Học bổng du học New Zealand 2018

STT

Trường

Học bổng

Giá trị học bổng

1

Đại học Otago

New Frontiers ( Excellence) scholarship

NZ$5,000

2

NMIT

Học bổng 50 – 100% các chương trình tiếng Anh chuyển tiếp

NZ$3,375 – NZ$6,750

3

Đại học Canterbury

Học bổng giành cho sinh viên quốc tế

+ UC College of Engineering: NZ$15,000 – NZ$25,000/ năm: giành cho bậc cử nhân và có thể kéo dài 4 năm

+ UC International First Year Scholarship: NZ$10,000 – NZ$20,000 cho năm đầu tiên học tại trường.

+ UC Master’s Scholarships: NZ$6,000 – NZ$8,000

+ UC Doctoral Scholarship: Học bổng 3 năm, bao gồm học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí NZ$21,000/ năm

4

Đại học Auckland

Học bổng giành cho sinh viên quốc tế

+ Đại học: lên đến NZ$5,000

+ Thạc sĩ: lên đến NZ$10,000

5

Đại học Victoria Wellington

Học bổng đại học cho ASEAN

100% học phí cho năm đầu tiên

0983267677
LIÊN HỆ