Tổng hợp học bổng du học Úc 2021

STT

Tên trường

Tên học bổng

Giá trị học bổng

Yêu cầu hồ sơ

Hạn chót

1

Australian Catholic University (ACU)

Global Exellence Scholarship

$5,000/năm, có áp dụng cho các năm tiếp theo

Chương trình đại học và thạc sĩ Kinh doanh và công nghệ thông tin

 

ACU International Student Scholarship

50% học phí

Đại học và thạc sĩ

30/4/2021

Foundation Studies Program Scholarship Terms and Conditions

50% học phí khóa Foundation

Foundation

Cập nhật

2

ANU

ANU Global Diversity Scholarship

$18,750/ năm

   

ANU College of Law International Excellence Scholarship

20,000 AUD/ năm

Luật pháp

 

ANU College of Law International Merit Scholarship

$10,000 /năm

   

ANU College of Law International Pathway Scholarship

$20,000 /năm

   

Các học bổng khác

     

3

Blue Mountains International Hotel Management School at Torrens University

Offshore online

Lên đến 30% học phí toàn khóa

   

Three Pillars Blue Mountains International Hotel Management School Hospitality Scholarship

Lên đến 30% học phí toàn khóa

   

William Blue College of Hospitality Motivational Scholarship

Lên đến 30% học phí toàn khóa

   

Design and Creative Technology Merit Scholarship

Lên đến 30% học phí toàn khóa

   

Asia & Greater China Business & Health Merit Scholarship

Lên đến 20% học phí toàn khóa

   

Here to Educate

Lên đến 20% học phí toàn khóa

   

Business Merit Scholarship

Lên đến 25% học phí toàn khóa

   

Bond Business School Postgraduate Bursaries

Tiền mặt trị giá $4,200

Áp dụng cho một số chương trình thạc sĩ theo danh sách

 

International Undergraduate Excellence Scholarship

50% trên tổng phí khóa học

Tất cả các chương trình đại học ngoại trừ Chương trình Du học Trao đổi, đại học Nghiên cứu Y khoa

– 11/06/2021 cho kỳ nhập học tháng 9/ 2021


– 15/10/2021 cho kỳ nhập học tháng 01/2022

6

Carnegie Mellon University Australia

The CMU Australia Scholarships

60% học phí

Tất cả các chương trình thạc sĩ

Áp dụng hàng năm

7

Central Queensland University (CQU)

The International Student Scholarship

25% trên tổng phí khóa học

Đại học và thạc sĩ

Áp dụng hàng năm

INTERNATIONAL STUDENT SCHOLARSHIP – REGIONAL

25% học phí cho học sinh mới

Áp dụng cho các khu học xá Bundaberg; Cairns; Rock Gladstone; Mackay; Noosa; Perth; Rockhampton; Townsville

31/12/2030

8

Charles Darwin University

CDU Bachelor of Nursing Sydney Scholarship

20% học phí cho 2 kỳ học đầu tiên

   

VCIHAS 50% and 25% per year*

25% – 50% học phí

Đại học và thạc sĩ

30/06/2021

Global Excellence*

50%/ năm đầu, sau đó 10% học phí cho các năm còn lại

Đại học và thạc sĩ

30/06/2021

Global Leader*

25% năm đầu và sau đó là 10% cho các năm sau

Đại học và thạc sĩ

30/06/2021

CDU Global Achiever Award

15% trên tổng phí khóa học

Đại học và thạc sĩ

Áp dụng hàng năm

9

Edith Cowan University

2021 International Masters Scholarship

20% học phí năm đầu của khóa thạc sĩ tại ECU

Chương trình thạc sĩ

31/7/2021

2021 International Undergraduate Scholarship

20% học phí cho toàn bộ chương trình học tại ECU

Đại học

31/7/2021

International Undergraduate Merit Scholarship 2021

20% học phí cho toàn bộ chương trình học tại ECU

   

