Học bổng trị giá tới 75% học phí tại Swinburne University of Technology, Úc

Sunmoon Education trân trọng giới thiệu đến phụ huynh và học sinh chương trình học bổng lên đến 75% học phí dành cho chương trình Đại học và Sau đại học trường đại học  Công nghệ Swinburne, Úc năm học 2021

 

 

1. HỌC BỔNG XUẤT SẮC DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH PATHWAY TẠI SWINBURNE (SWINBURNE INTERNATIONAL EXCELLENT PATHWAY SCHOLARSHIP):
 
 AUD 2,500 cho một khóa Foundation hoặc Unilink Diploma + Chương trình Cử nhân.
 
 Hoặc AUD 5,000 cho package offer từ Foundation Year + Diploma Unilink + năm 2 bậc Cử nhân.
 
 AUD 2,500 cho Postgraduate Qualifying Program (PQP) + Chương trình Thạc sỹ.
 
           • Điểm xét học bổng lớp 11 (Foundation) và lớp 12 (Unilink) sẽ bắt đầu từ thang điểm 6.5.
           • Điểm GPA của bậc Đại học (Section 2 & Section 3) là 6.0 cho chương trình PQP. 
 
 

2. HỌC BỔNG XUẤT SẮC DÀNH CHO BẬC HỌC CỬ NHÂN TẠI SWINBURNE (SWINBURNE INTERNATIONAL EXCELLENT UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP): trị giá từ 10% đến 75%

 
Dành cho sinh viên Việt Nam với thời gian khóa học Cử nhân lên đến 4 năm, ngoại trừ chương trình Cử nhân Hàng Không và Phi công; bằng đôi Cử nhân Hàng Không và Phi công/ Cử nhân Kinh doanh – không giới hạn số lượng và không phân biệt trường chuyên hay không chuyên.
 
GPA năm 12 tương ứng với mức học bổng
 
  • 7.0 – 7.49 — 10%
  • 7.5 – 7.99 — 20%
  • 8.0 – 8.99 — 30%
  • 9.0 – 9.49 — 50%
  • 9.5 trở lên — 75%
 
 
3. HỌC BỔNG XUẤT SẮC DÀNH CHO BẬC HỌC THẠC SỸ TẠI SWINBURNE (SWINBURNE INTERNATIONAL EXCELLENT POSTGRADUATE SCHOLARSHIP): trị giá từ 10% đến 75%
 
Dành cho sinh viên Việt Nam với yêu cầu khóa học thạc sỹ trong thời gian 2 năm, ngoại trừ chương trình Thạc sỹ Khoa Học (Hệ thống Mạng) – không giới hạn số lượng.
 
GPA 4 năm ĐH (Section 1) tương ứng với mức học bổng
  • 6.0 – 6.99 10%
  • 7.0 – 7.99 20%
  • 8.0 – 8.99 30%
  • 9.0 – 9.49 50%
  • 9.5 trở lên 75%
 
 
VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE SUNMOON ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT: 0983267677
0978974277
LIÊN HỆ