Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hotline: 098 3267677
1
Tin tức - Hội thảo
Ngày đăng: 17/06/2021
 
 
𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚 (𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠)
 
𝑵𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒙𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒊 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂 nói riêng và các nước phát triển khác nói chung đang được chú trọng và đòi hỏi một nguồn cung lao động mới để đáp ứng nhu cầu cần được hỗ trợ ngày càng nhiều đối với các vấn đề xã hội như mẹ trẻ vị thành niên, người vô gia cư, trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt và những vấn đề xã hội khác mà xã hội đang phải đối mặt.
Nhu cầu này cũng được dự đoán sẽ ngày càng gia tăng trong khu vực sinh sống của người First Nation (Dân tộc bản địa Canada) việc tái hoà nhập cộng đồng và việc phát triển cộng đồng, đặc biệt dành cho thanh thiếu niên và các đối tượng đặc biệt khác.
Cơ hội việc làm phong phú trong ngành này cũng sẽ rất tốt cho những bạn sinh viên  có trình độ học vấn và chuyên môn sau trung học phù hợp với ngành này.
 
𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢
Cơ hội việc dành cho các Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng mở ra tại các dịch vụ xã hội của Chính phủ hoặc các tổ chức Phi Chính phủ, các Mái Ấm và các tổ chức cộng đồng khác. Các Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng cũng có thể làm việc trong các trường học với tư cách là người bán chuyên để hỗ trợ các trẻ em có nhu cầu đặc biệt cùng với các bác sĩ trị liệu hoặc cung cấp các dịch vụ tại gia cho các gia đình có trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐚́𝐜 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 (𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝑺𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 𝑾𝒐𝒓𝒌𝒆𝒓𝒔) 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?
 
𝑪𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒙𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 có vai trò quản lí cũng như thực hiện nhiều chương trình trợ giúp xã hội và dịch vụ cộng đồng khác nhau bao gồm: tổ chức hội thảo kỹ năng sống, các dự án điều trị việc lạm dụng chất kích thích, các dịch vụ cộng đồng và xã hội khác như hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt, mẹ trẻ vị thành niên, dịch vụ chăm sóc tại gia, hỗ trợ người mới đến hoà nhập cộng đồng … Họ hỗ trợ các thân chủ trong việc đối mặt với các vấn đề cá nhân và xã hội khác nhau.
 
Cụ thể, các nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng có công việc trò chuyện và phỏng vấn than chủ của họ để nắm được câu chuyện họ gặp phải và các thông tin cơ bản khác. Họ có thể chuẩn bị các báo cáo tiếp nhận trường hợp, đánh giá tình trạng thân chủ của họ và điều tra để xác nhận thân chủ của họ đủ điều kiện để nhận trợ cấp xã hội. Nếu cần thiết, họ cũng có thể giới thiệu than chủ của họ đến các dịch vụ xã hội khác. Sau đó họ sẽ gặp lại thân chủ của mình để đánh giá sự tiến bộ của thân chủ, cung cấp cho thân chủ những hỗ trợ và thảo luận về bất kỳ khó khăn hoặc vấn đề nào cần giải quyết.
 
Các nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng có trách nhiệm duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan/ Tổ chức dịch vụ xã hội khác liên quan đến thân chủ của họ để cung cấp thông tin và thu thập phản hồi về sự tiến bộ của thân chủ. Họ cũng có thể hỗ trợ đánh giá hiệu quả của các chương trình điều trị này bằng cách theo dõi sự thay đổi của khách hàng cũng như tiếp nhận của họ đối với các biện pháp được áp dụng.
 
Các công việc này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Các Nhân viên xã hội có chuyên môn (Social Workers) hoặc các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐞𝐫 - 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐩𝐫𝐨𝐭𝐭 𝐒𝐡𝐚𝐰 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞
 
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡: 49 tuần (bao gồm 100 – 200 giờ Practicum)
 
𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨:
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc từ 19 tuổi trở lên
IELTS: 5.5 | TOELFL iBT 70 | Hoặc vượt qua bài test đầu vào của trường
 
𝐇𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́: 𝟏𝟕,𝟑𝟑𝟎 𝐂𝐀𝐃
 
𝐇𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̂̉𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐮̛̀ 𝟓𝟎𝟎 – 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐂𝐀𝐃
 
Nhập học hàng tháng tại 𝟏𝟔 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 trên toàn lãnh thổ Tỉnh Bang B.C.
Cơ hội chuyển tiếp trực tiếp lên Đại học CityU in Canada (vào trực tiếp năm 3 và năm 4) với số tín chỉ được chuyển đổi lên đến 80 tín chỉ.

Cơ hội nhận PGPW lên đến 3 năm sau khi hoàn thành chương trình chuyển tiếp tại CityU.

1434529535Study Group.jpg
1434529717University-of-Lincoln-Lincoln-Business-School.png
15940118750e239c64-d3e8-11e7-a91b-cac091044fd5.jpg
1594013789bellerbyscollege.png
1431275637p2.png
1431275643p3.png
1431481712ar.png
1431481940ar.png
1434529788plymouth-city-college.jpg
1437551225University Bridge.gif
1594088879griffith-university-logo_1557387656.png
1594011969Torrens-University-Australia.jpg
1600938335kisspng-rmit-university-vietnam-rmit-graduate-school-of-bu-rmit-university-and-eduroam-wifi-on-linux-ryan-r-5b6a5b51ec05e1.4020012915336968499668.jpg
1470887025Algoma University.png
1594089807logotas.png
1594091813rsz_1rsz_286-2865430_umass-minutemen-and-minutewomen-university-of-massachusetts-amherst-logo.png
1470887132Brighton College.png
1470887154Brock University.png
1470887185Cambrian College.png
1470887200Canadian College of English Language.png
1594012736autoretouch-preview-image.png
1594089898la-trobe-university-logo-png-2.png
1470887786Confederation College.png
159409000354264.png
1470887844Durham College.png
1594091951rsz_kissclipart-utah-university-clipart-university-college-departm-69f7d5c2b2aaac24.png
1470887964Fanshawe College.png
1470887978George Brown College.png
1470888203Humber College.png
1594013498Lipscomb-removebg-preview.png
1594013909MPW-AllCampuslogo-ColourReverse_withRichBlack.jpg
1470888338King George International College.png
1470888438Kwantlen Polytechnic University.png
1470888389King University College.png
1470888476Langara College.png
1470888549Mount Saint Vincent University.png
1470888564New York Film Academy.png
1594091205rsz_murdoch-university-logo_1.png
1470888592Niagara College.png
1470888724Sault College.png
1594092140rsz_kisspng-james-cook-university-singapore-cairns-organizatio-deakin-university-australia-logo-5b55a2166c0d428483540015323387104426.jpg
1594012096kisspng-western-sydney-university-parramatta-campus-greate-5b18f1d5324e31.3085074415283614292061.jpg
1470888785Seneca College.png
1470888801Sheridan College.png
1594090340AutismCRC_BlockButton(Large)-EPLogo-UWA_2.png
1594090933Logo-Taylors-College.png
1470888872Thompson Rivers University.png
1470888920Trinity Western University.png
1470888950University of Fraser Valley.png
1594092071rsz_kisspng-james-madison-university-james-madison-dukes-footb-5afaa9677113714039283715263768074632.jpg
1470889007University of Regina.png
1600938402146-1467915_cats-cats-academy-boston-logo.png
1594092348rsz_into-slu-global-logo-blue.png
1470889047Vancouver Island University.png
1594092227rsz_11-112137_auburn-university-logo-png-auburn-university-logo-transparent.png