường (đã bao gồm chi phí ăn ở)
 • Học bổng: $22,100
 • Chi phí sau học bổng: $25,000 + $7,395 phụ phí của trường
 • Chi phí đăng ký: $75

5/ Thornton Academy, Maine

 • Chi phí kỳ mùa Thu 2022: $49,400 + $6,300 phụ phí của trường (đã bao gồm chi phí ăn ở)
 • Học bổng: $13,400
 • Chi phí sau học bổng: $36,000 + $5,600-$6,600 phụ phí của trường
 • Chi phí đăng ký: $100

6/ Erie First Chrisbtian Academy, Pennsylvania

 • Chi phí kỳ mùa Thu 2022: $40,700 + $4,000 phụ phí của trường (đã bao gồm chi phí ăn ở)
 • Học bổng: $7,575
 • Chi phí sau học bổng: $33,125 + $4,000 phụ phí của trường
 • Chi phí đăng ký: $200
0978974277
LIÊN HỆ