Cơn mưa Học bổng cho các Chương trình Foundation, Diploma và Chuyển tiếp Đại học từ La Trobe College Australia

 

Cơn mưa học bổng tại La Trobe College kỳ nhập học tháng 10/2020 và tháng 3/2021 cho Chương trình Foundation, Diploma và Chuyển tiếp Đại học


1. Học bổng Foundation

 

 • Giá trị: $2,000
   
 • Không yêu cầu GPA. Học ELICOS vẫn được học bổng.
   

2. Học bổng Diploma 

 

 • Giá trị: $5,400 – $7,000
   
 • Không yêu cầu GPA. Học ELICOS vẫn được học bổng.
   

3. Học bổng chuyển tiếp sau Foundation hay Diploma

 

 • Giá trị: 20% – 30% học phí
   
 • Học bổng được xét dựa trên điểm GPA của Foundation hay Diploma.
   

Điều kiện

 • Học sinh phải là công dân Việt Nam và hiện đang sinh sống tại Việt Nam.
   
 • Học sinh phải nhập học chương trình Diploma vào kỳ nhập học tháng 10/2020 và tháng 3/2021.
   
 • Học bổng dành cho Melbourne và Sydney campus.
   
 • Học bổng sẽ được cấp tự động. Học sinh không cần đăng ký.
   
 • Tiền deposit cho kỳ 1 sẽ phải đóng full để xin COE.
   
 • Học bổng sẽ được trừ vào tiền học phí học kỳ 2.
   
 • Nếu học sinh không chấp nhận học bổng và đóng tiền trước hạn cuối thì học bổng sẽ dành cho học sinh khác.
   
 • Học sinh không được xin giảm chứng chỉ cho các môn học trước.
 • Nếu học sinh đi học tháng 10/2020 hay tháng 3/2021, thì học sinh sẽ vừa nhận được học bổng từ Foundation/Diploma và có thể lấy thêm học bổng chuyển tiếp 20% – 30% sau Foundation/Diploma.
   

 

La Trobe College Australia học bổng Diploma

 

Khóa Diploma Campus Giá trị học bổng*
Diploma of Business Sydney $5,400
Diploma of IT Sydney $5,400
Diploma of Business Melbourne $6,120
Diploma of IT Melbourne $6,120
Diploma of Health Science Melbourne $6,262
Diploma of Bioscience Melbourne $6,960
Diploma of Engineering Melbourne $6,520
Diploma of Media Melbourne $6,040
Diploma of Psychology Melbourne $7,020

*Giá trị học bổng tương đương với 20% học phí chương trình Diploma

0978974277
LIÊN HỆ