Tổng hợp học bổng du học đại học Mỹ 2018 lên đến 100% học phí

Sunmoon xin trân trọng giới thiệu chương trình học bổng du học bậc Đại học tại Mỹ năm 2018:

+ Với nhiều lựa chọn về trường và vùng bang

+ Học bổng lên đến 100% học phí

+ Trường nằm trong top 100 tại Mỹ

+ Có lựa chọn trường không yêu cầu SAT để xin học bổng

 

Các trường đại học

Thành phố, Bang

Học bổng

Yêu cầu đầu vào

Saint Louis University

St. Louis, Missouri

$5,000 – $10,000

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

100% học phí

Tốt nghiệp THPT, GPA 3.85
ACT 30/ SAT 1330

IELTS 6.5 trở lên.

Deadline: 01/12/2017

$3,000 – $24,000/ năm

Xét trên hồ sơ học sinh, yêu cầu SAT

University of Delaware

Newark, Delaware

$2,000 – 100% học phí

Học sinh tốt nghiệp THPT, GPA 3.8 trở lên, SAT 1400/ ACT 30

University of South Florida

Tampa, Florida

$6,000 – $10,000/ năm 1

Xét trên hồ sơ học sinh

Lên đến $12,000/ mỗi năm, tối đa 4 năm

GPA 4.0+ và

SAT 1360+ hoặc ACT 29+

Deadline: 15/01/2018

Lên đến $4,000/ mỗi năm, tối đa 4 năm

GPA 3.60+ và

SAT 1220+ hoặc ACT 25+

Pace University

New York City, New York

$32,000 – $124,000/ năm

– Tốt nghiệp THPT, trung bình môn 2.5/4.0.

– TOEFL 80/ IELTS 6.5

– Học sinh cần có SAT để xét học bổng

University of the Pacific

Stockton, California

$120,000/ 4 năm

Xét trên hồ sơ đầu vào của học sinh

Allegheny College

Meadville, Pennsylvania

$104,000/ 4 năm

+ Tốt nghiệp THPT, GPA 2.75, IELTS 6.5 trở lên.

+ Bài luận học bổng

Adelphi University

New York

$80,000/ 4 năm

Xét trên hồ sơ đầu vào của học sinh

Gannon University

Erie, Pennsylvania

$76,000/ 4 năm

+ Tốt nghiệp THPT, GPA 2.75, IELTS 6.5 trở lên.

+ Bài luận học bổng

Westminster College

New Wilmington, Pennsylvania

$70,000/ 4 năm

Point Park University

Pittsburgh, Pennsylvania

$68,000/ 4 năm

La Roche College

Pittsburgh, Pennsylvania

$56,000/ 4 năm

University of Illinois at Chicago

Chicago, Illinois

$48,000/ 4 năm

Xét trên hồ sơ đầu vào của học sinh

Malone University

Canton, Ohio

$40,000/ 4 năm

+ Tốt nghiệp THPT, GPA 2.75, IELTS 6.5 trở lên.