2021 International Australian Alumni Scholarship

20% học phí cho toàn bộ chương trình học tại ECU

Từng là sinh viên của ECU trước đây

31/7/2021

Executive Dean’s 2021 Master of Engineering Scholarship

10% học phí cho toàn bộ chương trình học tại ECU

   

2021 ECC Pathway Scholarship

20% học phí cho toàn bộ chương trình học tại ECU

Chương trình đại học áp dụng cho sinh viên chuyển tiếp từ dự bị lên

22/10/2021

2021 International Accommodation Bursary

50% phí ở ký túc xá

   

Welcome to ECU Online Bursary

30% học phí mỗi kỳ học cho đến khi học sinh học trực tiếp tại trường

   

10

Flinders University

Vice-Chancellor International Scholarships

50% học phí toàn bộ khóa học

 

30/05/2021

Pathways Scholarships

20% học phí toàn bộ khóa học

   

11

Griffith University

Griffith Remarkable Scholarship

50% học phí toàn bộ khóa học

Đại học và sau đại học

 

INTERNATIONAL STUDENT ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIP

25% học phí toàn bộ khóa học

Đại học và sau đại học

 

GELI DIRECT ENTRY PROGRAM SCHOLARSHIP

$1,000

Đại học và sau đại học

 

Exclusive
International Scholarship -Griffith College

$4,000

   

INTERNATIONAL STUDENT ACADEMIC MERIT SCHOLARSHIP

20% học phí

Đại học và sau đại học

 

12

The Hotel School

Exclusive 15% Scholarship for Melbourne or Sydney campus

15% học phí trừ trên tài khoản học sinh trong 2 kỳ đầu của năm nhất khóa học

Học tập tại các cơ sở của The Hotel School Sydney và Melbourne

 

Exclusive 10% Scholarship for Brisbane campus

10% học phí khóa tiếp

Đại học và thạc sĩ

 

13

International College of Hotel Management (ICHM)

Major Scholarship 2021

 $15,000/ ngành học, áp dụng cho 8 ngành học

Sinh viên quốc tế

 

International Offshore Scholarships 2022

$2,000 đến $7,500

Sinh viên quốc tế

 

International Offshore Scholarships 2022*

20% học phí

Sinh viên quốc tế không thể học trực tiếp tại trường

 

Master Programs_International Student Scholarships of 10%

10% học phí

Thạc sĩ

 

14

Kaplan Business School Australia

Regional Scholarship

10% trên tổng phí khóa học

Xét theo hồ sơ đầu vào

Áp dụng hàng năm

15

La Trobe University

Early Bird Acceptance Grant – International Students

5% học phí của năm đầu

Chương trình đại học và sau đại học tại các khu học xá Melbourne, Albury-Wodonga, Bendigo, City, Mildura, Shepparton

31/12/2022

La Trobe International Scholarship

Lên đến 25% học phí khóa học

Chương trình đại học và sau đại học tại các khu học xá  Melbourne, Sydney, Albury-Wodonga, Bendigo, City, Mildura, Shepparton

31/12/2022

La Trobe South East Asia Scholarship

Lên đến 30% học phí toàn khóa

Chương trình đại học và sau đại học tại các khu học xá Melbourne, Sydney, Albury-Wodonga, Bendigo, City, Mildura, Shepparton

31/12/2022

Vice-Chancellor Scholarship – Vietnam

100% học phí

Chương trình đại học tại các khu học xá Melbourne, Albury-Wodonga, Bendigo, City, Mildura, Shepparton

31/8/2021

Regional Scholarship – International Students

$5,000

Đại học và sau đại học tại các khu học xá Albury-Wodonga, Bendigo, Mildura, Shepparton

31/12/2021

16

Macquarie University

ASEAN – Macquarie University $10,000 Early Acceptance Scholarship

$10,000/ năm

Đại học và sau đại học

 

Macquarie University International College Scholarship

Lên đến $5,000

   

Vice-Chancellor’s International Scholarship

$10,000

Có yêu cầu GPA; Chỉ dành cho sinh viên quốc tế

 

Women in Management and Finance Scholarship

$15,000/ năm

Giành cho sinh viên nữ

 

