Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hotline: 098 3267677
1
Học bổng du học Canada
Ngày đăng: 21/09/2018

 

Sunmoon Education trân trọng giới thiệu đến quý vị phụ huynh danh sách học bổng du học Canada năm 2019. 

Hồ sơ chuẩn bị học bổng:

+ Hộ chiếu

+ Chứng chỉ tiếng Anh ( IELTS/ TOEFL/.....)

+ Thư giới thiệu của giáo viên

+ Personal Statement

+ CV

+ Bằng cấp và bảng điểm chương trình học gần nhất ( THPT/ Đại học)

VUI LÒNG LIÊN LẠC NGAY SUNMOON ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 098 3267677!!!

 

Học bổng các trường Cao đẳng tại Canada:

STT Tên trường Học bổng Yêu cầu
1 Douglas College 500  hoặc 1,000 GPA 80%, IELTS 7.0, là công dân khu vực Đông Nam Á
2 Douglas College 2,500 x 13 suất Thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia hoạt động xã hội
3 King’s University College at Western University Canada $1,500 – $3,500 GPA

 

80.0 – 84.9%: $1,500
85.0 – 89.9%: $2,500
90.0 – 94.9%: $3,000
95.0%+: $3,500

4 Sault College $500 x 1 suất Có thành tích học tập tốt, khả năng lãnh đạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội…..
5 Algonquin College $3,000 Thành tích học tập xuất sắc
 6 Humber College $1,000 – $5,000 -Toàn bộ học phí/năm ($1,000 chỉ cho năm nhất) GPA 75% trở lên
 7 Humber College $1,500 – $4,000/năm GPA 80%
 8 Tyndale University College and Seminary $1,000 – $5,000 Học sinh được nhận vào các chương trình BA, BRE hoặc Chuyển tiếp với GPA 70% trở lên
 9 Redeemer University College $1,300 – $6,000 GPA 77% trở lên
 10 Canadore College Applied Arts and Technology $2,000 – $5,000 IELTS 6 – $2,,000
IELTS 7 – $2000 đối với Health Care program
IELTS 7.5 – $5,000 all program
 11 Fleming College $345 x 1 suất GPA từ 3.6 trở lên
 12 Confederation College $500 – $1,500 x 1 suất $500CAD: GPA;7.0
$1,500 CAD: GPA: 8.0 + Essay
 13 Bow Valley College $2,000 x 1 suất Dành cho những sinh viên có thành tích học tập tốt, thể hiện được mong muốn học tập để theo đuổi mục tiêu sau này rõ ràng
 14 Bow Valley College $2,000 x 4 suất Dành cho những sinh viên có thành tích học tập tốt, thể hiện được mong muốn học tập để theo đuổi mục tiêu sau này rõ ràng
 15 New Brunswick Community College Tùy do trường xét bạn phải đăng ký khóa học toàn thời gian tại NBCC; ghi danh theo học chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất là một (1) năm
 16 Assiniboine Community College $1,000 Tùy từng trường hợp do trường xét
 17 Assiniboine Community College $2,000 hoàn thành năm 1 Agribusiness Diploma full time GPA từ 3.0 trở lên, tiếp tục theo học năm 2 tại Assiniboine Community College
 18 Assiniboine Community College $3,000 Nộp Statement outlining, xét dựa trên điểm GPA năm 1, hoàn thành năm 1 Agribusiness Diploma full time và tiếp tục năm 2 tại Assiniboine Community College, xét khả năng lãnh đạo, sự tham gia hoạt động ngoại khóa – cộng đồng
 19 Nova Scotia Community College Tổng 1 triệu đô Kết quả học tập tốt
Thành tích hoạt động xã hội tốt
Thư giới thiệu theo mẫu
Thông tin về nhu cầu tài chính

 