+ Bài luận học bổng

Thiel College

Greenville, Pennsylvania

$40,000/ 4 năm

Youngstown State University

Youngstown, Ohio

$36,000/ 4 năm

Oregon State University

Corvallis, Oregon

$3,000 – $5,000/năm 1

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

$9,000/ mỗi năm, tối đa 4 năm

GPA 3.5+ tương đương ĐTB 8.5

$15,000/ mỗi năm, tối đa 4 năm

Thư nhập học từ OSU

GPA 3.0+ tương đương ĐTB 7.5+ Tham gia vào chương trình ICSP

Auburn University at Montgomery

Montgomery, Alabama

$18,000/ 4 năm

Xét trên hồ sơ đầu vào của học sinh

Marshall University

Huntington, West Virginia

$4,000 – $8,000/ năm 1

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

$4,000 – $14,000

Xét trên hồ sơ học sinh, yêu cầu SAT

The University of Alabama Birmingham

Birmingham, Alabama

$3,000 – $5,000/

năm 1

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

$500 – $10,000/ mỗi năm

GPA 3.0+

Đạt đủ điều kiện vào chương trình Direct

$3,000/ mỗi năm

GPA 3.75+ khi theo học chương trình pathway Đáp ứng yêu cầu lên lớp

Suffolk University

Boston, Massachusetts

$1,000 – $2,000

Đủ điều kiện đầu vào

$4,000 – $18,500

Chương trình đại học, xét trên hồ sơ đầu vào

$3,000 -$20,000

Chương trình thạc sĩ, xét trên hồ sơ đầu vào

University of Kansas

Lawrence, Kansas

$15,000/ năm đầu

Xét trên hồ sơ đầu vào của học sinh

University of Central California

Orlando, Florida

$7,500/ năm đầu

Florida International University

Miami, Florida

$7,500/ năm đầu

Auburn University

Auburn, Alabama

$15,000/ năm đầu

University of South Carolina

Columbia, South Carolina

$15,000/ năm đầu

American University

Washington D.C

$15,000/ năm đầu

Louisiana State University

Baton Rouge, Louisiana

$15,000/ năm đầu

University of New Hampshire

Durham, New Hampshire

Học bổng 10,000 USD

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 8.5

+ IELTS tối thiểu 6.0

+ Bài luận cá nhân 

+ Phỏng vấn với đại diện trường

Học bổng 5,000 USD

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 8.0

+ IELTS tối thiểu 5.5

+ Bài luận cá nhân

Học bổng 10%


* Đối với chương trình cử nhân:

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 7.0

+ IELTS 5.5.

* Đối với chương trình dự bị thạc sỹ:

+ Điểm tổng kết đại học tối thiểu 7.0 

+ IELTS 6.0

University of Massachusetts Boston/ Lowell/ Dartmouth

Boston/ Lowell/ Dartmouth, Massachusetts

Học bổng 3,000 USD

* Đối với chương trình cử nhân:

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 6.0

+ IELTS 5.5

* Đối với chương trình dự bị thạc sỹ:

+ Điểm tổng kết đại học tối thiểu 7.0

+ IELTS 6.0

Học bổng 12,000 USD:

3,000 USD/năm, áp dụng cho 4 năm đại học

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 8.0

+ IELTS 5.5

+ Hàng năm duy trì tối thiểu GPA 3.0 để được gia hạn học bổng.

Florida Atlantic University

Boca Raton, Florida

Học bổng 10%

* Đối với chương trình cử nhân:

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 6.0

+ IELTS 5.5

* Đối với chương trình dự bị thạc sỹ:

+ Điểm tổng kết Đại học tối thiểu 7.0

+ IELTS 6.

Colorado State University

Fort Collins, Colorado

$7,000 – $10,000/

năm 1

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

$2,000-$10,000/năm

GPA 3.5+, yêu cầu SAT

Oglethorpe University

Atlanta, Georgia

$5,000 – $10,000/ năm 1

Xét trên hồ sơ đầu vào

$7,000/ năm

Xét trên hồ sơ đầu vào, GPA từ 2.5 trở lên

Drew University

Madison, New Jersey

$7,000

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

Washington State University

Pullman, Washington

Học bổng từ $2,000 – $5,000

Xét trên hồ sơ học sinh đủ điều kiện đầu vào

James Madison University

Harrisonburg, Virginia

$2,500 – $5,000/ năm 1

Xét trên hồ sơ đầu vào

Roosevelt University

Chicago, Illinois

+ $2,500/ năm 1 và dự bị thạc sĩ

+ $3,500 cho năm 2 nếu học sinh đạt GPA 2.0 trở lên trong năm 1

Xét trên hồ sơ đầu vào

Merrimack College

North Andover, Massachusetts

$3,500 dự bị thạc sĩ

Xét trên hồ sơ đầu vào

Texas A&M Corpus Christi

Corpus Christi, Texas

$2,500/ năm 1, dự bị thạc sĩ

Xét trên hồ sơ đầu vào

Long Island University

Brookville, New York

$2,500/ năm 1

Xét trên hồ sơ đầu vào

The City College of New York

New York City, New York

$2,500/ năm 1

Xét trên hồ sơ đầu vào

Royal Road University

British Columbia, Canada

$2,500 CAD chương trình năm 1, năm 3 và dự bị thạc sĩ

Xét trên hồ sơ đầu vào

0978974277
LIÊN HỆ