KEDGE Business School tại Pháp

Trường thương mại Kedge (Kedge Business School) là kết quả của sự sáp nhập hai trường Euromed Management và Bordeaux École de Management tháng 7 năm 2013. Trường có 4 cơ sở ở Pháp (Paris, Marseille, Bordeaux, Toulon), 2 cơ sở ở Trung Quốc (Tô Châu, Thượng Hải) và 1 cơ sở ở châu Phi (Dakar). Hiện nay có khoảng 4400 sinh viên theo học tại các cơ sở ở Pháp và tổng cộng gần 9000 sinh viên ở tất cả các cơ sở (30% là sinh viên nước ngoài).

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN 

Loại trường: Tư thục

Campus: Paris, Bordeaux, Marseille, Toulon

Số lượng SV: 12.500

Tỉ lệ SV quốc tế: 20%

Lĩnh vực đào tạo: Quản trị, Hậu cần, Chuỗi cung ứng toàn cầu, Kinh doanh Quốc tế, Quản lý rượu, Đổi mới Thanh toán Quốc tế

 

Các chương trình đào tạo chính:

 • Cử nhân KEDGE: 3 năm
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế – International BBA:4 năm
 • Thạc sĩ Quản trị Quốc tế – EBP International : 5 năm
 • Thạc sĩ Grandes Ecoles
 • Thạc sĩ ngành Mua, Chuỗi cung ứng. Thương mại Quốc tế và Giao nhận vận tải, Kinh doanh Quốc tế, Thể thao, Marketing, Quản lý rượu và Rượu mạnh, Y tế, Nghệ thuật và sáng tạo, kĩ thuật Kinh doanh, Thiết kế …
 • Thạc sĩ Điều hành Quản trị Kinh doanh – Executive MBA
 • Điều hành giáo dục

Sinh viên quốc tế có thể theo học tất cả các chương trình đào tạo thông qua xét tuyển hoặc kiểm tra đầu vào.

Văn bằng và thời gian đào tạo:

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh BBA: 4 năm
 • Thạc sĩ Khoa học MSc
 • Thạc sĩ chuyên ngành MS:1-2 năm

Ngôn ngữ giảng dạy:  Anh-Pháp

Khóa học tiếng Pháp cho SV: 

Học phí:

 • Cử nhân BBA: 9,950€/năm
 • Thạc sĩ (1 năm):15,000 – 19,500€
 • Thạc sĩ (2 năm):19,000 – 23,000€

Học bổng:

 • Học bổng Kedge Merit Scholarship: 2,000 – 4,000E
 • Học bổng khi đăng ký sớm Early Birds- 10% học phí

Bài viết cùng chủ đề:

0978974277
LIÊN HỆ