Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hotline: 098 3267677
1
Học bổng du học Mỹ
Ngày đăng: 21/09/2018

Sunmoon Education trân trọng giới thiệu đến quý vị phụ huynh danh sách học bổng du học Mỹ năm 2019. 

Hồ sơ chuẩn bị học bổng:

+ Hộ chiếu

+ Chứng chỉ tiếng Anh ( IELTS/ TOEFL/.....)

+ Thư giới thiệu của giáo viên

+ Personal Statement

+ CV

+ Bằng cấp và bảng điểm chương trình học gần nhất ( THPT/ Đại học)

VUI LÒNG LIÊN LẠC NGAY SUNMOON ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 098 3267677!!!

STT

Tên trường

Bậc học

Khóa học

Giá trị học bổng

Điều kiện

1

Oregon State University ( OSU)

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

3-term Pathway

$5,000

Tự động xét

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

1-2 term Pathway

$3,000

Tự động xét

2

University of South Florida

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

2-term Pathway

$10,000

Tự động xét

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

1-term Pathway

$7,000

Tự động xét

3

Colorado State University

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

2-term Pathway

$10,000

Tự động xét

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

1-term Pathway

$7,000

Tự động xét

Undergraduate + Graduate

Tất cả các khóa

$2,000-$10,000

Dựa vào điểm GPA( >3.3) và điểm SAT/ACT

4

Marshall University

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

2-Semester Pathway

$8,000

Tự động xét

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

1-Semester Pathway

$5,000

Tự động xét

5

George Mason University

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

2-Semester Pathway

$10,000

Tự động xét

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

1-Semester Pathway

$5,000

Tự động xét

6

Drew University

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

2-Semester Pathway

$7,000

Tự động xét

Undergraduate

Tất cả các khóa

Lên đến $40,000 ( $10,000/ năm)

Xét trên hồ sơ học tập

7

Saint Louis University

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

2-Semester Pathway

$10,000

Tự động xét

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

1-Semester Pathway

$5,000

Tự động xét

Graduate Pathway Programs

2-Semester Pathway

$12,000

Tự động xét

Graduate Pathway Programs

1-Semester Pathway

$6,000

Tự động xét

8

The University of Alabama at Birmingham

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

2-Semester Pathway

$5,000

Tự động xét

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

1-Semester Pathway

$3,000

Tự động xét

9

Washington State University

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

2-Semester Pathway

$5,000

Tự động xét

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

1-Semester Pathway

$3,000

Tự động xét

Undergraduate

Tất cả các khóa

$1,000 - $2,000

GPA 3.3-3.59/4.0

10

Suffolk University

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

2-Semester Pathway

$10,000

Tự động xét

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

1-Semester Pathway

$6,000

Tự động xét

11

Illinois State University

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

2-Semester Pathway

$5,000

Tự động xét

Undergraduate + Graduate Pathway Programs

1-Semester Pathway

$3,000

Tự động xét

Undegraduate

Tất cả các khóa

Lên tới $44,000 ($11,000/năm, được xét lại trong 4 năm học)

GPA 3.0/4.0  SAT >= 1200

Ứng cử viên vẫn được cân nhắc kể cả khi không đạt được điều kiện về GPA và SAT

12 Oglethorpe University Undergraduate Tất cả các khóa

         $10,000             

$14,000

$20,000

         2.5-2.9 GPA                       

3.0-3.4 GPA

3.5-4.0 GPA

13 Western Washington University

Undergraduate

Postgraduate

Chứng chỉ Quản lý Dự án Chuyên nghiệp

$1,500 Tự động xét
14 West Virginia University Undergraduate Tất cả các khóa

$5,000

$6,000

$7,000

3.0 GPA

3.25 GPA

3.5 GPA

15 Lipcomb University International Year 2 semesters Lên đến $10,000 Tự động xét
16 Baylor University

International Year

Undergraduate

2 semesters

Tất cả các khóa

$10,000

Thay đổi theo chính sách của trường

Tự động xét
17 Texas A&M Corpus Christi

International Year

Dự bị Thạc sĩ

2 semesters

$2,500

$1,500

Tự động xét
18 University of Vermont

Global Gateway International Year 

Global Gateway Pre-Master

 

Undergraduate

 

2 semesters

 

 

Tất cả các khóa

 

$10,000

 

 

Lên đến $14,000

Tự động xét
19 James Madison University International Year 2 semesters $5,000 Tự động xét
20 Merrimack College

Pre-Master

Postgraduate

2 semesters

Tất cả các khóa

Lên đến $5,000 Tự động xét
21 Roosevelt University

International Year

Pre-Master

2 semesters $5,000 Tự động xét
22

Long Island University

(Post & Brooklyn Campuses)

Undergraduate

Postgraduate

Tất cả các khóa

$7,000

$5,000

Tự động xét
23 Royal Roads University

International Year

Pre-Master

2 semesters CAD 2,500 Tự động xét
24 Florida Atlantic University Undergraduate GSSP 2/3 semesters $5,000

2 semesters (GPA 2.5; IELTS 6.0; TOEFL iBT 75)

3 semesters (GPA 2.0; IELTS 5.5.; TOEFL iBT 69)

