Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hotline: 098 3267677
1
Học bổng du học Mỹ
Ngày đăng: 15/03/2018

Sunmoon xin trân trọng giới thiệu chương trình học bổng du học bậc Đại học tại Mỹ năm 2018:

+ Với nhiều lựa chọn về trường và vùng bang

+ Học bổng lên đến 100% học phí

+ Trường nằm trong top 100 tại Mỹ

+ Có lựa chọn trường không yêu cầu SAT để xin học bổng

 

Các trường đại học

Thành phố, Bang

Học bổng

Yêu cầu đầu vào

Saint Louis University

St. Louis, Missouri

$5,000 - $10,000

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

100% học phí

Tốt nghiệp THPT, GPA 3.85
ACT 30/ SAT 1330

IELTS 6.5 trở lên.

Deadline: 01/12/2017

$3,000 - $24,000/ năm

Xét trên hồ sơ học sinh, yêu cầu SAT

University of Delaware

Newark, Delaware

$2,000 – 100% học phí

Học sinh tốt nghiệp THPT, GPA 3.8 trở lên, SAT 1400/ ACT 30

University of South Florida

Tampa, Florida

$6,000 - $10,000/ năm 1

Xét trên hồ sơ học sinh

Lên đến $12,000/ mỗi năm, tối đa 4 năm

GPA 4.0+ và

SAT 1360+ hoặc ACT 29+

Deadline: 15/01/2018

Lên đến $4,000/ mỗi năm, tối đa 4 năm

GPA 3.60+ và

SAT 1220+ hoặc ACT 25+

Pace University

New York City, New York

$32,000 - $124,000/ năm

- Tốt nghiệp THPT, trung bình môn 2.5/4.0.

- TOEFL 80/ IELTS 6.5

- Học sinh cần có SAT để xét học bổng

University of the Pacific

Stockton, California

$120,000/ 4 năm

Xét trên hồ sơ đầu vào của học sinh

Allegheny College

Meadville, Pennsylvania

$104,000/ 4 năm

+ Tốt nghiệp THPT, GPA 2.75, IELTS 6.5 trở lên.

+ Bài luận học bổng

Adelphi University

New York

$80,000/ 4 năm

Xét trên hồ sơ đầu vào của học sinh

Gannon University

Erie, Pennsylvania

$76,000/ 4 năm

+ Tốt nghiệp THPT, GPA 2.75, IELTS 6.5 trở lên.

+ Bài luận học bổng

Westminster College

New Wilmington, Pennsylvania

$70,000/ 4 năm

Point Park University

Pittsburgh, Pennsylvania

$68,000/ 4 năm

La Roche College

Pittsburgh, Pennsylvania

$56,000/ 4 năm

University of Illinois at Chicago

Chicago, Illinois

$48,000/ 4 năm

Xét trên hồ sơ đầu vào của học sinh

Malone University

Canton, Ohio

$40,000/ 4 năm

+ Tốt nghiệp THPT, GPA 2.75, IELTS 6.5 trở lên.

