Học tập tại UK với khóa học Pathway kỳ tháng 3,4/2021

Sunmoon trân trọng giới thiệu tới các bạn học sinh chương trình Pathway tại các trường Đại học hàng đầu tại Anh cho kỳ học tháng 03, 04/ 2021

Các khóa học Undergraduate Pathway

– Foundation Certificate

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.5 (các kỹ năng tối thiểu 4.5)

– International Year One

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.0 (các kỹ năng tối thiểu 5.0)

*Học tập tại Anh hoặc học trực tuyến: các trường đang cung cấp chương trình học kết hợp học trực tiếp ở Anh với các chương trình online

Trường Cao đẳngKỳ nhập họcNgành họcHọc phíNhập học chuyên ngành tại các trường

Bournemouth University

International College

01/03 –

26/03/2021

> Business, Law or Finance
> Events, Tourism and Hospitality Management
> Media and Communications 
> Computing
> Science

£13,030 – 

£13,780 

> Bournemouth University 
Glasgow International College

01/03 – 

26/03/2021

> Business and Social Sciences 
> Science and Engineering
£17,420 – £18,630 > University of Glasgow 
Kaplan International College London

01/03 – 

26/03/2021

> Business, Law and Social Sciences£17,420
> Aston University
> City, University of London
> Queen Mary University of London
> University of Birmingham
> University of Bristol
> University of Westminster
> University of York

19/04

– 03/05

> Science and Engineering£18,180
Nottingham Trent International College

01/03 – 

26/03/2021

> Art, Design and Media
> Business, Law and Social Sciences 
> Computing
> Science and Engineering
£13,030 – £15,090> Nottingham Trent University

19/04 

– 03/05

> Business, Law and Social Sciences£13,030
University of Essex International College

01/03 – 

26/03/2021

> Humanities
> Social Sciences
£16,880> University of Essex
University of Nottingham International College

01/03 – 

26/03/2021

> Business, Law and Social Sciences 

> Science and Engineering

£17,680 – £18,860> University of Nottingham
UWE Bristol’s International College 

01/03 – 

26/03/2021

> Business, Law and Social Sciences 

> Science and Engineering

£13,030 – £13,780 >UWE Bristol

19/04 

– 03/05

> Science and Engineering £13,780 
University of Liverpool International College

01/03 – 

26/03/2021

> Business, Law and Social Sciences
> Science and Engineering
£17,080 – £18,270> University of Liverpool

19/04 

– 03/05

> Business, Law and `Social Sciences
> Science and Engineering

Các khóa học Graduate Pathway

– Pre-Master

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.5 (các kỹ năng tối thiểu 5.0)

– Pre-Doctorate

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.5 trở lên

Trường Cao đẳngKỳ nhập họcNgành họcHọc phíNhập học chuyên ngành tại các trường

Bournemouth University 

International College

01/03 – 

26/03/2021

> Business, Law or Finance
> Events, Tourism and Hospitality Management
> Media and Communications 

£13,700

> Bournemouth University 
Glasgow International College

01/03 – 

26/03/2021

> Medical, Veterinary and Life Sciences
> Science and Engineering
£21,000- £22,700> University of Glasgow 
Kaplan International

College London

01/03 – 

26/03/2021

> Business, Law and Social Sciences

> Science and Engineering 

£18,710 – £18,950 
> Aston University
> City, University of London
> Queen Mary University of London
> University of Birmingham
> University of Bristol
> University of Westminster
> University of York
10/05 – 24/05

> Pre-Doctorate

£4,900
> University of Aberdeen
> Cranfield University
> University of Liverpool
> UWE Bristol 
University of Brighton

International College

01/03 – 

26/03/2021

> Business, Hospitality, Tourism and Social Sciences 
£13,700> University of Brighton
University of Essex 

International College

01/03 – 

26/03/2021

> Social Sciences
£17,860> University of Essex
University of Nottingham International College 

01/03 – 

26/03/2021

> Business & Management

> Law and Social Sciences 

> Science and Engineering

£13,030 – £13,780 >University of Nottingham

01/03 

– 15/03

> Pre-Doctorate£7,950
University of Liverpool

International College

19/04 – 03/05

> Business, Economics & Finance
> Law & Social Sciences
> Science and Engineering
£18,500 – £19,700> University of Liverpool

 

0978974277
LIÊN HỆ