Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hotline: 098 3267677
1
Học bổng du học Anh
Ngày đăng: 27/04/2017

Năm học 2017 – 2018, ONCAMPUS offer học bổng lên đến 50% học phí cho các học sinh giỏi học 3 kỳ.

 

Và Học bổng của các trường Đại học đối tác:

 

1/ London SouthBank University: Học phí đại học £ 12500/ năm

-  Cho sinh viên quốc tế Bậc Đại học £1000-3000/ mỗi năm,

- Cho sinh viên quốc tế, chương trình sau Đại học £1000, học bổng Vice Chancellor £1000-100% học phí.

Với học sinh học Oncampus kết quả tốt, Merit scholarship 25%

 

2/ Coventry University:

-         Học bổng tự động cho sinh viên quốc tế: £2000/ năm

-         Cơ hội học bổng 50% học phí với học lực và IELTS tốt.

 

3/ University of Hull:

-          Chương trình Đại học: Non science program: £ 3000 tự động/ mỗi năm, science program: £3500 tự động/ mỗi năm

-          Chương trình sau Đại học: £3500 tự động/ năm

http://www2.hull.ac.uk/student/money/int.aspx

 

4/ Sunderland University:

-          Chương trình Đại học: £ 1500 tự động/ mỗi năm

-          Chương trình sau Đại học: £1000 tự động/ năm

 

 

5/ UCLAN:

-        Học bổng 1,000 cho tất cả chương trình .

-        Học sinh học tại ONCAMPUS UCLan kết quả đạt được 60% trở lên sẽ được nhận học bổng £2,000/ năm

 

STT

Chương trình

Ngành học

Dự bị đại học

Năm 1 Đại học

Dự bị Thạc sỹ

Học phí/ 3 kỳ

1

ONCAMPUS Amsterdam – Amsterdam University

1/ Business & Economics

2/ PPLE ( Politics, Psychology, Law Economics)

3/ Econometrics and Operations Research

4/ Actuarial Science

5/ Business Administration

 

- Học 3 kỳ, khai giảng tháng 1, 9

-  Tốt nghiệp lớp 12, GPA 7.0, - IELTS 5.0 – không kỹ năng nào dưới 4.5.

PPLE: IELTS 5.5 không có kỹ năng nào dưới 5.5

Hoặc TOEFL 60/500

Hoặc TOEIC 600

Chưa có

Chưa có

€16.995

2

ONCAMPUS Amsterdam – Amsterdam University of Applied science  -AUAS

1/ International  Business & Management Studies (Fast track)

2/ International  Business & Management Studies (4 years)

3/ International Business and languages

- Học 3 kỳ, khai giảng tháng 1,9

- Tốt nghiệp lớp 12,

- IELTS 5.0 không kỹ năng nào dưới 4.5.

Hoặc TOEFL 60/500

Hoặc TOEIC 600

Chưa có

Chưa có

€ 12.945

3

ONCAMPUS LUND

1/Các ngành Engineering

2/ Các ngành Khoa học: sinh học, vật lý…

Chi tiết xem thông tin tại: http://www.oncampus.global/europe/oncampus-lund-sweden/progression-degrees.htm

Chưa có

 

 

Chưa có

 

-Học 2,5; 3 kỳ , khai giảng tháng 9, 11

- IELTS 5.5 ( 3kỳ) IELTS 6.0 (2 kỳ)

- Tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành liên quan

€ 16.500

4

ONCAMPUS London

1/ Business

2/ Engineering and Physical Sciences

3/Humanities and social sciences

4/ Life sciences

- Học 3, 3.5, 4 kỳ; khai giảng tháng 9, 11, 1, 6

- IELTS 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5 (3 kỳ)

-Học hết lớp 11 GPA 7.0, hết lớp 12 GPA 6.0

- Học 3 kỳ, 3.5 kỳ, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11,1

- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0 (3 kỳ) / Học hết lớp 12 + 1 năm học thêm trung cấp, cao đẳng, đại học. (Guarantee lên các ngành Business, Marketing, Accounting, Finance ở BKK)

-Học 2, 3, 3.5 kỳ khai giảng tháng 9, 11,1,3

- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.5(3 kỳ)

- Bằng Đại học – GPA6.0

£ 15 995

ONCAMPUS London-International Foundation Program:  Định hướng học sinh muốn vào LSE

- Học 3 kỳ, khai giảng tháng 9

- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0

-Học hết lớp 12 GPA 7.5

 

 

£ 17.850

6

ONCAMPUS LONDON SOUTH BANK

1/ Business

2/ Engineering and Life Sciences

3/Humanities and social sciences

4/ Art and Design

 

-Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1

- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)

-Học hết lớp 11 GPA 7.0, hết lớp 12 GPA 5.0 

- Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1

- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0 (3 kỳ)/ -Học hết lớp 12 GPA 7.0

(Guarantee lên các ngành Business, Econnomics, Accounting, Finance)

-Học 2, 3, 3.5 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1,3

- IELTS 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5(3 kỳ)

- Bằng Đại học/ Diploma “Fair”

 

£ 12.900

7

ONCAMPUS COVENTRY

1/ Business

2/ Engineering and Physical Sciences

3/Humanities and social sciences

4/ Life sciences

5/ Art and Design

 

-Học 2.5, 3 , 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11,1,2

- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)

-Học hết lớp 11 GPA 7.0

-Học 3, 3.5, 4 kỳ;  khai giảng tháng 9, 11, 1

- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0 (3 kỳ)

