Thông tin học bổng các trường tại Úc và New Zealand năm 2020

.

 

*** Thông tin học bổng các trường tại Úc, New Zealand năm 2020

 

Trường

Mức học bổng

Chương trình áp dụng

Taylors College

2,500 – 5,000 AUD năm đầu tiên

(~ 39 – 78 triệu đồng)

High School

Austraian National University

25,000 AUD

(~ 390 triệu đồng)

Foundation và Diploma

25,000 AUD năm đầu tiên 

(~ 390 triệu đồng)

Cử nhân

The University of Sydney

2,500 – 10,000 AUD

(~ 39 – 156 triệu đồng)

Foundation

5,000 – 40,000 AUD

(~ 78 – 623 triệu đồng)

Năm nhất Đại học 

(SInh viên vẫn có cơ hội được học bổng trong năm 2,3,4 Đại hoc)

Flinders University

2,500 – 7,500 AUD

(~ 39 – 117 triệu đồng)

Foundation, Diploma và Pre – Master

The Univeristy of Western Australia

10,000 AUD

 (~ 156 triệu đồng)

Foundation và Diploma

$5,000 – 15,000/ năm

(~ 78 – 234 triệu đồng)

 

The University of Waikato

2,500 – 7,500 NZ$

(~ 38 – 112 triệu đồng)

Foundation

5,000 NZ$ (~ 79 triệu đồng)

Năm nhất đại học

Charles Sturt University

2,000 – 4,000 AUD

(~ 32 – 63 triệu đồng)

Đại học và Sau đại học

The University of Auckland 

2,500 – 5,000 NZ$

(~ 38 – 79 triệu đồng)

Foundation

 

*** Yêu cầu:

– Phỏng vấn bằng tiếng Anh với đại diện trường.

– Học bổng các trường ANU, CSU, Taylors High school không cần tham gia phỏng vấn.

– Số lượng học bổng có giới hạn, ưu tiên hồ sơ nộp sớm.

 

LIÊN HỆ HOTLINE SUNMOON ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT: 0983267677

0978974277
LIÊN HỆ