+ Bài luận học bổng

Thiel College

Greenville, Pennsylvania

$40,000/ 4 năm

Youngstown State University

Youngstown, Ohio

$36,000/ 4 năm

Oregon State University

Corvallis, Oregon

$3,000 - $5,000/năm 1

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

$9,000/ mỗi năm, tối đa 4 năm

GPA 3.5+ tương đương ĐTB 8.5

$15,000/ mỗi năm, tối đa 4 năm

Thư nhập học từ OSU

GPA 3.0+ tương đương ĐTB 7.5+ Tham gia vào chương trình ICSP

Auburn University at Montgomery

Montgomery, Alabama

$18,000/ 4 năm

Xét trên hồ sơ đầu vào của học sinh

Marshall University

Huntington, West Virginia

$4,000 - $8,000/ năm 1

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

$4,000 - $14,000

Xét trên hồ sơ học sinh, yêu cầu SAT

The University of Alabama Birmingham

Birmingham, Alabama

$3,000 - $5,000/

năm 1

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

$500 - $10,000/ mỗi năm

GPA 3.0+

Đạt đủ điều kiện vào chương trình Direct

$3,000/ mỗi năm

GPA 3.75+ khi theo học chương trình pathway Đáp ứng yêu cầu lên lớp

Suffolk University

Boston, Massachusetts

$1,000 - $2,000

Đủ điều kiện đầu vào

$4,000 - $18,500

Chương trình đại học, xét trên hồ sơ đầu vào

$3,000 -$20,000

Chương trình thạc sĩ, xét trên hồ sơ đầu vào

University of Kansas

Lawrence, Kansas

$15,000/ năm đầu

Xét trên hồ sơ đầu vào của học sinh

University of Central California

Orlando, Florida

$7,500/ năm đầu

Florida International University

Miami, Florida

$7,500/ năm đầu

Auburn University

Auburn, Alabama

$15,000/ năm đầu

University of South Carolina

Columbia, South Carolina

$15,000/ năm đầu

American University

Washington D.C

$15,000/ năm đầu

Louisiana State University

Baton Rouge, Louisiana

$15,000/ năm đầu

University of New Hampshire

Durham, New Hampshire

Học bổng 10,000 USD

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 8.5

+ IELTS tối thiểu 6.0

+ Bài luận cá nhân 

+ Phỏng vấn với đại diện trường

Học bổng 5,000 USD

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 8.0

+ IELTS tối thiểu 5.5

+ Bài luận cá nhân

Học bổng 10%


* Đối với chương trình cử nhân:

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 7.0

+ IELTS 5.5.

* Đối với chương trình dự bị thạc sỹ:

+ Điểm tổng kết đại học tối thiểu 7.0 

+ IELTS 6.0

University of Massachusetts Boston/ Lowell/ Dartmouth

Boston/ Lowell/ Dartmouth, Massachusetts

Học bổng 3,000 USD

* Đối với chương trình cử nhân:

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 6.0

+ IELTS 5.5

* Đối với chương trình dự bị thạc sỹ:

+ Điểm tổng kết đại học tối thiểu 7.0

+ IELTS 6.0

Học bổng 12,000 USD:

3,000 USD/năm, áp dụng cho 4 năm đại học

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 8.0

+ IELTS 5.5

+ Hàng năm duy trì tối thiểu GPA 3.0 để được gia hạn học bổng.

Florida Atlantic University

Boca Raton, Florida

Học bổng 10%

* Đối với chương trình cử nhân:

+ Điểm tổng kết lớp 12 tối thiểu 6.0

+ IELTS 5.5

* Đối với chương trình dự bị thạc sỹ:

+ Điểm tổng kết Đại học tối thiểu 7.0

+ IELTS 6.