25 Florida Atlantic University Graduate GSSP   $5,000

2.5 GPA (2.7 Engineering/Commputer Science)

IELTS 6.0

TOEFL 71

26 University of New Hampshire ESL   $1,000

2.5 GPA 

IELTS 4.5–5.5

TOEFL iBT 50-69

27 University of New Hampshire Undergraduate GSSP 2/3 semesters

$3,000

$5,000

$10,000

2 semesters (3.0 GPA; IELTS 6.0; TOEFL iBT 76)

3 semesters (2.5 GPA; IELTS 5.5; TOEFL iBT 70 - 75)

28 University of New Hampshire Graduate GSSP 2 semesters $1,000 đến $3,000

Xét bảng điểm Đại học

IELTS 6.0

TOEFL 70

29 Virginia Commonwealth University

Undergraduate

Postgraduate

Direct admission $3,000 Xét hồ sơ đầu vào
30 Richard Bland College   Associate Degree $5,000

US 2.5 GPA

IELTS 5.5 (no band below 5.0)

TOEFL iBT 69

31 University of Idaho

Undergraduate GSSP

2/3 semesters

$3,000

$5,000

$10,000

2 semesters (2.5 GPA; IELTS 5.5)

3 semesters (2.0 GPA; IELTS 5.5)

32 University of Idaho Graduate GSSP 2 semesters $1,000 đến $5,000

GPA 2.5

IELTS 6.0 

32 University of Massachusetts Darmouth / Lowell / Boston Undergraduate GSSP 2/3 semesters $1,000 đến $3,000

2 semesters (2.0 GPA; IELTS 6.0; TOEFL iBT 75)

3 semesters (2.0 GPA; IELTS 5.5; TOEFL iBT 69 / 70)

33 University of Massachusetts Darmouth / Lowell / Boston Graduate GSSP 2 semesters $1,000 đến $3,000

2.6 - 2.75 GPA
IELTS 5.5 - 6.0

TOEFL iBT 70 -80

 

VUI LÒNG LIÊN LẠC NGAY SUNMOON ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 098 3267677!!!

1434529535Study Group.jpg
1434529717University-of-Lincoln-Lincoln-Business-School.png
1435222059gsm.png
1431275661p5.png
1431275637p2.png
1431275643p3.png
1431481712ar.png
1431481940ar.png
1434529788plymouth-city-college.jpg
14345298835.jpg
1437551225University Bridge.gif
1438166250Ealing Logo.jpg
1450859950logo-genecode.png
1470887001Acsenda School of Management.png
1470887014Alexander College.jpg
1470887025Algoma University.png
1470887037Alpha International Academy.png
1470887050Ashland University.png
1470887061Assiniboine Community College.png
1470887107Bishop University.png
1470887118Brescia University College.png
1470887132Brighton College.png
1470887154Brock University.png
1470887168Camber College.png
1470887185Cambrian College.png
1470887200Canadian College of English Language.png
1470887662Canadian College.png
1470887693Centennial College.png
1470887718College of San Mateo.png
1470887753College of the Rockies.png
1470887773Conestoga College.png
1470887786Confederation College.png
1470887811Connect School of Languages.png
1470887831Cornerstone Academic College.png
1470887844Durham College.png
1470887880East Coast School of Languages.png
1470887892Embassy English - Canada.png
1470887906Eurocentres Language Canada.png
1470887949Fairleigh Dickinson University.png
1470887964Fanshawe College.png
1470887978George Brown College.png
1470887995GEOS Languages Plus.png
1470888011Global Village English Centres (Toronto).png
1470888162Hansa Language Centre.png
1470888176Holland College.png
1470888203Humber College.png
1470888218ILSC Language Schools.png
1470888239Interlangues Language School.png
1470888255International Language Academy of Canada.png
1470888338King George International College.png
1470888438Kwantlen Polytechnic University.png
1470888389King University College.png
1470888457Lakeland College.png
1470888476Langara College.png
1470888491LaSalle College.gif
1470888536Mohawk College.png
1470888517LIM College.png
1470888549Mount Saint Vincent University.png
1470888564New York Film Academy.png
1470888577New York Institute of Technology.png
1470888592Niagara College.png
1470888607Omnicom School of Languages.png
1470888623Pacific Link College.png
1470888636Quantum Learning Academy.png
1470888689RCC Institute of Technology.png
1470888669Queen University.png
1470888707Royal Roads University.png
1470888724Sault College.png
1470888740SEC - Study English in Canada.png
1470888759SELC Career College Vancouver.png
1470888785Seneca College.png
1470888801Sheridan College.png
1470888817St. Clair College.png
1470888831St. Lawrence College.png
1470888847Study Abroad Canada Language Institute.png
1470888872Thompson Rivers University.png
1470888908Toronto Institute of Pharmaceutical Technology.png
1470888920Trinity Western University.png
1470888936University Canada West.png
1470888950University of Fraser Valley.png
1470888965University of Northern British Columbia.png
1470888994University of Prince Edward Island.png
1470889007University of Regina.png
1470889020University of Waterloo.png
1470889033Upper Madison College.jpg
1470889047Vancouver Island University.png
1470889061Wilfrid Laurier University.png
1470889100Winston College.png