Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hotline: 098 3267677
1
Du học Anh
Ngày đăng: 07/01/2021

Sunmoon trân trọng giới thiệu tới các bạn học sinh chương trình Pathway tại các trường Đại học hàng đầu tại Anh cho kỳ học tháng 03, 04/ 2021

 

Các khóa học Undergraduate Pathway

 

- Foundation Certificate

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.5 (các kỹ năng tối thiểu 4.5)

 

- International Year One

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.0 (các kỹ năng tối thiểu 5.0)

 

*Học tập tại Anh hoặc học trực tuyến: các trường đang cung cấp chương trình học kết hợp học trực tiếp ở Anh với các chương trình online

 

Trường Cao đẳng Kỳ nhập học Ngành học Học phí Nhập học chuyên ngành tại các trường

Bournemouth University

International College

01/03 -

26/03/2021

> Business, Law or Finance
> Events, Tourism and Hospitality Management
> Media and Communications 
> Computing
> Science

£13,030 - 

£13,780 

> Bournemouth University 
Glasgow International College

01/03 - 

26/03/2021

> Business and Social Sciences 
> Science and Engineering
£17,420 - £18,630  > University of Glasgow 
Kaplan International College London

01/03 - 

26/03/2021

> Business, Law and Social Sciences £17,420
> Aston University
> City, University of London
> Queen Mary University of London
> University of Birmingham
> University of Bristol
> University of Westminster
> University of York

19/04

- 03/05

> Science and Engineering £18,180
Nottingham Trent International College

01/03 - 

26/03/2021

> Art, Design and Media
> Business, Law and Social Sciences 
> Computing
> Science and Engineering
£13,030 - £15,090 > Nottingham Trent University

19/04 

- 03/05

> Business, Law and Social Sciences £13,030
University of Essex International College

01/03 - 

26/03/2021

> Humanities
> Social Sciences
£16,880 > University of Essex
University of Nottingham International College

01/03 - 

26/03/2021

> Business, Law and Social Sciences 

> Science and Engineering

£17,680 - £18,860 > University of Nottingham
UWE Bristol's International College 

01/03 - 

26/03/2021

> Business, Law and Social Sciences 

> Science and Engineering

£13,030 - £13,780  >UWE Bristol

19/04 

- 03/05

> Science and Engineering  £13,780 
University of Liverpool International College

01/03 - 

26/03/2021

> Business, Law and Social Sciences
> Science and Engineering
£17,080 - £18,270
 
> University of Liverpool

19/04 

- 03/05

> Business, Law and `Social Sciences
> Science and Engineering

 

 

Các khóa học Graduate Pathway

 

- Pre-Master

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.5 (các kỹ năng tối thiểu 5.0)

 

- Pre-Doctorate

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.5 trở lên

 

Trường Cao đẳng Kỳ nhập học Ngành học Học phí Nhập học chuyên ngành tại các trường

Bournemouth University 

International College

01/03 - 

26/03/2021

> Business, Law or Finance
> Events, Tourism and Hospitality Management
> Media and Communications 

£13,700

> Bournemouth University 
Glasgow International College

01/03 - 

26/03/2021

> Medical, Veterinary and Life Sciences
> Science and Engineering
£21,000- £22,700 > University of Glasgow 

Kaplan International

College London

01/03 - 

26/03/2021

> Business, Law and Social Sciences

> Science and Engineering 

£18,710 - £18,950 
> Aston University
> City, University of London
> Queen Mary University of London
> University of Birmingham
> University of Bristol
> University of Westminster
> University of York
10/05 - 24/05

> Pre-Doctorate

£4,900
> University of Aberdeen
> Cranfield University
> University of Liverpool
> UWE Bristol 

University of Brighton

International College

01/03 - 

26/03/2021

> Business, Hospitality, Tourism and Social Sciences 
£13,700 > University of Brighton

University of Essex 

International College

01/03 - 

26/03/2021

> Social Sciences
£17,860 > University of Essex
University of Nottingham International College 

01/03 - 

26/03/2021

> Business & Management

> Law and Social Sciences 

> Science and Engineering

£13,030 - £13,780  >University of Nottingham

01/03 

- 15/03

> Pre-Doctorate £7,950

University of Liverpool

International College

19/04 - 03/05

> Business, Economics & Finance
> Law & Social Sciences
> Science and Engineering
£18,500 - £19,700
 
> University of Liverpool

1434529535Study Group.jpg
1434529717University-of-Lincoln-Lincoln-Business-School.png
15940118750e239c64-d3e8-11e7-a91b-cac091044fd5.jpg
1594013789bellerbyscollege.png
1431275637p2.png
1431275643p3.png
1431481712ar.png
1431481940ar.png
1434529788plymouth-city-college.jpg
1437551225University Bridge.gif
1594088879griffith-university-logo_1557387656.png
1594011969Torrens-University-Australia.jpg
1600938335kisspng-rmit-university-vietnam-rmit-graduate-school-of-bu-rmit-university-and-eduroam-wifi-on-linux-ryan-r-5b6a5b51ec05e1.4020012915336968499668.jpg
1470887025Algoma University.png
1594089807logotas.png
1594091813rsz_1rsz_286-2865430_umass-minutemen-and-minutewomen-university-of-massachusetts-amherst-logo.png
1470887132Brighton College.png
1470887154Brock University.png
1470887185Cambrian College.png
1470887200Canadian College of English Language.png
1594012736autoretouch-preview-image.png
1594089898la-trobe-university-logo-png-2.png
1470887786Confederation College.png
159409000354264.png
1470887844Durham College.png
1594091951rsz_kissclipart-utah-university-clipart-university-college-departm-69f7d5c2b2aaac24.png
1470887964Fanshawe College.png
1470887978George Brown College.png
1470888203Humber College.png
1594013498Lipscomb-removebg-preview.png
1594013909MPW-AllCampuslogo-ColourReverse_withRichBlack.jpg
1470888338King George International College.png
1470888438Kwantlen Polytechnic University.png
1470888389King University College.png
1470888476Langara College.png
1470888549Mount Saint Vincent University.png
1470888564New York Film Academy.png
1594091205rsz_murdoch-university-logo_1.png
1470888592Niagara College.png
1470888724Sault College.png
1594092140rsz_kisspng-james-cook-university-singapore-cairns-organizatio-deakin-university-australia-logo-5b55a2166c0d428483540015323387104426.jpg
1594012096kisspng-western-sydney-university-parramatta-campus-greate-5b18f1d5324e31.3085074415283614292061.jpg
1470888785Seneca College.png
1470888801Sheridan College.png
1594090340AutismCRC_BlockButton(Large)-EPLogo-UWA_2.png
1594090933Logo-Taylors-College.png
1470888872Thompson Rivers University.png
1470888920Trinity Western University.png
1470888950University of Fraser Valley.png
1594092071rsz_kisspng-james-madison-university-james-madison-dukes-footb-5afaa9677113714039283715263768074632.jpg
1470889007University of Regina.png
1600938402146-1467915_cats-cats-academy-boston-logo.png
1594092348rsz_into-slu-global-logo-blue.png
1470889047Vancouver Island University.png
1594092227rsz_11-112137_auburn-university-logo-png-auburn-university-logo-transparent.png