Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hotline: 098 3267677
1
Chương trình dành cho sinh viên quốc tế
Ngày đăng: 09/06/2015

AACSB là từ viết tắt của cụm từ Association to Advance Collegiate Schools of Business, tạm dịch là Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học. Đây là một hiệp hội nghề nghiệp với lịch sử gần 100 năm tồn tại, được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1916 nhằm mục đích “phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học” như tên gọi của tổ chức đã nêu rõ.

Cũng tương tự như ABET, kiểm định không phải là hoạt động duy nhất và thậm chí không thể xem là hoạt động quan trọng nhất của AACSB, mà tổ chức này còn có rất nhiều hoạt động rất mạnh mẽ khác liên quan đến việc phát triển nghề nghiệp của giảng viên và các nhà quản lý đào tạo của khối ngành doanh thương: tổ chức tập huấn thường xuyên, hội thảo/hội nghị giữa các bên liên quan trong quá trình đào tạo và sử dụng lao động, và công tác thông tin, xuất bản các ấn phẩm khoa học và ấn phẩm phổ thông phục vụ cho mục đích chung của tổ chức. Tuy nhiên, dù hoạt động kiểm định có thể không phải là hoạt động quan trọng nhất, nhưng đó lại là hoạt động mà nhiều người biết đến nhất, vì những ảnh hưởng quan trọng của nó đến danh tiếng của một chương trình đào tạo đối với thị trường lao động.

Nhằm thực hiện mục đích đã đề ra, chỉ 3 năm sau khi ra đời, năm 1919 AACSB đã xây dựng xong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đầu tiên và sử dụng bộ tiêu chuẩn này để hướng dẫn hoạt động đào tạo tại các trường thành viên sao cho đạt chất lượng mong muốn, đồng thời thực hiện kiểm định các thành viên của mình trên nguyên tắc tự nguyện và lấy thu bù chi. Trong một thời gian rất dài, AACSB chỉ kiểm định duy nhất một chương trình quản trị kinh doanh (cả ở trình độ đại học lẫn sau đại học). Mãi đến năm 1980, AACSB mới xây dựng thêm bộ tiêu chuẩn dùng để đánh giá các chương trình đào tạo ngành kế toán để phục vụ các nhu cầu riêng biệt của ngành học này.

Là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lãnh vực kiểm định nghề nghiệp, AACSB luôn định kỳ rà soát, xem xét lại các bộ tiêu chuẩn đã được xây dựng để các tiêu chuẩn này luôn được cập nhật và phù hợp với yêu cầu thực tế của nghề nghiệp liên quan. Theo thông tin do AACSB cung cấp, mọi hoạt động của AACSB đều tuân thủ Bộ luật ứng xử dành cho Hiệp hội các tổ chức kiểm định chuyên môn và nghề nghiệp ASPA . AACSB cũng là một trong những tổ chức kiểm định được công nhận bởi Hội đồng kiểm định giáo dục đại học Hoa Kỳ CHEA . Đối với thị trường lao động nghề nghiệp khá tự do của Hoa Kỳ, sự công nhận này là rất quan trọng vì nó chính là sự bảo đảm với nhà tuyển dụng về sự nghiêm túc và giá trị thật của các bằng cấp từ các trường được AACSB kiểm định.

Để được kiểm định theo AACSB, trước hết một cơ sở đào tạo cần phải đủ điều kiện tham gia (eligibility) kiểm định, và sau khi đánh giá ngoài phải đạt được mọi yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng do AACSB đề ra. Các điều kiện tham gia kiểm định AACSB gồm có:

1. Là thành viên chính thức của AACSB. Để trở thành thành viên, cần hoàn tất hồ sơ tham gia và cung cấp mọi thông tin về cơ sở đào tạo theo yêu cầu của AACSB.