Học bổng các trường Đại học tại Canada

STT Tên trường Học bổng Yêu cầu
1 University of Fraser Valley 1,000 x10 suất GPA trên 3.3
2 Kwantlen Polytechnic University 1,000 x 1suất Tùy từng trường hợp cho sinh viên học Business Administration in Accounting ( Bachelor)
3 Kwantlen Polytechnic University 1,000 x 1suất Sinh viên học Business Management( Diploma) có GPA 80%
4 Kwantlen Polytechnic University 5,000 x 6 suất – Trung bình tối thiểu 80% môn tiếng Anh 12 và 3 môn khác hoặc GPA 3.7 24 tín chỉ chuyển tiếp từ đại học.
– Tích cưc tham gia hoạt động
– Đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ đại học mỗi học kỳ
5 Kwantlen Polytechnic University $20,000 ($5,000/năm) x 2 suất – Trung bình tối thiểu 80% môn tiếng Anh 12 và 3 môn khác hoặc GPA 3.7 24 tín chỉ chuyển tiếp từ đại học.
– Tích cưc tham gia hoạt động
– Đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ đại học mỗi học kỳ
6 University Canada West $6,500 ( giới hạn) Gửi đơn khi apply và một bản mô tả cá nhân dành cho sinh viên học thạc sỹ MBA
7 University Canada West Đại học: $8,000 – $20,000
Thạc sỹ: $2,500 – $10,000
Dành cho sinh viên học MBA, Commerce, Business Communication
8 University Canada West Đại học: $8,000 – $12,000
Thạc sỹ: $5,000 – $7,500
Dành cho sinh viên học MBA, Commerce, Business Communication
9 Algoma University $5000 GPA: A+/ TOEFL: 83
IELTS: 7.0
Renew mỗi năm trong 3 năm tiếp theo nếu đạt 80% điểm, nếu bị trượt môn nào sẽ không được hưởng học bổng này nữa
10 Algoma University $2,500 GPA đạt A trở lên
11 Algoma University $1000 GPA đạt B+ trở lên
12 Algoma University $500 GPA đạt điểm B trở lên
13 University of Ottawa $1,250/ kỳ là sinh viên full time của các kỳ Fall 2018, Winter 2019 or Spring 2019.
không là sinh viên đặc biệt
không tham gia Co-op work term, không thuộc Faculty of Engineering program
14 University of Ottawa $4,000 ($1,000/ năm) x 10 suất GPA: 9.0
Là sinh viên full time của Faculty of Arts
15 University of Ottawa Từ $4,000 x 35 suất GPA

 

95-100% = $5,000
90-94.9% = $4,000

16 Carleton University Từ $1,000 – $4,000 mỗi năm GPA từ 8.0 trở lên.
Học bổng sẽ làm mới mỗi năm với GPA 10.0
17 Saint Paul University $1,000 x 4 suất  dành cho Master of Arts in Transformative Leadership and Spirituality có GPA 8.5 kể cả lúc bắt đầu apply, nếu duy trì tiếp tục được điểm như vậy thì sẽ được renew mỗi năm
18 Saint Paul University $1,000 x 4 suất Dành cho Master in Religious Education có GPA 8.5 kể cả lúc bắt đầu apply, nếu duy trì tiếp tục được điểm như vậy thì sẽ được renew mỗi năm
19 York University $500 – $3,500 GPA từ 8.0 trở lên.
GPA từ 95% trở lên sẽ làm mới học bổng trong 3 năm
20 Laurentian University $4,000 – $16,000
($1,000 – $4,000/năm)
GPA 80%
Học bổng sẽ làm mới mỗi năm nếu GPA năm đó đạt 80%
21 Queen’s University $9,000 x 10 suất Tùy yêu cầu của trường tại thời điểm đó
22 Queen’s University $6,000 GPA từ 95% trở lên
23 Queen’s University $2,000 GPA từ 90-94%
24 King’s University $1,000 x 1 suất Có GPA ít nhất 80% hoặc 3.0 dành cho sinh viên học Bachelor of Commerce or Bachelor of Science
25 University of Alberta 40,000 / 4 năm x 2 suất Được tài trợ bởi chính phủ Việt Nam, không được apply kèm theo entrance scholarship
26 University of Alberta $5,000 x 8 suất Dành cho những sinh viên có thành tích học tập nổi bật và những thành tích hoạt động tốt liên quan đến khả năng lãnh đạo
27 University of Alberta $20,000/ 4 năm x 5 suất GPA 3.0 trở lên
28 University of Alberta $9,000/ 4 năm GPA 3.1 trở lên
29 Mount Royal University $3,750 x 25 suất Thành tích cao, nhiều hoạt động và kỹ năng lãnh đạo
30 Mount Royal University $1,000 Thành tích học tập 90% trong hai nhóm môn A (trung bình nhập học) và 80% trung bình cuối khóa học vào năm khóa học thích hợp
31 Mount Allison University $5,000 x 5 suất xét dựa vào sinh viên chứng minh được có thành tích học tập xuất sắc, hoạt động ngoại khóa nổi bật hoặc cần hỗ trợ về tài chính đặc biệt
32 University of Moncton $2000 Học tại Edmundtson Campus
33 Prince Edward University $500 – $3000 GPA

