Học bổng lên đến 100% du học Úc 2020 – 2021

Sunmoon Education hiện đang tuyển các ứng viên suất sắc cho học bổng du học Úc lên đến 100% học phí năm 2020-2021. Để được hướng dẫn nộp hồ sơ học bổng, vui lòng liên lạc hotline: 0983267677

 

 

STT Tên trường Loại học bổng Giá trị học bổng Chi tiết
1 ANU College Global Diversity Scholarship Pathway  $50,000 – $25,000 cho năm dự bị và $25,000 cho năm nhất. Không yêu cầu phỏng vấn LINK
2 USYD Taylor’s College Sydney  Dự bị đại học $2,500 – 5,000 – 7,500 – 10,000  
Học bổng chuyển tiếp $5,000 – 10,000 – 20,000 – 40,000  
4 UWA Taylor’s College Perth Dự bị đại học và cao đẳng $2,500 – 5,000 – 7,000 – 10,000  
Học bổng chuyển tiếp $5,000 – 8,000 – 10,000 – 15,000/năm  
5 Charles Sturt University Study Centres Đại học và thạc sĩ $2,000 – 4,000  
6 Flinders University International Study Centre Dự bị đại học, cao đẳng và dự bị thạc sĩ $2,500, $5,000, $7,000  
7 Taylor’s College High School THPT $2,500 – 5,000 duy nhất cho năm nhất  
8 Curtin College at Curtin University Curtin College Excellence Award Tối đa 12.5% cho học phí khóa cao đẳng ( 200 tín chỉ)  LINK
9 Curtin Singapore Merit Scholarship 25% cho 200 tín chỉ các trương trình bên dưới:
Diploma of Arts & Creative Industries (Stage 1)
Diploma of Commerce (Stage 1)
Bachelor of Commerce
Master of International Business
Master of Supply Chain Management
LINK
Academic Excellence Scholarship Học bổng 25% cho 8 tín chỉ tiếp theo của chương trình năm 2 các chương trình:
Bachelor of Commerce
Diploma of Commerce (Stage 2)
LINK
10 Deakin College Deakin College Vietnam Excellence Scholarship 20% học phí chương trình dự bị đại học và cao đẳng LINK
11 Edith Cowan College and ECU Học bổng cao đẳng ECC Trị giá lên tới $3,130
Học bổng 10% học phí trừ vào năm hai khóa cao đẳng tại ECC 
LINK
10 weeks ELICOS Scholarship Trị giá lên tới $4,500 cho 10 tuần học ELICOS, sẽ được trừ vào kỳ 2 khi đủ điều kiện nhập học khóa dự bị ECC LINK
Accommodation Scholarship Trị giá lên tới $4,473
Học bổng 30% tiền sinh hoạt cho hợp đồng 22 tuần tại campus Mount Lawley  ECU
Học bổng 50% cho 22 tuần hợp đồng tiếp theo
LINK
ECC Pathway Scholarship Trị giá lên tới $16,650
Học bổng 20% học phí các khóa học tại ECU
LINK
12 University of Adelaide and University of South Australia Pathway (Navitas) Khóa cao đẳng ( tại UoA) Học bổng 20% học phí cho toàn bộ các chương trình cao đẳng  LINK
Dự bị đại học  Học bổng 30% học phí cho chương trình dự bị đại học, THPT lớp 10 và 11 LINK
THPT Học bổng 50% cho chương trình THPT lớp 10 LINK
13 Griffith College  Academic Merit Scholarship Miễn học phí kỳ học thứ 2 (tối đa 4 môn học) cho chương trình Griffith College Diploma hoặc Associate Degree LINK
Navitsas Family Bursaries Học bổng 10% học phí cho các chương trình chứng chỉ, cao đẳng, đại học, dự bị thạc sĩ  LINK
Welcome Scholarship Package Trị giá lên tới $2020 cho 4 tuần sinh hoạt phí tại khu nhà ở Brisbane LINK
14 James Cook University College  International Student Merit Stipend Hỗ trợ $700/ tháng trong suốt quá trình học LINK
Pathways Scholarship Học bổng 25% học phí LINK
15 La Trobe College Australia at La Trobe University (Melbourne and Sydney campus) La Trobe Excellence Scholarships

Học bổng dựa trên hồ sơ đầu vào:
Chương trình dự bị đạt 65% = Học bổng 15% học phí khóa đại học