English Language Scholarship for Sponsored Students

100% học phí cho chương trình tiếng Anh, tối đa 10 tuần

Chương trình tiếng Anh

 

MGSM scholarships and awards

Lên đến 25% toàn bộ học phí khóa học

Sau đại học

 

English Language Scholarship

50% học phí cho chương trình tiếng Anh, tối đa 10 tuần

Chương trình tiếng Anh

 

17

Monash University

Monash International Merit Scholarship

Lên đến $50,000

Sinh viên cần đạt điểm tối thiểu 85 và viết bài luận 500 từ để được xét học bổng

 

Bachelor of International Business Foundation Year Scholarship

$6,000

Chương trình đại học International Business cho các sinh viên quốc tế đã hoàn tất khóa dự bị tại trường

 

Bachelor of International Business Diploma Pathway Scholarship

$6,000

   

Biomedicine Discovery Scholarship

$9,000

   

Engineering International Undergraduate Excellence Scholarship

Lên đến $40,000

   

Engineering Masters Pathway Scholarship

Lên đến $30,000

   

Faculty of Law International Asia Scholarship

25% – 100% học phí

   

Faculty of Law Masters International Scholarship

Lên đến $20,000

   

Master of Financial Mathematics Scholarship

100% học phí

   

Monash Business School International Pathway Scholarship

Lên đến $30,000

   

Monash International Leadership Scholarship

100% học phí

   

Monash Law Faculty International Study Scholarship

$25,000

   

Pharmacy International Undergraduate Merit Scholarship

Lên đến $100,000

   

Sir John Monash Scholarships for Excellence

Lên đến $40,000

   

Women in Engineering Scholarship

$6,000 cho năm đầu

   

Women in Information Technology Scholarship

$6,000 cho năm đầu

   

18

Murdoch University

International Welcome Scholarship – Australia

20% học phí

Đại học

 

International Welcome Scholarship

$11,000 hoặc $12,000

Đại học và thạc sĩ

 

International Honours Welcome Scholarship

$10,000

   

International Accommodation Scholarship

$3,000

 

26/07/2021

19

Queensland University of Technology (QUT)

School of Accountancy Honours Scholarship

$10,000 cho năm đầu

 

Học bổng này được cung cấp hàng năm, với hạn chót là ngày 31/01 hàng năm

English for Academic Purposes (EAP) Program Bursary

$6,750

 

31/07/2021


QUT Excellence Scholarship (Creative Industries)

$10,000

Học sinh quốc tế tốt nghiệp trung học tại Úc

 

International Merit Scholarship

25%

học bổng liên tục bao gồm 25% học bổng mỗi học kỳ học tập tại QUT, áp dụng cho các khóa: Khoa Kinh doanh và Luật Công nghiệp Sáng tạo, Giáo dục và Công bằng Xã hội, Khoa kỹ sư, khoa khoa học.

 


QUT College Pathway Scholarship

Một phần học phí

Chương trình dự bị

 

QUT Excellence Scholarship (Elite Visual and Performing Arts)

Lên đến $30,000

Học sinh quốc tế tốt nghiệp trung học tại Úc

 

Dean’s Honours Scholarship (QUT Business School)

$20,000 cho 4 năm học

   


MBA and EMBA Scholarships

Học bổng lên đến 100% học phí

– $500 cho điểm GMAT từ 600-699

– $ 1,000 cho điểm GMAT từ 700 trở lên.

 

20

RMIT

RMIT Ready Bursary

20% học phí

Giảm 20% chương trình tiếng Anh cho mục đích học thuật (EAP) với thời gian học từ ngày 5 tháng 1 năm 2021 – 20 tháng 8 năm 2021 hoặc Chương trình Nghiên cứu Sáng tạo cho hai (2) học kỳ với học kỳ 1 năm 2021

 

RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship

10% học phí

Học bổng này không áp dụng cho: sinh viên hoàn thành chương trình dự bị (ví dụ: Unistart, Grad Certificate). Sinh viên tốt nghiệp Việt Nam đã hoàn thành bằng cấp đầy đủ tại melbourne cơ sở kép hoặc sinh viên chuyển tiếp