 

80.00–84.99 được $500

85.00–89.99 được$1,000

90.00–94.99 được$2,000

95.00–100.00 được$3,000

34 University of Manitoba $1,000 – $3,500 GPA 4.0 trở lên, hoàn thành the full diploma program, viết essay về hoạt động tình nguyện , ngoại khóa
35 University of Winnipeg $3,500 – $5,000 xét khả năng lãnh đạo
 
36 Lakehead University

$4,000 - $30,000/ 4 năm học

Xét trên hồ sơ nhập học
1434529535Study Group.jpg
1434529717University-of-Lincoln-Lincoln-Business-School.png
1435222059gsm.png
1431275661p5.png
1431275637p2.png
1431275643p3.png
1431481712ar.png
1431481940ar.png
1434529788plymouth-city-college.jpg
14345298835.jpg
1437551225University Bridge.gif
1438166250Ealing Logo.jpg
1450859950logo-genecode.png
1470887001Acsenda School of Management.png
1470887014Alexander College.jpg
1470887025Algoma University.png
1470887037Alpha International Academy.png
1470887050Ashland University.png
1470887061Assiniboine Community College.png
1470887107Bishop University.png
1470887118Brescia University College.png
1470887132Brighton College.png
1470887154Brock University.png
1470887168Camber College.png
1470887185Cambrian College.png
1470887200Canadian College of English Language.png
1470887662Canadian College.png
1470887693Centennial College.png
1470887718College of San Mateo.png
1470887753College of the Rockies.png
1470887773Conestoga College.png
1470887786Confederation College.png
1470887811Connect School of Languages.png
1470887831Cornerstone Academic College.png
1470887844Durham College.png
1470887880East Coast School of Languages.png
1470887892Embassy English - Canada.png
1470887906Eurocentres Language Canada.png
1470887949Fairleigh Dickinson University.png
1470887964Fanshawe College.png
1470887978George Brown College.png
1470887995GEOS Languages Plus.png
1470888011Global Village English Centres (Toronto).png
1470888162Hansa Language Centre.png
1470888176Holland College.png
1470888203Humber College.png
1470888218ILSC Language Schools.png
1470888239Interlangues Language School.png
1470888255International Language Academy of Canada.png
1470888338King George International College.png
1470888438Kwantlen Polytechnic University.png
1470888389King University College.png
1470888457Lakeland College.png
1470888476Langara College.png
1470888491LaSalle College.gif
1470888536Mohawk College.png
1470888517LIM College.png
1470888549Mount Saint Vincent University.png
1470888564New York Film Academy.png
1470888577New York Institute of Technology.png
1470888592Niagara College.png
1470888607Omnicom School of Languages.png
1470888623Pacific Link College.png
1470888636Quantum Learning Academy.png
1470888689RCC Institute of Technology.png
1470888669Queen University.png
1470888707Royal Roads University.png
1470888724Sault College.png
1470888740SEC - Study English in Canada.png
1470888759SELC Career College Vancouver.png
1470888785Seneca College.png
1470888801Sheridan College.png
1470888817St. Clair College.png
1470888831St. Lawrence College.png
1470888847Study Abroad Canada Language Institute.png
1470888872Thompson Rivers University.png
1470888908Toronto Institute of Pharmaceutical Technology.png
1470888920Trinity Western University.png
1470888936University Canada West.png
1470888950University of Fraser Valley.png
1470888965University of Northern British Columbia.png
1470888994University of Prince Edward Island.png
1470889007University of Regina.png
1470889020University of Waterloo.png
1470889033Upper Madison College.jpg
1470889047Vancouver Island University.png
1470889061Wilfrid Laurier University.png
1470889100Winston College.png