Chương trình dự bị đạt 70% = Học bổng 20% học phí khóa đại học


Chương trình dự bị đạt 80% = Học bổng 25% học phí khóa đại học


Chương trình cao đẳng đạt 65%= Học bổng 15% học phí khóa đại học


Chương trình cao đẳng đạt 70% = Học bổng 20% học phí khóa đại học


Chương trình cao đẳng đạt 80% = Học bổng 25% học phí khóa đại học 

LINK
Academic Merit Scholarship Học bổng 1 kỳ học phí ( tối đa 5 môn học)  LINK
Navitas Family Bursary Học bổng 10% học phí cho 8 unites của khóa dự bị  LINK
16 University of Newcastle -Newcastle International College NIC NIC 10 Year Anniversary Scholarship Học bổng giá trị $1,000   LINK
Faculty of Engineering and the Built Environement International Undergraduate Scholarship $5,000/năm; trừ vào tiền học $2,500/ kỳ ( tối đa $20,000/ năm) LINK
17 University of Newcastle  Bachelor of Engineering/Technology/
Architecture (Unlimited)
$5,000/năm LINK
Master of Engineering/Technology/
Architecture (Unlimited)
$2,000-6,000/năm LINK
Family and Friends Alumni Scholarship $10,000 cho năm đầu LINK
FEBE Golden Jubilee Commemorative International Schlarship  2 suất:
Học bổng 100% học phí cho các ngành  Bachelor of Engineering/Technology/Architecture 
LINK
18 University of South Australia SAIBT Vietnam Scholarship  Miễn phí 10 tuần học của CELUSA khi học cùng khóa SAIBT cao đẳng hoặc  Early Transition Program (ETP)   LINK
Early Bird Bursary Giảm $1,000 học phí cho kỳ tháng 06/2020  LINK
19 SIBT Pathway to Western Sydney University (Sydney City Campus) Western International Merit Scholarship Học bổng lên đến $5,000 cho các chương trình cao đẳng LINK
20 Western Sydney University Academic Scholarships Học bổng xét trên điểm tốt nghiệp chương trình dự bị đại học  
Vice Chancellor’s Academic Excellence Undergraduate/
Postgraduate Scholarship
Học bổng trị giá 50% học phí/ 3 năm học  LINK
Western Sydney International Scholarship – Undergraduate/Post-graduate Học bổng từ $5,000 – $7,500/ 3 năm học  LINK
21 Torrens University 2020 International Scholarships

Học bổng 25% Laureate Australia Business Merit


Giành cho chương trình MBA: học bổng 30% học phí chương trình : ONLINE MBA, MBAA Program
– Sinh viên Việt Nam học chương trình Graduate Certificate of Business Administration (GCBA) only tại Việt Nam sẽ được nhận học bổng 30% học phí cho chương trình chứng chỉ 1 năm


– Khi học sinh hoàn thành chương trình và đến Úc học sẽ được cấp học bổng 25% Alumni Scholarship

LINK
22 Australia Catholic University (ACU) International Student Scholarship Học bổng 50% học phí cho toàn bộ các chương trình LINK
Global Excellence Scholarship Học bổng $5,000/ năm cho chương trình đại học và thạc sĩ ngành kinh doanh và công nghệ thông tin năm 2020  LINK
23 Central Queensland University (CQU) International Student Scholarship Học bổng 20% học phí các khóa học LINK
24 Charles Darwin University Global Excellence Học bổng 50% học phí năm đầu và 10% học phí các năm kế tiếp. LINK
Global Leader Học bổng 25% học phí năm nhất và 10% học phí các năm kế tiếp LINK
Global Achiever Học bổng 15% học phí năm nhất LINK
Vice Chancellor’s International High Achiever Học bổng từ 25% – 50% học phí ( số lượng có hạn) LINK
25 La Trobe University La Trobe International Excellence Scholarship Học bổng 25% học phí  LINK
La Trobe University International Merit Scholarship Học bổng 20% học phí  LINK
La Trobe University International Academic Scholarship Học bổng 15% học phí  LINK
La Trobe University 50% Vietnamese Excellence Scholarship Học bổng 50% học phí  LINK
La Trobe South East Asia Scholarship Học bổng lên đến 30% học phí LINK
26 Southern Cross University (SCU) SCU International Women in STEM Scholarship $8,000 fee reduction each year paid in instalments LINK
Vice Chancellor’s Academic Excellence Scholarship Học bổng $8,000 cho mỗi năm học LINK
Vice Chancellor’s International Diversification Scholarship Học bổng $8,000 cho mỗi năm học LINK
SCU International Regional Scholarship  Học bổng $5,000 cho mỗi năm học LINK
27 Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) International Merit Scholarship for Vietnamese students Học bổng $10,000 LINK
International Cost of Living Scholarship Học bổng $1,000 hỗ trợ sinh hoạt phí LINK
28 Swinburne University of Technology Vice-Chancellor’s Excellence Scholarship Học bổng $5000/ năm  cho hàng năm + $2,000 hỗ trợ học sinh  LINK
29 University of Canberra International Course Merit Scholarship Học bổng 25% học phí LINK
International High Achiever Scholarship Học bổng 20% học phí LINK
International Merit Scholarship  Học bổng 10% học phí LINK
30 University of Tasmania Dean of TSBE’s Merit Scholarship Học bổng 50% học phí  
Học bổng 50% học phí  
31 Griffith University International Student Excellence Scholarship – High School Leavers Học bổng 25% học phí LINK
International Student Excellence Scholarship – Undergraduate with Advanced Standing Học bổng 25% học phí LINK
International Student Excellence Scholarship – Postgraduate Coursework Học bổng 25% học phí LINK
International Student Postgraduate Scholarship – South East Asia and the Pacific Học bổng 10% học phí cho 2 kỳ đầu LINK

0978974277
LIÊN HỆ