Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hotline: 098 3267677
1
Chương trình dành cho sinh viên quốc tế
Ngày đăng: 09/06/2015

ABET viết tắt từ Accreditation Board for Engineering and Technology là tổ chức của Mỹ có uy tín trên thế giới, chuyên kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo khối kỹ thuật (Engineering), công nghệ (Technology). Tiền  thân  của  ABET  là  Hội  đồng  Kỹ  sư  về  Phát  triển  Nghề  nghiệp  (Engineers’ Council  for Professional Development – ECPD), thành lập vào năm 1932. Hiện nay, ABET đã kiểm định hơn 3100 chương trình trên 600 trường đại học, cao đẳng trên thế giới. ABET hoàn thành các mục đích của mình thông qua các hội đồng và ủy ban, bao gồm:

 

-  Uỷ ban Kiểm định Kỹ thuật (Engineering Accreditation Commission-EAC)
-  Ủy ban Kiểm định Công nghệ (Technology  Accreditation  Commission-TAC)
-  Ủy ban Kiểm  định Điện toán (Computing Accreditation Commission-CAC)
-  Ủy ban Kiểm định Khoa học Ứng dụng (Applied Science Accreditation Commission – ASAC).

 

Các chương trình được ABET kiểm định là các chương trình về kỹ thuật, công nghệ, điện toán, hoặc khoa học ứng dụng, tương ứng do EAC, TAC, CAC, hoặc ASAC thực hiện. Với EAC các tên chương trình phải có từ  ”engineering”, còn với TAC là từ “technology” như là danh từ ở cuối tên, ưu tiên là “engineering technology”. Một chương trình có thể phải được kiểm định bởi hai ủy ban khác nhau nếu tên của nó có chứa các từ hàm ý  thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Ví dụ chương trình “Bachelor of Engineering in Computer Science” phải được cả CAC và EAC kiểm định.

 

Các bước cơ bản kiểm định một chương trình đào tạo của ABET

 

−  Các chuyên viên tư vấn về ABET xem xét tài liệu tự nhận xét của cơ sở đào tạo có chươmg trình được kiểm định.
−  Các chuyên viên ABET tiến hành chuyến thăm kiểm tra thử tại cơ sở đào tạo, rà soát tất cả tài liệu, các môn học,
phòng thí nghiệm, và gặp gỡ những người quản trị, giảng viên, sinh viên, …
−  Một nhóm chuyên viên ABET đến cơ sở đào tạo kiểm định chính thức chương trình.
−  Chứng nhận kiểm định của ABET sau khi được cấp sẽ được duy trì ở các năm tiếp theo dưới sự theo dõi của ABET,
nếu cơ sở đào tạo muốn.
Đạt được kiểm định của ABET là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho nền giáo dục của Việt Nam nói chung, và các chương trình đào tạo về kỹ thuật và công nghệ nói riêng. Nếu xem ABET là mục tiêu thì đó cũng là động lực để đổi mới các chương trình đào tạo đại học ở Việt Nam.

 

Để đạt được mục tiêu này cần có sự cải cách về tư duy và hành động trong việc thiết kế, tổ chức, và vận hành một chương trình, bên cạnh việc tìm kiếm và đầu tư các nguồn tài chính và nhân lực một cách hiệu quả cho cơ sở đào tạo.
Việc triển khai đánh giá chất lượng đào tạo đại học cần được tiến hành một cách bài bản, có tham khảo và nghiên cứu các tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

 

Các tiêu chuẩn của ABET

 

Bộ tiêu chuẩn ABET bao gồm 9 tiêu chuẩn:

 

1. Sinh viên (Student);

 

2. Mục tiêu đào tạo (Program Educational Objectives);  

 

3. Khả năng sinh viên (Student Outcomes); 

 

4. Liên tục cải thiện (Continuous improvement);

 

5. Chương trình đào tạo (Curriculum); 

 

6. Ban giảng huấn (Faculty);

 

7. Cơ sở vật chất (Facilities); 

 

8. Hỗ trợ của trường đại học(Institutional Support); 

 

9. Tiêu chuẩn riêng của từng chương trình (Program criteria).

 

Tiêu chuẩn “Sinh viên” là tiêu chuẩn được xem xét đầu tiên; thể hiện quan điểm của ABET, Inc xem người học là trung tâm. Tiêu chuẩn này đòi hỏi phải theo dõi sự phát triển của sinh viên nhằm giúp họ đạt được các kết quả mong muốn, xem xét các yêu cầu về việc nhận sinh viên vào học, việc hỗ trợ người học qua hệ thống cố vấn, qua cách vận hành chương trình,…

 

