Học bổng lên đến 75% học phí tại Đại học Công nghệ Swinburne, Úc

Sunmoon Education trân trọng giới thiệu đến phụ huynh và học sinh chương trình học bổng lên đến 75% học phí dành cho chương trình Đại học và Sau đại học trường đại học  Công nghệ Swinburne, Úc năm học 2020 – 2021

 

 

1. HỌC BỔNG 30% DÀNH CHO TẤT CẢ SINH VIÊN VIỆT NAM CHƯA ĐẾN LÃNH THỔ AUSTRALIA VÀ ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE TRONG KỲ THÁNG 8, 2020 (Swinburne International Offshore Student Scholarship):

 
Chương trình học bổng này sẽ mang lại cho sinh viên các quyền lợi:
 
 Giảm 30% học phí cho các khoá học online mà sinh viên theo học trước khi chính thức sang Australia
 Tham khảo và sử dụng các thông tin bổ ích tại LinkedIn Learning
 
2. HỌC BỔNG ELICOS+ (Khóa học Anh ngữ từ 10 tuần)Giá trị khoảng AUD 4,400
 
 
Học bổng được áp dụng nếu bạn đăng ký học một trong các chương trình:
 
• Khóa học Anh ngữ + Chương trình Đại học/Thạc sỹ
• Khóa học Anh ngữ + Chương trình Chuyển tiếp (vd: UniLink) + Chương trình Đại học/Thạc sỹ
 
Sinh viên sẽ nhận được học bổng theo hình thức hoàn học phí, và học bổng này (tương ứng với giá trị 10 tuần ELCOS) sẽ được hoàn trả khi các bạn chính thức bắt đầu chương trình học thuật (hoàn trả trong 3 học kỳ đầu tiên của chương trình).
 
 
3. HỌC BỔNG XUẤT SẮC DÀNH CHO BẬC HỌC LIÊN THÔNG TẠI SWINBURNE (SWINBURNE INTERNATIONAL EXCELLENT PATHWAY SCHOLARSHIP):
 
 AUD 2,500 cho một khóa Foundation hoặc Unilink Diploma + Chương trình Cử nhân.
 
 Hoặc AUD 5,000 cho package offer từ Foundation Year + Diploma Unilink + năm 2 bậc Cử nhân.
 
 AUD 2,500 cho Postgraduate Qualifying Program (PQP) + Chương trình Thạc sỹ.
 
           • Điểm xét học bổng lớp 11 (Foundation) và lớp 12 (Unilink) sẽ bắt đầu từ thang điểm 6.5.
           • Điểm GPA của bậc Đại học (Section 2 & Section 3) là 6.0 cho chương trình PQP.
 

4. HỌC BỔNG XUẤT SẮC DÀNH CHO BẬC HỌC CỬ NHÂN TẠI SWINBURNE (SWINBURNE INTERNATIONAL EXCELLENT UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP): trị giá từ 10% đến 75%

 
Dành cho sinh viên Việt Nam với thời gian khóa học Cử nhân lên đến 4 năm, ngoại trừ chương trình Cử nhân Hàng Không và Phi công; bằng đôi Cử nhân Hàng Không và Phi công/ Cử nhân Kinh doanh – không giới hạn số lượng và không phân biệt trường chuyên hay không chuyên.
 
GPA năm 12 tương ứng với mức học bổng
 
  • 7.0 – 7.49 — 10%
  • 7.5 – 7.99 — 20%
  • 8.0 – 8.99 — 30%
  • 9.0 – 9.49 — 50%
  • 9.5 trở lên — 75%
 
 
5. HỌC BỔNG XUẤT SẮC DÀNH CHO BẬC HỌC THẠC SỸ TẠI SWINBURNE (SWINBURNE INTERNATIONAL EXCELLENT POSTGRADUATE SCHOLARSHIP): trị giá từ 10% đến 75%
 
Dành cho sinh viên Việt Nam với yêu cầu khóa học thạc sỹ trong thời gian 2 năm, ngoại trừ chương trình Thạc sỹ Khoa Học (Hệ thống Mạng) – không giới hạn số lượng.
 
GPA 4 năm ĐH (Section 1) tương ứng với mức học bổng
  • 6.0 – 6.99 10%
  • 7.0 – 7.99 20%
  • 8.0 – 8.99 30%
  • 9.0 – 9.49 50%
  • 9.5 trở lên 75%
 
6. HỌC BỔNG THẠC SỸ GEORGE VỀ CÁC NGÀNH STEM (GEORGE SWINBURNE STEM POSTGRADUATE SCHOLARSHIP): trị giá 30% học phí dành cho sinh viên Việt Nam không giới hạn số lượng nếu sinh viên nộp cho các ngành như sau:
 
        • Master of Engineering Science (all specialisations and combined degrees)
        • Master of Information Technology
        • Master of Professional Engineering
        • Master of Science (Biotechnology)
        • Master of Construction and Infrastructure Management
        • Master of Data Science
        • Master of Biotechnology
        • Master of Cybersecurity
        • Master of Information Technology (Professional Computing)
 
Nếu sinh viên nộp hồ sơ cho nhóm ngành STEM mà có điểm GPA cao hơn 90% thì sẽ được cân nhắc học bổng cao hơn lên đến 50% hoặc 75%. Sinh viên đạt đủ điểm đầu vào thì sẽ được áp dụng ngay học bổng cho nhóm ngành STEM.
 
7. HỌC BỔNG VỀ THẠC SỸ KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ – trị giá lên đến 50% học phí trong năm 2020. Yêu cầu sinh viên phải có GPA từ 80%, portfolio và bài essay về Kiến trúc và Thiết kế Đô thị.
 
VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE SUNMOON ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT: 0983267677
0978974277
LIÊN HỆ