-Học hết lớp 12 GPA 7.0

(Guarantee lên các ngành Business)

-1,2,3,4,5, kỳ, khai giảng  tháng 9,11,3,6

-IELTS 5.0, không kỹ năng nào dưới 4.5 (3 kỳ)

-Bằng Đại học, Diploma, liên kết 7.0

£ 13.995

8

ONCAMPUS UCLAN

1/ Business

2/ Engineering and Physical Sciences

3/Humanities and social sciences

4/ Life sciences

 

-Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1

- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)

-Học hết lớp 11 GPA 7.0, hết lớp 12 GPA 5.0 

Chưa có

-Học 2, 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1,3

- IELTS 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5(3 kỳ)

- Bằng Đại học/ Diploma

£ 12 750

5/Medicine

-Học 3 kỳ khai giảng tháng 9

- IELTS 6.0, Học hết lớp 12, 8.0 Hóa và Sinh

Chưa có

Chưa có

£ 17.850

9

ONCAMPUS HULL

 

1/ Business

2/ Engineering and Life Sciences

 

-Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1

- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)

-Học hết lớp 11 GPA 7.0, hết lớp 12 GPA 5.0 

-Học 3, 3.5, 4 kỳ;  khai giảng tháng 9, 11, 1

- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0 (3 kỳ)

-Học hết lớp 12 GPA 7.0

(Các ngành Engineering, Business)

 

-Học  3, 3.5, 4kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1,3,6

- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0(3 kỳ)

- Bằng Đại học 5.0/ Liên kết 7.0

 

£ 13 995

10

ONCAMPUS SUNDERLAND

1/ Business

2/ Engineering and Physical Sciences

3/Humanities and social sciences

4/ Life sciences

-Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1

- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)

-Học hết lớp 11 GPA 7.0

- Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1

- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0 (3 kỳ)

-Học hết lớp 12 GPA 7.0

(Guarantee lên các ngành Business)

-Học 1,2, 3, 3.5, 4kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1,3,6

- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0(3 kỳ)

- Bằng Đại học 5.0/ Liên kết 7.0

£ 9900

11

ONCAMPUS READING

1/ Art and Design

-Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1

- IELTS 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)

-Học hết lớp 11

Chưa có

Chưa có

£ 13.995


1434529535Study Group.jpg
1434529717University-of-Lincoln-Lincoln-Business-School.png
1435222059gsm.png
1431275661p5.png
1431275637p2.png
1431275643p3.png
1431481712ar.png
1431481940ar.png
1434529788plymouth-city-college.jpg
14345298835.jpg
1437551225University Bridge.gif
1438166250Ealing Logo.jpg
1450859950logo-genecode.png
1470887001Acsenda School of Management.png
1470887014Alexander College.jpg
1470887025Algoma University.png
1470887037Alpha International Academy.png
1470887050Ashland University.png
1470887061Assiniboine Community College.png
1470887107Bishop University.png
1470887118Brescia University College.png
1470887132Brighton College.png
1470887154Brock University.png
1470887168Camber College.png
1470887185Cambrian College.png
1470887200Canadian College of English Language.png
1470887662Canadian College.png
1470887693Centennial College.png
1470887718College of San Mateo.png
1470887753College of the Rockies.png
1470887773Conestoga College.png
1470887786Confederation College.png
1470887811Connect School of Languages.png
1470887831Cornerstone Academic College.png
1470887844Durham College.png
1470887880East Coast School of Languages.png
1470887892Embassy English - Canada.png
1470887906Eurocentres Language Canada.png
1470887949Fairleigh Dickinson University.png
1470887964Fanshawe College.png
1470887978George Brown College.png
1470887995GEOS Languages Plus.png
1470888011Global Village English Centres (Toronto).png
1470888162Hansa Language Centre.png
1470888176Holland College.png
1470888203Humber College.png
1470888218ILSC Language Schools.png
1470888239Interlangues Language School.png
1470888255International Language Academy of Canada.png
1470888338King George International College.png
1470888438Kwantlen Polytechnic University.png
1470888389King University College.png
1470888457Lakeland College.png
1470888476Langara College.png
1470888491LaSalle College.gif
1470888536Mohawk College.png
1470888517LIM College.png
1470888549Mount Saint Vincent University.png
1470888564New York Film Academy.png
1470888577New York Institute of Technology.png
1470888592Niagara College.png
1470888607Omnicom School of Languages.png
1470888623Pacific Link College.png
1470888636Quantum Learning Academy.png
1470888689RCC Institute of Technology.png
1470888669Queen University.png
1470888707Royal Roads University.png
1470888724Sault College.png
1470888740SEC - Study English in Canada.png
1470888759SELC Career College Vancouver.png
1470888785Seneca College.png
1470888801Sheridan College.png
1470888817St. Clair College.png
1470888831St. Lawrence College.png
1470888847Study Abroad Canada Language Institute.png
1470888872Thompson Rivers University.png
1470888908Toronto Institute of Pharmaceutical Technology.png
1470888920Trinity Western University.png
1470888936University Canada West.png
1470888950University of Fraser Valley.png
1470888965University of Northern British Columbia.png
1470888994University of Prince Edward Island.png
1470889007University of Regina.png
1470889020University of Waterloo.png
1470889033Upper Madison College.jpg
1470889047Vancouver Island University.png
1470889061Wilfrid Laurier University.png
1470889100Winston College.png