Colorado State University

Fort Collins, Colorado

$7,000 - $10,000/

năm 1

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

$2,000-$10,000/năm

GPA 3.5+, yêu cầu SAT

Oglethorpe University

Atlanta, Georgia

$5,000 - $10,000/ năm 1

Xét trên hồ sơ đầu vào

$7,000/ năm

Xét trên hồ sơ đầu vào, GPA từ 2.5 trở lên

Drew University

Madison, New Jersey

$7,000

GPA 7.5+

Bài luận khoảng 300 từ

Phỏng vấn với đại diện trường

Washington State University

Pullman, Washington

Học bổng từ $2,000 - $5,000

Xét trên hồ sơ học sinh đủ điều kiện đầu vào

James Madison University

Harrisonburg, Virginia

$2,500 - $5,000/ năm 1

Xét trên hồ sơ đầu vào

Roosevelt University

Chicago, Illinois

+ $2,500/ năm 1 và dự bị thạc sĩ

+ $3,500 cho năm 2 nếu học sinh đạt GPA 2.0 trở lên trong năm 1

Xét trên hồ sơ đầu vào

Merrimack College

North Andover, Massachusetts

$3,500 dự bị thạc sĩ

Xét trên hồ sơ đầu vào

Texas A&M Corpus Christi

Corpus Christi, Texas

$2,500/ năm 1, dự bị thạc sĩ

Xét trên hồ sơ đầu vào

Long Island University

Brookville, New York

$2,500/ năm 1

Xét trên hồ sơ đầu vào

The City College of New York

New York City, New York

$2,500/ năm 1

Xét trên hồ sơ đầu vào

Royal Road University

British Columbia, Canada

$2,500 CAD chương trình năm 1, năm 3 và dự bị thạc sĩ

Xét trên hồ sơ đầu vào

1434529535Study Group.jpg
1434529717University-of-Lincoln-Lincoln-Business-School.png
1435222059gsm.png
1431275661p5.png
1431275637p2.png
1431275643p3.png
1431481712ar.png
1431481940ar.png
1434529788plymouth-city-college.jpg
14345298835.jpg
1437551225University Bridge.gif
1438166250Ealing Logo.jpg
1450859950logo-genecode.png
1470887001Acsenda School of Management.png
1470887014Alexander College.jpg
1470887025Algoma University.png
1470887037Alpha International Academy.png
1470887050Ashland University.png
1470887061Assiniboine Community College.png
1470887107Bishop University.png
1470887118Brescia University College.png
1470887132Brighton College.png
1470887154Brock University.png
1470887168Camber College.png
1470887185Cambrian College.png
1470887200Canadian College of English Language.png
1470887662Canadian College.png
1470887693Centennial College.png
1470887718College of San Mateo.png
1470887753College of the Rockies.png
1470887773Conestoga College.png
1470887786Confederation College.png
1470887811Connect School of Languages.png
1470887831Cornerstone Academic College.png
1470887844Durham College.png
1470887880East Coast School of Languages.png
1470887892Embassy English - Canada.png
1470887906Eurocentres Language Canada.png
1470887949Fairleigh Dickinson University.png
1470887964Fanshawe College.png
1470887978George Brown College.png
1470887995GEOS Languages Plus.png
1470888011Global Village English Centres (Toronto).png
1470888162Hansa Language Centre.png
1470888176Holland College.png
1470888203Humber College.png
1470888218ILSC Language Schools.png
1470888239Interlangues Language School.png
1470888255International Language Academy of Canada.png
1470888338King George International College.png
1470888438Kwantlen Polytechnic University.png
1470888389King University College.png
1470888457Lakeland College.png
1470888476Langara College.png
1470888491LaSalle College.gif
1470888536Mohawk College.png
1470888517LIM College.png
1470888549Mount Saint Vincent University.png
1470888564New York Film Academy.png
1470888577New York Institute of Technology.png
1470888592Niagara College.png
1470888607Omnicom School of Languages.png
1470888623Pacific Link College.png
1470888636Quantum Learning Academy.png
1470888689RCC Institute of Technology.png
1470888669Queen University.png
1470888707Royal Roads University.png
1470888724Sault College.png
1470888740SEC - Study English in Canada.png
1470888759SELC Career College Vancouver.png
1470888785Seneca College.png
1470888801Sheridan College.png
1470888817St. Clair College.png
1470888831St. Lawrence College.png
1470888847Study Abroad Canada Language Institute.png
1470888872Thompson Rivers University.png
1470888908Toronto Institute of Pharmaceutical Technology.png
1470888920Trinity Western University.png
1470888936University Canada West.png
1470888950University of Fraser Valley.png
1470888965University of Northern British Columbia.png
1470888994University of Prince Edward Island.png
1470889007University of Regina.png
1470889020University of Waterloo.png
1470889033Upper Madison College.jpg
1470889047Vancouver Island University.png
1470889061Wilfrid Laurier University.png
1470889100Winston College.png