Chúc mừng Nguyễn Hải Sơn đạt học bổng $3,500 tại đại học Western Kentucky, Mỹ

Sunmoon Education xin chúc mừng bạn Nguyễn Hải Sơn ( Hà Nội) đã  nhận được học bổng $3,500 cho khóa đại học năm nhất tại trường Western Kentucky, Mỹ.

0978974277
LIÊN HỆ