 

STEM Scholarships for Southeast Asia

$10,000

 

Ngày 31 tháng 5 năm 2021

Vietnam campus_International Excellence Scholarships

50% và 25% học phí

   

21

Southern Cross University

SCU International Women in STEM Scholarship

$8,000/năm

Chương trình sau đại học của Trường Khoa học và Kỹ thuật Môi trường hoặc Trường Y tế và Khoa học Nhân văn và Khoa học Nhân văn – Cử nhân / Thạc sĩ Công nghệ Thông tin – tại khuôn viên Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Harbour.

Áp dụng hàng năm

Vice Chancellor’s Academic Excellence Scholarship

$8,000/năm

Bất kỳ bằng cấp bậc đại học hoặc sau đại học nào tại khuôn viên Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Harbour.

Áp dụng hàng năm

Vice Chancellor’s International Diversification Scholarship

$8,000/năm

Bất kỳ bằng cấp bậc đại học hoặc sau đại học nào tại khuôn viên Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Harbour.

Áp dụng hàng năm

Merit Based Scholarships

Lên đến $8,000/ năm

Chương trình đại học

đang diễn ra

SCU International Regional Scholarship

$5,000/năm

Bất kỳ chương trình đại học hoặc sau đại học nào tại khuôn viên Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Harbour.

Áp dụng hàng năm

22

Swinburne University of Technology

Swinburne X LinkedIn International Program – NEW

30% học phí khóa học online

Sinh viên không thể bắt đầu học trực tiếp

 

ELICOS+ Exclusive

Lên đến $4,400

Khóa tiếng Anh + khóa chính

 

George Swinburne STEM Postgraduate Scholarship

30% học phí của toàn khóa học

Chương trình thạc sĩ theo danh sách

Học kỳ 1 hoặc 2, 2021.

Swinburne International Excellence Pathway Scholarship

$5,000/ 2 năm

Chương trình dự bị

Áp dụng hàng năm

The Dean’s Scholarship Excellence in Architecture and Urban Design

50% học phí toàn khóa học

Thạc sĩ Kiến trúc

 

Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship

10% – 75% học phí mỗi năm, tối đa 4 năm

75% – Điểm trung bình 9.5, 50% – GPA 9.0

Áp dụng hàng năm

Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship

10% – 75% học phí mỗi năm, tối đa 2 năm

Bất kỳ bằng thạc sĩ 2 năm theo danh sách

Áp dụng hàng năm

23

Torrens University Australia (TUA)

Offshore online

30%

Các khóa học liên quan đến kinh doanh

30/12/2022

William Blue College of Hospitality

Lên đến 30% học phí

 

Ngày 30 tháng 12 năm 2022

Laureate Australia

Lên đến 25% học phí khóa kinh doanh

 

Ngày 30 tháng 12 năm 2022

Laureate Australia

Lên đến 25% học phí khóa thiết kế

 

Ngày 30 tháng 12 năm 2022

Here to Educat

Lên đến 20% học phí khóa giáo dục

 

Ngày 30 tháng 12 năm 2022

24

The University of Adelaide

Global Citizens Scholarship

15% -30% học phí

Đại học và sau đại học

Áp dụng hàng năm

Global Academic Excellence Scholarship

50%

Hai suất học bổng giảm 50% học bổng cho ứng viên trong khoa với điểm số cao nhất trên ATAR là 98 hoặc điểm trung bình là 6,8.

Nửa đầu năm 2021 (Học kỳ 1, Tam cá nguyệt 1 & 2)Tất cả hồ sơ đăng ký học tập với Trường phải nộp trước ngày 03/01/2021.Nửa cuối năm 2021 (Học kỳ 2, Tam cá nguyệt 3 & Học kỳ 3)Tất cả hồ sơ đăng ký học tập tại Trường phải nộp trước ngày 13 tháng 6 năm 2021.

HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIPS 2021-2025

25% học phí

Đại học và thạc sĩ

Áp dụng hàng năm

ALUMNI SCHOLARSHIPS (INTERNATIONAL) 2021-2025

25% học phí

Đáp ứng các tiêu chí với GPA từ 4.0/7 trở lên

Áp dụng hàng năm

University of Adelaide College High Achiever Progression Scholarship

25%

Tốt nghiệp Đại học Adelaide College; Điểm trung bình tối thiểu 85% hoặc điểm trung bình 6.0/7.0

Áp dụng hàng năm

THE UNIVERSITY OF ADELAIDE COLLEGE INTERNATIONAL SCHOLARSHIP 2021-2025

10%

Áp dụng cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Adelaide College bắt đầu tại Đại học Adelaide trong giai đoạn 2021-2025;

Áp dụng hàng năm

THE EYNESBURY COLLEGE HIGH ACHIEVER PROGRESSION SCHOLARSHIP 2021-2025

25%

Áp dụng cho sinh viên bắt đầu trong giai đoạn 2021-2025;

Áp dụng hàng năm

THE EYNESBURY COLLEGE INTERNATIONAL SCHOLARSHIP 2021-2025

5% – 10%

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Eynesbury

Áp dụng hàng năm

25

University of Canberra

University of Canberra International Course Merit Scholarship

25% tổng học phí toàn khóa

Bằng Cử nhân (Tương đương 70% trở lên ở Lớp 12) Bằng Thạc sĩ (điểm trung bình 5 trên 7 hoặc 65% trở lên trong chương trình Đại học)

Áp dụng hàng năm

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL HIGH ACHIEVER SCHOLARSHIP

20% tổng học phí toàn khóa

 Cử nhân và Thạc sĩ theo danh sách với điểm trung bình từ 85% trở lên đối với bậc đại học từ 80% trở lên đối với bằng Thạc sĩ

Áp dụng hàng năm

UC/GBCA SCHOLARSHIP

15% tổng học phí toàn khóa

trao cho sinh viên quốc tế mới bắt đầu nộp đơn xin nhập học vào bất kỳ khóa học nào được cung cấp tại Melbourne

 

INTERNATIONAL ALUMNI SCHOLARSHIP

10% tổng chi phí khóa học

Thạc sĩ theo danh sách

Áp dụng hàng năm

26

The University of Newcastle, Australia

Academic Excellence Scholarships Recognising Outstanding Performance in Undergraduate Studies

$10,000

Chương trình đại học với Khoa Kỹ thuật và Môi trường Xây dựng

đang diễn ra

FEBE International Undergraduate Scholarship

$20,000/4 năm

   

FEBE International Engineering and Technology Postgraduate Coursework Scholarship

từ $6,000 đến $18,000 cho 3 năm học

   

FEBE International Architecture and Built Environment Postgraduate Coursework Scholarship

Từ $4,000 đến $12,000 cho 2 năm học

   

Global Leaders Scholarship

$10,000

   

Newcastle Business School Onshore Student Scholarship

$10,000

   

27

The University of Queensland (UQ)

Vietnam Global Leaders Scholarship

$5,000 – $10,000 cho kỳ học đầu

Đại học, Cao học Study lĩnh vực Kinh doanh và Kinh tế, Luật

30/05/2021

Law Scholarships for International Students – Postgraduate

25% đến 50% học phí

Đại học

15/5/2021

UQ Economics Vietnam Scholarship (Đại học và thạc sĩ)

50% học phí toàn khóa học

Đại học Kinh tế Chuyên ngành Chính trị, Triết học và Kinh tế, Tài chính và Kinh tế Tiên tiến. Thạc sĩ theo chương trình đào tạo kinh tế

 

28

University of South Australia (UniSA)

International Student Support Scholarship

25% toàn bộ các năm học

 

23/07/2021

29

University of Southern Queensland (USQ)

International Accommodation Scholarship

 

Học bổng dựa trên chi phí chỗ ở tại USQ Toowoomba Residential Colleges kỳ đầu

 

International Student Support Nursing Scholarship – Semester 2 2021

10% học phí

Chỉ áp dụng cho sinh viên học cử nhân điều dưỡng

 