2. Có các chương trình đào tạo về quản trị (management) và kinh doanh (business) ở trình độ đại học trở lên (AACSB không kiểm định các chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng trở xuống)

3. Các chương trình đăng ký kiểm định phải có đủ nguồn lực thường xuyên (continuing resources) để thực hiện đào tạo. Nói cách khác, các chương trình đào tạo được mở ra theo kiểu “ăn xổi” – thiếu giảng viên đúng chuyên ngành, thiếu thư viện, thiếu cơ sở vật chất vv – sẽ không đủ điều kiện để đăng ký kiểm định với AACSB.

4. Tất cả các chương trình đào tạo quản trị và kinh doanh ở những nơi khác nhau của cùng một cơ sở đào tạo phải được kiểm định cùng một lúc. Nếu bỏ bớt chương trình nào thì phải có lý do, phải báo trước và được AACSB chấp thuận. Quy định này của AACSB nhằm ngăn chặn tình trạng các trường có thể có một số chương trình tốt, được AACSB kiểm định, rồi nhập nhằng dùng “danh hiệu” này để mở ra các chương trình khác ở những địa phương khác nhau nhưng không đáp ứng yêu cầu kiểm định.

1434529535Study Group.jpg
1434529717University-of-Lincoln-Lincoln-Business-School.png
15940118750e239c64-d3e8-11e7-a91b-cac091044fd5.jpg
1594013789bellerbyscollege.png
1431275637p2.png
1431275643p3.png
1431481712ar.png
1431481940ar.png
1434529788plymouth-city-college.jpg
1437551225University Bridge.gif
1594088879griffith-university-logo_1557387656.png
1594011969Torrens-University-Australia.jpg
1600938335kisspng-rmit-university-vietnam-rmit-graduate-school-of-bu-rmit-university-and-eduroam-wifi-on-linux-ryan-r-5b6a5b51ec05e1.4020012915336968499668.jpg
1470887025Algoma University.png
1594089807logotas.png
1594091813rsz_1rsz_286-2865430_umass-minutemen-and-minutewomen-university-of-massachusetts-amherst-logo.png
1470887132Brighton College.png
1470887154Brock University.png
1470887185Cambrian College.png
1470887200Canadian College of English Language.png
1594012736autoretouch-preview-image.png
1594089898la-trobe-university-logo-png-2.png
1470887786Confederation College.png
159409000354264.png
1470887844Durham College.png
1594091951rsz_kissclipart-utah-university-clipart-university-college-departm-69f7d5c2b2aaac24.png
1470887964Fanshawe College.png
1470887978George Brown College.png
1470888203Humber College.png
1594013498Lipscomb-removebg-preview.png
1594013909MPW-AllCampuslogo-ColourReverse_withRichBlack.jpg
1470888338King George International College.png
1470888438Kwantlen Polytechnic University.png
1470888389King University College.png
1470888476Langara College.png
1470888549Mount Saint Vincent University.png
1470888564New York Film Academy.png
1594091205rsz_murdoch-university-logo_1.png
1470888592Niagara College.png
1470888724Sault College.png
1594092140rsz_kisspng-james-cook-university-singapore-cairns-organizatio-deakin-university-australia-logo-5b55a2166c0d428483540015323387104426.jpg
1594012096kisspng-western-sydney-university-parramatta-campus-greate-5b18f1d5324e31.3085074415283614292061.jpg
1470888785Seneca College.png
1470888801Sheridan College.png
1594090340AutismCRC_BlockButton(Large)-EPLogo-UWA_2.png
1594090933Logo-Taylors-College.png
1470888872Thompson Rivers University.png
1470888920Trinity Western University.png
1470888950University of Fraser Valley.png
1594092071rsz_kisspng-james-madison-university-james-madison-dukes-footb-5afaa9677113714039283715263768074632.jpg
1470889007University of Regina.png
1600938402146-1467915_cats-cats-academy-boston-logo.png
1594092348rsz_into-slu-global-logo-blue.png
1470889047Vancouver Island University.png
1594092227rsz_11-112137_auburn-university-logo-png-auburn-university-logo-transparent.png