“Mục tiêu đào tạo” đòi hỏi phù hợp với sứ mạng của trường đại học và dựa trên đóng góp của nhiều thành phần liên quan đến người học: giới doanh nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên,…Điểm nổi bật trong các tiêu chuẩn ABET là tiêu chuẩn “Khả năng sinh viên” (trước đây là ”Chuẩn đầu ra”- Program Outcomes) với các yêu cầu cụ thể (gồm ít nhất 11 yêu cầu) thể hiện các kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học đạt được khi tốt nghiệp. Tiêu chuẩn này thể hiện quan điểm đánh giá của tổ chức ABET, Inc. là đánh giá sự thành công của một chương trình là dựa trên kết quả đạt được của người học chứ không tập trung vào những gì mà các giảng viên thực hiện trên lớp.

 

Một tiêu chuẩn quan trọng khác là tiêu chuẩn “Liên tục phát triển”. Tiêu chuẩn này đòi hỏi một chương trình đào tạo cần phải có 1 hệ thống đánh giá chất lượng người học để từ đó liên tục cải thiện nhằm nâng cao chất lượng đạt được. Tiêu chuẩn “Chương trình đào tạo” bao gồm một số yêu cầu tối thiểu về thời lượng của các khối kiến thức. Yêu cầu quan trọng nhất của tiêu chuẩn này là phải đảm bảo người học có thể đạt được các yêu cầu trong “Khả năng sinh viên”

Các tiêu chuẩn khác nhằm đảm bảo khả năng vận hành chương trình đào tạo: có đủ giảng viên trong Ban giảng huấn và các giảng viên có thời lượng làm việc hợp lý cho công tác đào tạo; có đủ tiềm lực tài chính và cơ sở vật chất phục vụ cho việc vận hành chương trình đào tạo
1434529535Study Group.jpg
1434529717University-of-Lincoln-Lincoln-Business-School.png
15940118750e239c64-d3e8-11e7-a91b-cac091044fd5.jpg
1594013789bellerbyscollege.png
1431275637p2.png
1431275643p3.png
1431481712ar.png
1431481940ar.png
1434529788plymouth-city-college.jpg
1437551225University Bridge.gif
1594088879griffith-university-logo_1557387656.png
1594011969Torrens-University-Australia.jpg
1600938335kisspng-rmit-university-vietnam-rmit-graduate-school-of-bu-rmit-university-and-eduroam-wifi-on-linux-ryan-r-5b6a5b51ec05e1.4020012915336968499668.jpg
1470887025Algoma University.png
1594089807logotas.png
1594091813rsz_1rsz_286-2865430_umass-minutemen-and-minutewomen-university-of-massachusetts-amherst-logo.png
1470887132Brighton College.png
1470887154Brock University.png
1470887185Cambrian College.png
1470887200Canadian College of English Language.png
1594012736autoretouch-preview-image.png
1594089898la-trobe-university-logo-png-2.png
1470887786Confederation College.png
159409000354264.png
1470887844Durham College.png
1594091951rsz_kissclipart-utah-university-clipart-university-college-departm-69f7d5c2b2aaac24.png
1470887964Fanshawe College.png
1470887978George Brown College.png
1470888203Humber College.png
1594013498Lipscomb-removebg-preview.png
1594013909MPW-AllCampuslogo-ColourReverse_withRichBlack.jpg
1470888338King George International College.png
1470888438Kwantlen Polytechnic University.png
1470888389King University College.png
1470888476Langara College.png
1470888549Mount Saint Vincent University.png
1470888564New York Film Academy.png
1594091205rsz_murdoch-university-logo_1.png
1470888592Niagara College.png
1470888724Sault College.png
1594092140rsz_kisspng-james-cook-university-singapore-cairns-organizatio-deakin-university-australia-logo-5b55a2166c0d428483540015323387104426.jpg
1594012096kisspng-western-sydney-university-parramatta-campus-greate-5b18f1d5324e31.3085074415283614292061.jpg
1470888785Seneca College.png
1470888801Sheridan College.png
1594090340AutismCRC_BlockButton(Large)-EPLogo-UWA_2.png
1594090933Logo-Taylors-College.png
1470888872Thompson Rivers University.png
1470888920Trinity Western University.png
1470888950University of Fraser Valley.png
1594092071rsz_kisspng-james-madison-university-james-madison-dukes-footb-5afaa9677113714039283715263768074632.jpg
1470889007University of Regina.png
1600938402146-1467915_cats-cats-academy-boston-logo.png
1594092348rsz_into-slu-global-logo-blue.png
1470889047Vancouver Island University.png
1594092227rsz_11-112137_auburn-university-logo-png-auburn-university-logo-transparent.png