International Student Support Scholarship – Semester 2 2021

25% học phí toàn khóa học

Áp dụng cho chương trình đại học. Không giành cho chương trình đại học Điều dưỡng. Yêu cầu xét hồ sơ dựa trên hồ sơ đầu vào

Thời gian đăng ký học kỳ 2 năm 2021, hạn chót: 5.00pm (AEST) 23/07/2021

30

University of Tasmania (UTAS)

Tasmania International Scholarship

25% toàn bộ khóa học

Tất cả các chương trình học. Số lượng giới hạn các khóa học của College of Health and Medicine. Yêu cầu tương đương với điểm trung bình B +

Áp dụng hàng năm

ELC and Foundation Studies Scholarships

10% học phí

   

31

The University of Western Australia (UWA)

Global Excellence Scholarship

+ Đại học: lên đến $48,000/ 4 năm
hoặc $36,000/ 3 năm
+ Thạc sĩ: $24,000/ 2 năm

Chương trình đại học và sau đại học: ATAR từ 85.00 – 98.00+;  hoặc WAM 70.00 – 85.00+; hoặc tương đương

Áp dụng hàng năm

32

University of Wollongong Australia (UOW)

University of Wollongong Diplomat Scholarship

30% cho toàn bộ học phí

Chương trình đại học ( không bao gồm Y khoa, Điều dưỡng, Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống, Khoa học tập thể dục và Phục hồi chức năng, Giáo dục, Công tác Xã hội và Tâm lý học)

Áp dụng hàng năm

University of Wollongong Faculty of Science, Medicine and Health International School Scholarship

50% học phí

Chương trình đại học ( không bao gồm Y khoa, Điều dưỡng, Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống, Khoa học tập thể dục và Phục hồi chức năng, Giáo dục, Công tác Xã hội và Tâm lý học)

 

University Excellence Scholarship

30% cho toàn bộ học phí

Chương trình đại học (không gồm Y khoa, Điều dưỡng, Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống, Khoa học tập thể dục và Phục hồi chức năng, Giáo dục, Công tác xã hội và Tâm lý học)

Áp dụng hàng năm

UOW Postgraduate Academic Excellence Scholarship

30% cho toàn bộ học phí

Chương trình thạc sĩ (không bao gồm Y khoa, Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống, Sinh lý học tập thể dục, Giảng dạy, Công tác xã hội và Tâm lý học)

Kỳ học năm 2021

UOW Alumni Postgraduate Scholarship

10% học phí

Chương trình thạc sĩ

 

Faculty of Business and Law undergraduate country bursary

20% học phí 

Chương trình đại học và sau đại học khoa kinh tế và luật năm 2021

 

Vietnam Bursary

Đại học: 10% học phí
Thạc sĩ: 20% học phí

Chương trình đại học và sau đại học theo danh sách

Áp dụng hàng năm

33

Western Sydney University

Vice-Chancellor’s Academic Excellence Undergraduate Scholarships

50% học phí, tối đa 3 năm

Chương trình đại học (không áp dụng cho Y khoa)

 

Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

$6,000 hoặc $3,000 cho toàn bộ các năm học

Chương trình đại học (không áp dụng cho Y khoa, Điều dưỡng)

 

Vice-Chancellor’s Academic Excellence Postgraduate Scholarships

50% học phí cho 2 năm học

Chương trình thạc sĩ

 

Western Sydney International Scholarships – Postgraduate

$3,000 – $6,000

Chương trình thạc sĩ

Kỳ học năm 2021

34

Bond University

International Undergraduate Excellence Scholarship

50% học phí

Chương trình đại học

+ 11/06/2021 cho kỳ nhập học tháng 9/2021

+ 15/10/2021 cho kỳ nhập học tháng 01/2022

International Leader Scholarship

A$10,000

Chương trình đại học và thạc sĩ

International Stand Out Scholarship

25% học phí

Chương trình đại học và thạc sĩ

 

0978974277
LIÊN HỆ