Học bổng £2,000 trường London Metropolitan University, Anh 2024

Học bổng £2,000 trường London Metropolitan University, Anh 2024

Học bổng £2,000 trường London Metropolitan University, Anh

  • Loại trường: Public
  • Năm thành lập: 2002
  • Tổng số học sinh: +12,500 sinh viên trong đó có khoảng 10.3% sinh viên quốc tế đến từ 143quốc gia trên thế giới.
  • Địa chỉ: 166-220 Holloway Rd, London N7 8DB, Vương Quốc Anh
  • Website: https://www.londonmet.ac.uk/

Thông tin chung

Xếp hạng trường

Top 10 các trường đại học tại UK về chất lượng giảng dạy và hạng 10 tại Anh về trải nghiệm sinh viên
Top 20 các trường đại học tại Anh về hỗ trợ sinh viên 
Top 50 các trường đại học tại Anh về mức lương sinh viên sau khi tốt nghiệp
0978974277
LIÊN HỆ