Các trường top tại Úc với học bổng lên đến 100% học phí !

1. Monash University Foundation Year

 

 

 

Học bổng cho học sinh quốc tế: Học bổng tự động Bachelor of International Business Foundation Year: $6000 (~ 95 triệu đồng), dành cho học sinh từ Foundation lên Bachelor.

 

Yêu cầu: 

 

Khóa học

Thời gian

Học phí

 Yêu cầu đầu vào

 Nếu xét lớp 11

 Nếu xét lớp 12 

 IELTS

 Intensive

 9 tháng

 $27,900 (~ 439 triệu đồng)  

 GPA 7.5

 GPA 6.5

 6.0 (5.5)

 Standard

12 tháng

 $27,900 (~ 439 triệu đồng) 

 GPA 7.0

 GPA 6.5

 5.5 (writing 5.5, 5.0)

 Extended 

18 tháng

 $40,037 (~ 630 triệu đồng) 

 GPA 6.5

 GPA 6.5

 5.0 (5.0)

 

2. Western Sydney Foundation Studies

 

 

Học bổng: Học bổng Navitas Academic Merit: lên đến 100% học phí

 

Yêu cầu:

 

Khoá học

 Thời gian

 Học phí

 Yêu cầu đầu vào

 Academic

 IELTS

 Standard

 8 tháng

A$21,000 (~ 331 triệu đồng)  

 Tốt nghiệp lớp 12 với GPA 4.5     

 5.5 (5.0)  

 Extended

 12 tháng

A$27,510 (~ 433 triệu đồng) 

Hoàn thành lớp 11 với GPA 5.0

 5.0 (5.0) 

 

3. Macquarie Foundation and Intensive Program

 

 

Học bổng: Học bổng Macquarie University International College: $5,000 (~ 79 triệu đồng) dành cho học sinh học các ngành sau:

 

+ Diploma of Media and Communications

 

+ Diploma of Engineering

 

+ Diploma of Information Technology

 

+ Arts Stream of Standard Foundation programs

 

+ Science and Engineering Streams of Standard Foundation

 

Yêu cầu:

 

Khoá học

Thời gian

 Học phí   

 Yêu cầu đầu vào

Academic

IELTS

 Intensive Foundation  

2 kỳ (nhập học tháng 2, 4, 10)

 A$16,500 (~ triệu đồng)  

Tốt nghiệp lớp 12  

IELTS 6.0 (5.5)

Standard Foundation

 4 kỳ (nhập học tháng 2, 4, 7, 10)

 A$24,960 (~ triệu đồng) 

Hoàn thành lớp 11

IELTS 5.5 (5.0)

 

4. The University of Western Australia – UWA Foundation Program

 

 

Thời điểm nhập học: 

+ Standard và Extended: tháng 1 – 7

+ Advanced: tháng 4 – 10

 

Học bổng: $2500 – $5000 – $7500 (~ 40 –  80 – 120 triệu đồng) 

 

Yêu cầu:

 

Khóa học

 Thời gian

 Học phí

Yêu cầu đầu vào

Academic

IELTS

 Advanced

 30 tuần  

 $25,500 (~ 401 triệu đồng)    

  Lớp 11 – GPA 8.0      

 IELTS 5.5 (5.5)   

 Standard

 40 tuần  

 $25,500 (~ 401 triệu đồng)

Lớp 11 – GPA 7.5

 IELTS 5.5 (5.0)

 Extended

 60 tuần

 $35,274 (~ 555 triệu đồng) 

Lớp 11 – GPA 7.0

 IELTS 5.0 (5.0)

 

* Học sinh có thể làm bài kiểm tra tiếng Anh thay thế nếu chưa có IELTS. Bài kiểm tra tiếng Anh thay thế chỉ gồm 2 kĩ năng Viết và đọc (90 phút). Tuy nhiên học sinh nếu làm bài kiểm tra thì bất kể thế nào cũng sẽ phải học tiếng Anh thêm 10 tuần ( khoảng AU$5000)

 

5. Deakin College Foundation Program

 

 

Học bổng:

 

+ Học bổng Navitas Academic Merit: tối đa 100% học phí

+ Học bổng Deakin College Vietnam Excellence: 20% học phí (nhập học trong 2019)

 

Yêu cầu:

 

  Khoá học  

 Thời gian    

 Học phí

 Yêu cầu đầu vào

 Academic

 IELTS

 Standard

 8 tháng

 A$25,350 (~ 399 triệu đồng)  

 Hoàn thành lớp 11

với GPA 6.0 

 5.5 (5.0)   

 Extended

 12 tháng

 A$29,900 (~ 471 triệu đồng) 

 5.0 (4.5)

 

VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE SUNMOON ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT: 0983267677

0978974277
LIÊN HỆ